Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile care au competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 16-01-2023


  În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin. (8^1) lit. a) şi b) şi alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile care au competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Ministerul Justiţiei, prin direcţiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiţiei,
  George Cătălin Şerban,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 decembrie 2022.Nr. 5.745/C.ANEXĂ
  Deschideți PROCEDURĂprivind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali aiasociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile careau competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentruPrevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!