Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 799 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

2. DECRET nr. 800 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

3. DECRET nr. 801 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

4. DECRET nr. 802 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

5. DECRET nr. 803 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

6. DECRET nr. 804 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

7. DECRET nr. 805 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

8. DECRET nr. 806 din 7 iunie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

9. DECIZIE nr. 151 din 7 iunie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ghincea Marius-Cristian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

10. DECIZIE nr. 152 din 7 iunie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe-Dănuţ Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 61 din 6 iunie 2023
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

12. LEGE nr. 162 din 31 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

13. DECRET nr. 792 din 31 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

14. ORDIN nr. 2.228 din 31 mai 2023
pentru aprobarea modelului deciziei de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

15. LEGE nr. 166 din 31 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

16. DECRET nr. 796 din 31 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 31 mai 2023
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

18. LEGE nr. 159 din 30 mai 2023
pentru aprobarea Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022, şi a Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

19. DECRET nr. 780 din 30 mai 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022, şi a Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

20. ORDIN nr. 214 din 30 mai 2023
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

21. ORDIN nr. 215 din 30 mai 2023
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

22. ORDIN nr. 1.180 din 30 mai 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2023 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07.06.2023

23. ORDIN nr. 886/C din 26 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Justiției
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

24. REGULAMENT din 26 mai 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Justiției
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

25. ORDIN nr. 1.457 din 25 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

26. REGULAMENT din 25 mai 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

27. ORDIN nr. 3.046 din 23 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

28. REGULAMENT din 23 mai 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

29. ORDIN nr. 20.608 din 19 mai 2023
privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

30. NORME METODOLOGICE din 19 mai 2023
pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 07.06.2023

31. ORDIN nr. 1.606 din 11 mai 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

32. REGULAMENT din 11 mai 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

33. ORDIN nr. 4.057 din 21 aprilie 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

34. REGULAMENT din 21 aprilie 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

35. ORDIN nr. M.70 din 30 martie 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

36. REGULAMENT din 30 martie 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

37. DECIZIA nr. 72 din 2 martie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

38. ORDIN nr. 26 din 24 februarie 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

39. REGULAMENT din 24 februarie 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

40. ORDIN nr. 182 din 9 februarie 2023
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

41. REGULAMENT din 9 februarie 2023
de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 497 din 07.06.2023

42. DECIZIA nr. 573 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 07.06.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2023/1068 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1068 al Comisiei din 1 iunie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru ciantraniliprol din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1064 al Comisiei din 26 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1064 al Comisiei din 26 mai 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Haricot de Soissons (IGP)]

3. Regulamentul (UE) 2023/1065 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1065 al Comisiei din 1 iunie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clorura de ribozid-nicotinamidă adăugată în alimente (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1071 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1071 al Comisiei din 1 iunie 2023 de modificare a anumitor anexe la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/620 în ceea ce privește aprobarea sau retragerea statutului de indemn de boală al anumitor state membre sau zone ori compartimente ale acestora cu privire la anumite boli listate și aprobarea programelor de eradicare pentru anumite boli listate (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul (UE) 2023/1067 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1067 al Comisiei din 1 iunie 2023 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de specializare (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul (UE) 2023/1066 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1066 al Comisiei din 1 iunie 2023 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare și dezvoltare (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1063 al Comisiei din 26 mai 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1063 al Comisiei din 26 mai 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Suruç Narı (DOP)]

8. Regulamentul (UE) 2023/1062 al Consiliului din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1062 al Consiliului din 1 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2023/194 de stabilire, pentru anul 2023, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara Uniunii, precum și de stabilire, pentru anii 2023 și 2024, a acestor posibilități de pescuit pentru anumite stocuri de pești de adâncime

9. Decizia (UE) 2023/1075 a Consiliului din 1 iunie 2023
Decizia (UE) 2023/1075 a Consiliului din 1 iunie 2023 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în ceea ce privește instituțiile Uniunii și administrația publică a acesteia

10. Convenţia Consiliului Europei
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice Istanbul, 11.V.2011

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1073 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1073 al Comisiei din 1 iunie 2023 privind acordarea unei autorizații la nivelul Uniunii pentru produsul biocid unic Spray On wipes în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Decizia (UE) 2023/1074 a Consiliului din 25 mai 2023
Decizia (UE) 2023/1074 a Consiliului din 25 mai 2023 de autorizare a începerii negocierilor în vederea încheierii unui protocol între Uniunea Europeană și Republica Kazahstan de modificare a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, ale vinurilor și ale băuturilor spirtoase

13. Regulamentul (UE) 2023/1069 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul (UE) 2023/1069 al Comisiei din 1 iunie 2023 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bixafen, ciprodinil, fenhexamid, fenpicoxamid, fenpiroximat, flutianil, izoxaflutol, mandipropamid, metoxifenozid și spinetoram din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia (UE) 2023/1076 a Consiliului din 1 iunie 2023
Decizia (UE) 2023/1076 a Consiliului din 1 iunie 2023 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie penală și în ceea ce privește azilul și nereturnarea

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1072 al Comisiei din 1 iunie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1072 al Comisiei din 1 iunie 2023 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2023

16. Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2022 (ELA)
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2022 – Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)

17. Situația veniturilor și cheltuielilor (EFSA) – Bugetul rectificativ nr. 1
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) – Bugetul rectificativ nr. 1

18. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Obiective și instrumente pentru o Europă rurală inteligentă

19. Rata de schimb a monedei euro - 26 mai 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 26 mai 2023

20. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11126
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11126 – TOWERBROOK / LOV GROUP / ELOCGA / THE INDEPENDENTS) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Servicii de închiriere pe termen scurt a locuințelor: echilibrarea nevoilor comunităților locale, ale antreprenorilor și ale călătorilor

22. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Rata de schimb a monedei euro - 29 mai 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 29 mai 2023

24. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Utilizarea durabilă a pesticidelor

25. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor privind propunerea de directivă privind azbestul

26. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Viitorul Parteneriatului estic din perspectivă locală și regională

27. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor pe tema Valorificarea talentelor în regiunile Europei

28. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10859
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG) (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11056
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11056 – ONE / MACQUARIE / TRAPAC) (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Legea europeană privind libertatea mass-mediei

31. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind inițiativa de consolidare a dialogului social

32. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11094
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11094 – CD&R / STONE POINT / FOCUS) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

33. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

34. Regulamentul delegat (UE) 2023/960 al Comisiei din 1 februarie 2023
Regulamentul delegat (UE) 2023/960 al Comisiei din 1 februarie 2023 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește data de aplicare anuală a calculelor numărului mediu zilnic de tranzacții pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă în scopul determinării pasurilor de cotare (Text cu relevanță pentru SEE)

35. Declarație privind competența Uniunii Europene
Declarație privind competența Uniunii Europene în ceea ce privește chestiunile reglementate de Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 februarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 ianuarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 8 decembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 22 octombrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6 octombrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 932 din 9 septembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 990 din 17 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 550 din 14 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa