Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 195 din 10 februarie 2022pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022Data intrării în vigoare 14-02-2022


  Având în vedere prevederile art. 40 şi 41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat,luând în considerare Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7.376 din 21.07.2021,având în vedere Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4.823 din data de 9 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 10 februarie 2022.Nr. 195.Anexa nr. 1 Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE STATprivind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse
  regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală
  Anexa nr. 2 Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE STATprivind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă