Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 263 din 24 septembrie 2018
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 24.09.2018

2. DECIZIE nr. 264 din 24 septembrie 2018
pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 24.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 452 din 21 septembrie 2018
privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 453 din 21 septembrie 2018
pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale şi a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 745 din 20 septembrie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 746 din 20 septembrie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Duşa Mircea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 747 din 20 septembrie 2018
pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 447 din 20 septembrie 2018
pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 748 din 20 septembrie 2018
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 758 din 20 septembrie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

11. DECIZIE nr. 441 din 20 septembrie 2018
privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 110 din 19 septembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 51 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială pentru Europa - COM (2018)237

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi - Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 54 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 55 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii - COM (2018)268

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 56 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM (2018)271

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

19. DECRET nr. 805 din 19 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

20. DECRET nr. 806 din 19 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 910 din 19 septembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

22. REGULAMENT din 19 septembrie 2018
privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

23. HOTĂRÂRE nr. 911 din 19 septembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

24. REGULAMENT din 19 septembrie 2018
privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

25. HOTĂRÂRE nr. 740 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

26. ORDIN nr. 1.295 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

27. PROCEDURĂ din 13 septembrie 2018
privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

28. HOTĂRÂRE nr. 723 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 24.09.2018

29. REGULAMENT nr. 2 din 11 septembrie 2018
privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

EMITENT: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 24.09.2018

30. ORDIN nr. 5.054 din 10 septembrie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.803/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 24.09.2018

31. ORDIN nr. 3.903 din 6 septembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

32. PROCEDURĂ din 6 septembrie 2018
privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

33. DECIZIE nr. 1.074 din 4 septembrie 2018
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

34. ORDIN nr. 941 din 29 august 2018
privind metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

35. ORDIN nr. 4.251 din 8 august 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.542/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie - 16 iunie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 24.09.2018

36. ORDIN nr. 1.902 din 12 iulie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente", a Procedurii de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale", precum şi a modelului-cadru al contractului de finanţare

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

37. METODOLOGIE din 12 iulie 2018
de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente"

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

38. PROCEDURĂ din 12 iulie 2018
de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale"

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

39. DECIZIA nr. 50 din 18 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 102 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 24.09.2018

40. DECIZIA nr. 42 din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

41. DECIZIA nr. 282 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

42. DECIZIA nr. 266 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

Ultimele căutări generale efectuate