Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2 din 8 aprilie 2023pentru aprobarea Normelor privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 11 mai 2023Data intrării în vigoare 11-05-2023


  În temeiul dispoziţiilor art. 73 din Regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018,Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Normele privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,
  Constantin-Edmond Cracsner
  Bucureşti, 8 aprilie 2023.Nr. 2.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România