Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 1.077 din 25 noiembrie 2021privind aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă pentru poliţiştii de penitenciare în centrele aparţinând sistemului administraţiei penitenciare
EMITENT
 • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1215 din 21 decembrie 2021Data intrării în vigoare 21-12-2021


  Având în vedere prevederile art. 104 lit. h) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 26 coroborat cu art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 604/2021 pentru aprobarea condiţiilor în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/C/2018,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.Articolul 1Se aprobă Procedura de distribuire a biletelor de odihnă pentru poliţiştii de penitenciare în centrele aparţinând sistemului administraţiei penitenciare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.Articolul 2Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 539/2015 pentru aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
  Dan Halchin
  Bucureşti, 25 noiembrie 2021.Nr. 1.077.ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde distribuire a biletelor de odihnă pentru poliţiştii de penitenciare în centrele aparţinândsistemului administraţiei penitenciare

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!