Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 29 mai 2020
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020

2. ORDIN nr. 1.985 din 28 mai 2020
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 mai 2020
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

4. ORDIN nr. 1.336 din 21 mai 2020
privind modificarea şi completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

5. REGULAMENT nr. 3 din 21 mai 2020
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020

6. ORDIN nr. 136 din 20 mai 2020
pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

7. RECTIFICARE nr. 80 din 20 mai 2020
referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

8. SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

9. SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

10. ORDIN nr. 115 din 27 aprilie 2020
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 225274 28/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bratca

Ofertant: Asociatia Cultural Sportiva Viitorul Bratca

Monitor: 96 din 28-05-2020

2. RPF 225278 28/05/2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural Judetean Arad

Monitor: 96 din 28-05-2020

3. PCBS225269 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

4. PCBS225266 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

5. PCBS225265 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

6. PCBS225264 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

7. PCBS225263 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

8. PCBS225262 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

9. PCBS225261 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

10. PCBS225268 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

11. PCBS225279 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Fildu de Jos

Monitor: 96 din 28-05-2020

12. PCBS225260 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

13. PCBS225270 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

14. PCBS225259 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

15. PCON225280 28/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Slobozia Moara

Monitor: 96 din 28-05-2020

16. PCON225272 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Cernavoda

Monitor: 96 din 28-05-2020

17. PCON225258 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Crivat

Monitor: 96 din 28-05-2020

18. PCON225271 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primariei Socond

Monitor: 96 din 28-05-2020

19. CCON225276 27/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Ofertant: S.C. OLIENA COMSERV - S.R.L.

Monitor: 96 din 28-05-2020

20. CCON225275 27/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Negresti

Ofertant: P.F.A. Duta Mihaela Liliana

Monitor: 96 din 28-05-2020

21. PAP 225273 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Cernavoda

Monitor: 96 din 28-05-2020

22. PAP 225267 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 96 din 28-05-2020

23. CAP 225277 27/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Fantana Mare

Ofertant: S.C. LV AGRO PRODEXIM - S.R.L.

Monitor: 96 din 28-05-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 28 mai 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 28 mai 2020

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/709 al Comisiei din 20 mai 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/709 al Comisiei din 20 mai 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Jambon de Bayonne (IGP)]

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/708 al Comisiei din 19 mai 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/708 al Comisiei din 19 mai 2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Brousse du Rove (DOP)]

4. Anunț privind o cerere referitoare la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE
Anunț privind o cerere referitoare la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE Prelungirea perioadei de adoptare a actelor de punere în aplicare

5. Cerere de acreditare — EAC/A02/2020 Acreditare Erasmus
Cerere de acreditare — EAC/A02/2020 Acreditare Erasmus în domeniul educației adulților, al educației și formării profesionale și al educației școlare

6. Rata de schimb a monedei euro - 27 mai 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 27 mai 2020

7. Decizia (UE) 2020/710 a Consiliului din 25 mai 2020
Decizia (UE) 2020/710 a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Latvijas Banka

8. Decizia Consiliului din 25 mai 2020 de adoptare a poziției Consiliului
Decizia Consiliului din 25 mai 2020 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/711 a Comisiei din 27 mai 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/711 a Comisiei din 27 mai 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3556] (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Lista acordurilor bilaterale de investiții
Lista acordurilor bilaterale de investiții menționată la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1219/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe

11. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (A se vedea lista publicărilor anterioare la sfârșitul prezentei actualizări.)

12. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9793 – Permira/Sneakers Maker)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9793 – Permira/Sneakers Maker) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini
Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

14. Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020
Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia (UE) 2020/701 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020
Decizia (UE) 2020/701 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 privind acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1690 al Comisiei din 9 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1690 al Comisiei din 9 octombrie 2019 de reînnoire a aprobării substanței active alfa-cipermetrin, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1698 a Comisiei din 9 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1698 a Comisiei din 9 octombrie 2019 privind standardele europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Decizia nr. 211/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 211/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1620]

19. Decizia nr. 212/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 212/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1621]

20. Decizia nr. 210/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 210/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1619]

21. Directiva 2009/48/CE (consolidată la 18 noiembrie 2019)
Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 18 noiembrie 2019)

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 12 din 13 mai 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE din 15 mai 2020
pentru perioada Stării de Alertă
HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020
privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
ORDIN nr. 4.220 din 8 mai 2020
pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 11 din 11 mai 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDIN nr. 743 din 31 martie 2020
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
DECLARAȚIE din 26 martie 2020
pe propria răspundere
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020
Adeverință angajator
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 6 din 30 martie 2020
privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020
privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
ORDIN nr. 503 din 26 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020
pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2
ORDIN nr. 497 din 25 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei