Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.705 din 17 octombrie 2022privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1012 din 18 octombrie 2022Data intrării în vigoare 18-10-2022


  Având în vedere:– prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, cu modificările ulterioare;– 
  prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  – prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352 din 24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 141.832/DGAPF/12.10.2022, întocmit de către Direcţia generală antreprenoriat şi programe de finanţare,
  ministrul antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă procedura de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, al cărei conţinut este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.Articolul 2Direcţia generală antreprenoriat şi programe de finanţare şi agenţiile pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
  Cătălin Canciu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 17 octombrie 2022.Nr. 1.705. ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţionalmultianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului