Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ANEXE din 19 februarie 2019
la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 99/2019

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 20 februarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 20 februarie 2019

2. Rata de schimb a monedei euro - 19 februarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 19 februarie 2019

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/282 al Comisiei din 15 februarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/282 al Comisiei din 15 februarie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește perioadele de depunere a ofertelor

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/283 al Comisiei din 18 februarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/283 al Comisiei din 18 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

5. Rata de schimb a monedei euro - 18 februarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 18 februarie 2019

6. Decizia (UE) 2019/286 a Comisiei din 12 februarie 2019
Decizia (UE) 2019/286 a Comisiei din 12 februarie 2019 cu privire la propunerea de inițiativă cetățenească intitulată Să cerem o reglementare mai inteligentă în materie de țigarete electronice! [notificată cu numărul C(2019) 926]

7. Regulamentul (UE) 2019/278 al Consiliului din 18 februarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/278 al Consiliului din 18 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

8. Regulamentul delegat (UE) 2019/280 al Comisiei din 3 decembrie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2019/280 al Comisiei din 3 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește trimiterile la Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Decizia (PESC) 2019/284 a Consiliului din 18 februarie 2019
Decizia (PESC) 2019/284 a Consiliului din 18 februarie 2019 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

10. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/285 a Consiliului din 18 februarie 2019
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/285 a Consiliului din 18 februarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/281 al Comisiei din 12 februarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/281 al Comisiei din 12 februarie 2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [The Vale of Clwyd Denbigh Plum (DOP)]

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/279 al Consiliului din 18 februarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/279 al Consiliului din 18 februarie 2019 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

13. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 februarie 2019
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 februarie 2019 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Τύρναβος (Tyrnavos) (IGP)]

14. Rata de schimb a monedei euro - 15 februarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 15 februarie 2019

15. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9255 – Swiss/Montagu/Real estate property)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9255 – Swiss/Montagu/Real estate property) (Text cu relevanță pentru SEE.)

16. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9232
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9232 – Ivanhoe Cambridge/Macquarie/RHP Manager/RHP Platform) (Text cu relevanță pentru SEE.)

17. Decizia Comisiei din 14 februarie 2019 de numire a opt membri ai Comitetului consultativ european
Decizia Comisiei din 14 februarie 2019 de numire a opt membri ai Comitetului consultativ european pentru statistică

18. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9244 – OMERS/Altice/SFR FTTH)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9244 – OMERS/Altice/SFR FTTH) (Text cu relevanță pentru SEE.)

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [COM(2018) 375 final – 2018/0196 (COD)]

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune: finanțarea creșterii durabile [COM(2018) 97 final]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal [COM(2018) 474 final – 2018/0258 (COD)]

22. Decizia nr. 86/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017
Decizia nr. 86/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/198]

23. Decizia nr. 85/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017
Decizia nr. 85/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/197]

24. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 august 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 august 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei cereri de înregistrare a unei denumiri menționate la articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [The Vale of Clwyd Denbigh Plum (DOP)]

25. Decizia Comisiei din 14 ianuarie 2016 de numire a patru membri ai Comitetului consultativ european
Decizia Comisiei din 14 ianuarie 2016 de numire a patru membri ai Comitetului consultativ european pentru statistică

26. Decizia Comisiei din 5 mai 2014 privind numirea a opt membri ai Comitetului consultativ european
Decizia Comisiei din 5 mai 2014 privind numirea a opt membri ai Comitetului consultativ european pentru statistică

27. Acord Monetar între Uniunea Europeană și Principatul Andorra (consolidat la 24 martie 2018)
Acord Monetar între Uniunea Europeană și Principatul Andorra (consolidat la 24 martie 2018)

Ultimele căutări generale efectuate