Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 35 din 17 februarie 2021privind constituirea Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului şi aprobarea Statutului acestuia
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021Data intrării în vigoare 23-02-2021


  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 517 din 17 februarie 2021;– prevederile art. 6 lit. k) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 21/2019*) privind iniţierea demersurilor pentru înfiinţarea Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului;*) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 21/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  – Procesul-verbal al şedinţei Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate din data de 11 februarie 2021;– Hotărârea Comitetului de Coordonare pentru constituirea Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului nr. 1 din 15.02.2021 privind adoptarea Statutului Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului,
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă constituirea Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului, denumit în continuare C.N.S.P.(2) C.N.S.P. este un organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică şi funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare A.N.M.C.S.
  Articolul 2Se aprobă Statutul C.N.S.P., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Componenţa nominală a C.N.S.P., precum şi a Adunării Generale a C.N.S.P. se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. în baza adeziunilor depuse la Statutul prevăzut la art. 2.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
  Marius-Octavian Filip
  Bucureşti, 17 februarie 2021.Nr. 35.ANEXĂ Deschideți STATUTULConsiliului Naţional al Siguranţei Pacientului