Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.790 din 6 martie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023Data intrării în vigoare 10-03-2023


  Având în vedere prevederile:– art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare,
  luând în considerare dispoziţiile Referatului de aprobare nr. 199 din 27.02.2023,în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Agenţia de Credite şi Burse de Studii duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  Bucureşti, 6 martie 2023.Nr. 3.790.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTprivind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctoraleşi de cercetare