Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCȚIUNI din 8 martie 2021privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 11 martie 2021Data intrării în vigoare 11-03-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. M.49 din 8 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2021.
  Articolul 1(1) Funcţiile vacante de grefieri militari se încadrează, prin transfer, în condiţiile stabilite la art. 58 şi 90 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Transferul grefierilor de la instanţele civile la instanţele militare se aprobă, la cererea acestora ori a unităţilor interesate, de preşedinţii curţilor de apel.(3) Activităţile specifice privind chemarea/rechemarea în activitate a persoanelor prevăzute la alin. (2) se organizează de către Direcţia instanţelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, denumită în continuare structura organizatoare. Articolul 2Pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate în funcţiile de grefieri militari, prin transfer, grefierii de la instanţele sau parchetele civile cărora li s-a acordat avizul conform, favorabil, potrivit prezentelor instrucţiuni.Articolul 3(1) În cazul în care există cereri de transfer la instanţele militare, preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti, denumit în continuare decident, solicită structurii organizatoare eliberarea avizului conform privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de subofiţer în activitate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.(2) Structura organizatoare eliberează avizul conform, în termen de 30 de zile, după ce se efectuează următoarele activităţi în structurile militare specializate: a) examinarea medicală, pentru stabilirea aptitudinii de îndeplinire a serviciului militar;b) testarea în vederea promovării baremelor de pregătire fizică;c) evaluarea psihologică.Articolul 4Examinarea medicală se desfăşoară în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, potrivit Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.114/2014.Articolul 5Evaluarea psihologică se desfăşoară în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare indicate de structura organizatoare, pe baza metodologiei şi criteriilor prevăzute de actele normative specifice care reglementează efectuarea acesteia la selecţia pentru intrarea în sistemul militar, potrivit Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Evaluarea nivelului de pregătire fizică se desfăşoară conform Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, cu modificările ulterioare, în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, în aceleaşi perioade în care se desfăşoară evaluarea psihologică.Articolul 7(1) Rezultatele verificărilor desfăşurate prevăzute la art. 3 alin. (2) se transmit structurii organizatoare.
  (2) Structura organizatoare comunică decidentului acordarea avizului conform, favorabil sau negativ, după caz, privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de subofiţer în activitate, cu respectarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).(3) În cazul în care avizul conform exprimat de structura organizatoare este negativ, decidentul respinge cererea de transfer.(4) În cazul în care avizul exprimat de structura organizatoare este favorabil, decidentul emite decizia de transfer şi numire în funcţie.(5) Chemarea/Rechemarea în activitate se realizează prin ordin al şefului Statului Major al Apărării, la data prevăzută în decizia de transfer şi numire în funcţie.(6) Data de transfer şi numire în funcţie înscrisă în decizia decidentului se stabileşte la cel puţin 15 zile de la data emiterii deciziei respective.(7) Acordarea gradelor militare grefierilor din cadrul instanţelor sau parchetelor civile transferaţi la instanţele militare se face potrivit normelor aplicabile cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.
  Articolul 8Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică în mod corespunzător:a) în situaţia chemării/rechemării în activitate, în corpul subofiţerilor, în funcţii de grefieri militari a grefierilor civili din cadrul parchetelor militare. Activităţile specifice privind chemarea/rechemarea în activitate a grefierilor civili pentru încadrarea funcţiilor vacante de grefieri militari din cadrul parchetelor militare se organizează de către Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;b) în situaţia chemării/rechemării în activitate, în corpul subofiţerilor, în funcţii de grefieri militari la instanţele şi parchetele militare a grefierilor civili ce se repartizează de către Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi a celor care promovează concursul pentru ocuparea funcţiilor de grefier militar, în condiţiile legii.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!