Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 104 din 17 mai 2019
pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20.05.2019

2. LEGE nr. 105 din 17 mai 2019
privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20.05.2019

3. DECRET nr. 446 din 16 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20.05.2019

4. DECRET nr. 447 din 16 mai 2019
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20.05.2019

5. ORDIN nr. 798 din 8 mai 2019
privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 "Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie" şi obiectivul specific 6.3. "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20.05.2019

6. ORDIN nr. 124 din 2 mai 2019
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20.05.2019

7. ORDIN nr. 2.272 din 18 aprilie 2019
privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Mănăstirii Sinaia - Ansamblul nou ca monument istoric situat în Str. Mănăstirii nr. 2, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, precum şi a subcomponentelor acestuia

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 20.05.2019

Ultimele căutări generale efectuate