Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 69 din 19 martie 2018
pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

2. LEGE nr. 71 din 19 martie 2018
pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

3. DECRET nr. 299 din 19 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

4. DECRET nr. 300 din 19 martie 2018
privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de exploatare, mentenanţă şi dezvoltare puncte de comandă strategice "General Anton Berindei"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 39 din 19 martie 2018
pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

6. LEGE nr. 68 din 19 martie 2018
pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 21.03.2018

7. DECRET nr. 297 din 16 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

8. DECRET nr. 296 din 16 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 21.03.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 119 din 15 martie 2018
privind rechemarea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 106 din 15 martie 2018
pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 21.03.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 111 din 15 martie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 21.03.2018

12. ORDIN nr. 322 din 14 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

13. ORDIN nr. 323 din 14 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

14. ORDIN nr. 329 din 13 martie 2018
privind aprobarea Normelor şi Cerinţelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 21.03.2018

15. CIRCULARĂ nr. 8 din 13 martie 2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 21.03.2018

16. ORDIN nr. 1.606 din 13 martie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 21.03.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 96 din 7 martie 2018
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 21.03.2018

18. ORDIN nr. 39 din 6 martie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 21.03.2018

19. METODOLOGIE din 6 martie 2018
de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 21.03.2018

20. ORDIN nr. 1.133 din 6 martie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 21.03.2018

21. ORDIN nr. 47 din 6 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 21.03.2018

22. ORDIN nr. 21 din 5 martie 2018
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 21.03.2018

23. NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 5 martie 2018
privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 21.03.2018

24. ORDIN nr. 270 din 28 februarie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 21.03.2018

25. ORDIN nr. 239 din 23 februarie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 21.03.2018

26. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 32 din 10 ianuarie 2018
la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2017-2019

EMITENT: Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 2 din 20.03.2018

27. DECIZIA nr. 793 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 şi art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 20.03.2018

28. DECIZIA nr. 796 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 21.03.2018

29. REZOLUȚIE ASP-CPI/14/Res.2 din 26 noiembrie 2015
adoptată la cea de-a 11-a şedinţă plenară, prin consens

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 21.03.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

4. PPF 216517 20.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Frumosu

Monitor: 52 din 20-03-2018

5. PPF 216519 20.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 52 din 20-03-2018

6. PPF 216511 20.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Zarnesti

Monitor: 52 din 20-03-2018

7. PPF 216518 20.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Domnesti

Monitor: 52 din 20-03-2018

8. PPF 216507 20.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Aricestii Rahtivani

Monitor: 52 din 20-03-2018

9. PPF 216515 20.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Monitor: 52 din 20-03-2018

10. PPF 216512 20.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Dofteana

Monitor: 52 din 20-03-2018

11. PPF 216509 20.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Cajvana

Monitor: 52 din 20-03-2018

12. PPF 216508 20.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sangeorgiu de Mures

Monitor: 52 din 20-03-2018

13. RPF 216516 20.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Frumosu

Monitor: 52 din 20-03-2018

14. PCON216510 19.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 52 din 20-03-2018

15. CCON216513 19.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Leresti

Ofertant: C.M.I. Dr. Dogioiu Florian

Monitor: 52 din 20-03-2018

16. CSBV216514 20.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala Medias

Ofertant: Asociatia Phoenix Speranta Medias

Monitor: 52 din 20-03-2018

Ultimele căutări generale efectuate


Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii