Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 467 din 6 aprilie 2022pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi execuţie a programelor bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 14 aprilie 2022Data intrării în vigoare 14-04-2022


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 28^5 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare, denumită în continuare metodologia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Prin metodologia prevăzută la alin. (1) se stabileşte forma de prezentare a programelor bugetare, conţinutul acestora şi modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţă, precum şi modul de monitorizare a execuţiei programelor bugetare.
  Articolul 2Coordonarea implementării metodologiei se realizează de către Ministerul Finanţelor.Articolul 3(1) Începând cu exerciţiul bugetar 2023, programele bugetare aprobate ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor de asigurări sociale se elaborează cu respectarea prevederilor metodologiei.(2) Ordonatorii principali de credite elaborează programele bugetare cu respectarea prevederilor metodologiei.
  Articolul 4Se autorizează Ministerul Finanţelor să emită precizări prin scrisoarea-cadru prevăzută la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care să permită aplicarea metodologiei în funcţie de schimbările cadrului fiscal bugetar.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacşu
  Bucureşti, 6 aprilie 2022.
  Nr. 467.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde elaborare şi execuţie a programelor bugetare