Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.426 din 20 iulie 2021privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021Data intrării în vigoare 20-07-2021

  În baza prevederilor art. 84 alin. (1^3)-(1^9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 20 iulie 2021.
  Nr. 4.426.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţiîn localitatea de domiciliu

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!