Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 149 din 25 ianuarie 2021privind aprobarea Procedurii de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI, COPII ŞI ADOPŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 7 aprilie 2021Data intrării în vigoare 07-04-2021

  Având în vedere:– art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020;– Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;– 
  art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 53-55 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare;– referatul Direcţiei drepturile persoanelor cu dizabilităţi nr. 2.100 din 21.01.2021,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,
  Maria-Mădălina Turza
  Bucureşti, 25 ianuarie 2021.Nr. 149.ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintăeducaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articolescutite de taxa pe valoarea adăugată la import

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!