Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 40 din 16 iulie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 16.07.2018

2. DECIZIA nr. 36 din 16 iulie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 16.07.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 499 din 5 iulie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 16.07.2018

4. DECIZIE nr. 816 din 3 iulie 2018
privind sancţionarea Societăţii SMILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16.07.2018

5. ORDIN nr. 978 din 2 iulie 2018
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

6. DECIZIE nr. 812 din 2 iulie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CONFIDENT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 1.406 din 1 iulie 2018
privind alegerea preşedintelui Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 1 iulie 2018
privind alegerea membrilor Consiliului naţional al Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 1 iulie 2018
privind alegerea membrilor Comisiei naţionale de disciplină a Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 1.409 din 1 iulie 2018
privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

11. DECIZIA nr. 274 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

12. DECIZIA nr. 259 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 16.07.2018

13. DECIZIA nr. 265 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 16.07.2018

14. DECIZIA nr. 233 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 şi art. 497 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 16.07.2018

15. DECIZIA nr. 238 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

16. DECIZIA nr. 241 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (2) lit. c) şi art. 318 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16.07.2018

17. DECIZIA nr. 224 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

18. DECIZIA nr. 197 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

19. DECIZIA nr. 123 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

Ultimele căutări generale efectuate