Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.49 din 8 martie 2021pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 11 martie 2021Data intrării în vigoare 11-03-2021

  Pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. 1 lit. c) şi g) şi alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 58 şi 90 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind chemarea/ rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Bucureşti, 8 martie 2021.Nr. M.49.ANEXĂ Deschideți INSTRUCȚIUNIprivind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de lainstanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!