Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 267/346/2021privind aprobarea Metodologiei de remediere a siturilor contaminate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR Nr. 267 din 18 februarie 2021
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Nr. 346 din 11 martie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 25 martie 2021Data intrării în vigoare 25-03-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei substanţe periculoase şi situri contaminate nr. 125.022/DSPSC din 17.06.2020,luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul:– art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 36 din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;
  – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;– art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;– art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde remediere a siturilor contaminate

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!