Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 155 din 2 februarie 2022privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2022Data intrării în vigoare 04-02-2022


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (2) şi art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, instituţie publică, de interes naţional, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, cu personalitate juridică, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Sediul ARACIP este în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.
  Articolul 2Se aprobă organigrama ARACIP, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 4
  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanţelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 2 februarie 2022.Nr. 155.Anexa nr. 1 Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul PreuniversitarAnexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul PreuniversitarORGANIGRAMĂ
  ----