Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 100 din 1 februarie 2022pentru aprobarea Normelor interne privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de produse rezervă de stat aparţinând unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
EMITENT
 • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 17 februarie 2022Data intrării în vigoare 17-02-2022


  În conformitate cu prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele interne privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de produse rezervă de stat aparţinând unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile Ordinului preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 893/2017*) referitor la aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi executarea pazei bunurilor în unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale îşi încetează aplicabilitatea.*) Ordinul preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 893/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacşu
  Bucureşti, 1 februarie 2022.Nr. 100.
  ANEXĂ Deschideți NORME INTERNEprivind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de produse rezervăde stat aparţinând unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelorde Stat şi Probleme Speciale