Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 441 din 28 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 18.09.2018

2. DECIZIA nr. 28 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3,art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 18.09.2018

3. DECIZIA nr. 26 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 18.09.2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul delegat (UE) 2017/655 al Comisiei (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul delegat (UE) 2017/655 al Comisiei din 19 decembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 7 august 2018)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656 al Comisiei (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656 al Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 7 august 2018)

3. Regulamentul delegat (UE) 2017/654 al Comisiei (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul delegat (UE) 2017/654 al Comisiei din 19 decembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (consolidat la 7 august 2018)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei din 11 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și forestiere (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 7 august 2018)

5. Regulamentul (UE) nr. 283/2014 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 2 august 2018)

6. Regulamentul (UE) nr. 223/2014 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (consolidat la 2 august 2018)

7. Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială ( EaSI ) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 2 august 2018)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei (consolidat la 6 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline (text codificat) (consolidat la 6 august 2018)

9. Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 (consolidat la 1 septembrie 2018)
Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 septembrie 2018)

10. Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 (consolidat la 1 septembrie 2018)
Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 septembrie 2018)

11. Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (consolidat la 7 august 2018)

Ultimele căutări generale efectuate