Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 20 iulie 2021de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021Data intrării în vigoare 20-07-2021


  Aprobată prin ORDINUL 4.426 din 20 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 20 iulie 2021.
  Articolul 1(1) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor şcolare, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, în limita a 50 km.(2) Elevilor care sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învăţământ la distanţe mai mari de 50 km şi nu sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanţei de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanţele ce depăşesc 50 km.Articolul 2(1) Elevii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) pot solicita la unitatea de învăţământ acordarea sumei în avans, în cuantumul aprobat pentru cheltuielile de transport pentru o lună, în cazul elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (3), respectiv pentru două călătorii dus-întors, în cazul elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (2).(2) Avansul se justifică, în luna următoare, pe baza documentelor care atestă efectuarea transportului.
  (3) Se poate acorda un nou avans numai după justificarea celui primit.
  Articolul 3(1) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.(2) Sumele maxime lunare per kilometru care pot fi decontate potrivit prevederilor alin. (1) sunt:
  kmlei/lunăkmlei/lunăkmlei/lunăkmlei/lună
  3 km3015 km6627 km10239 km138
  4 km3316 km6928 km10540 km141
  5 km 3617 km7229 km10841 km144
  6 km3918 km7530 km11142 km147
  7 km4219 km7831 km11443 km150
  8 km4520 km8132 km11744 km153
  9 km4821 km8433 km12045 km156
  10 km5122 km8734 km12346 km159
  11 km5423 km9035 km12647 km162
  12 km5724 km9336 km12948 km165
  13 km6025 km9637 km13249 km168
  14 km6326 km9938 km13550 km171
  (3) Pentru distanţele mai lungi de 50 km se adaugă, pentru fiecare distanţă de un kilometru, 1 leu/lună.
  Articolul 4(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat solicită lunar, până la data de 20 a lunii, la inspectoratele şcolare sumele estimate pentru luna următoare necesare pentru decontarea cheltuielilor de transport, inclusiv pentru acordarea sumelor în avans.(2) Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei - Direcţia generală economică, până la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru luna următoare, în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.(3) Ministerul Educaţiei, pe baza solicitărilor primite, cu încadrarea în bugetul aprobat şi în limitele de credite bugetare lunare aprobate, efectuează deschiderile de credite bugetare.(4) La estimarea deschiderilor de credite lunare, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi inspectoratele şcolare vor lua în considerare şi eventualele sume disponibile/restante, după caz, existente la acel moment.Articolul 5
  (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat asigură decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de documente justificative emise de operatorii de transport, cu încadrarea în tarifele maxime/km/lună prevăzute la art. 3.(2) Decontarea cheltuielilor de transport se efectuează de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat până la data de 15 a lunii curente, pentru luna precedentă.
  Articolul 6(1) Elevii pot solicita, în scris, către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat acordarea sumelor în avans pentru luna următoare.(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza solicitărilor elevilor, vor acorda sumele în avans pentru luna următoare până la data de 20 a lunii în curs.(3) Decontul cheltuielilor de transport se realizează, pe baza documentelor justificative emise de operatorii de transport, prezentate de elevi, atât în situaţia în care elevii au solicitat avans, cât şi în situaţia în care aceştia nu au solicitat avans.
  Articolul 7(1) În cazul în care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au primit de la elevi documente justificative pentru decontarea cheltuielilor de transport, aferente perioadei de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, respectiv 16 iunie 2021, şi până la finalul cursurilor şcolare, pentru anul şcolar 2020-2021, vor solicita către inspectoratele şcolare sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor de transport, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.(2) Inspectoratele şcolare vor solicita la Ministerul Educaţiei - Direcţia generală economică, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea datelor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele necesare, iar Ministerul Educaţiei va efectua deschiderea de credite bugetare.(3) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, după primirea sumelor solicitate, vor efectua plata către elevi în termen de 5 zile lucrătoare.Articolul 8(1) Pentru luna septembrie, respectiv începutul anului şcolar, sumele se acordă în avans în primele 3 zile lucrătoare de la începerea cursurilor şcolare.(2) Pentru asigurarea sumelor necesare acordării avansurilor prevăzute la alin. (1), unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi inspectoratele şcolare vor face solicitările necesare în cursul lunii august, potrivit prevederilor art. 4.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!