Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute

1. LEGE nr. 202 din 16 octombrie 2017
pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

2. PROTOCOL DE AMENDARE din 1 decembrie 2016
a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

3. DECRET nr. 940 din 16 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

4. DECRET nr. 949 din 18 octombrie 2017
privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forţelor Întrunite "General Ioan Emanoil Florescu"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 750 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 753 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

7. ORDIN nr. 6.398 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort"

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 84 din 18 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 770 din 18 octombrie 2017
privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

10. ORDIN nr. 325 din 4 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

11. ORDIN nr. 1.339 din 6 octombrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

12. METODOLOGIE din 6 octombrie 2017
privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

13. ORDIN nr. 2.949 din 13 octombrie 2017
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

14. ORDIN nr. 2.950 din 13 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

15. CIRCULARĂ nr. 18 din 16 octombrie 2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

16. CIRCULARĂ nr. 19 din 16 octombrie 2017
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

17. RECTIFICARE nr. 635 din 30 august 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

18. ORDIN nr. 1.280 din 28 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 831 din 20.10.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 762 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

20. ORDIN nr. 1.305 din 2 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

21. ORDIN nr. 1.317 din 3 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 49, 50, 52, 53 şi 61 din unitatea administrativ-teritorială Coţuşca, judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

22. ORDIN nr. 1.318 din 3 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Şanţ, UAT Şieuţ şi UAT Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

23. HOTĂRÂRE nr. 95 din 29 septembrie 2017
privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din România în Consiliul superior al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 764 din 11 octombrie 2017
pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

25. NORME din 11 octombrie 2017
privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 768 din 18 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Băiţa - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

27. HOTĂRÂRE nr. 772 din 18 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

28. ORDIN nr. 3.632 din 25 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

29. ORDIN nr. 2.360 din 5 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

30. ORDIN nr. 1.518 din 1 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

31. ORDIN nr. 3.770 din 31 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A.

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

32. ORDIN nr. 2.422 din 13 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

33. ORDIN nr. 1.584 din 18 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

34. ORDIN nr. 3.771 din 31 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

35. ORDIN nr. 2.421 din 13 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

36. ORDIN nr. 1.585 din 18 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

Ultimele căutări generale efectuate

Legea 4 din 2015 22.10.2017 | 10:51
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

LEGEA PENSIILOR MILITARE 22.10.2017 | 10:42
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

noiembrie 1940 22.10.2017 | 10:34
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

ordinul 135 din 2010 22.10.2017 | 09:17
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu o imbibatie alcoolica 21.10.2017 | 22:31
Căutare exactă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Hotărârea nr. 296 din 16.04.2009 21.10.2017 | 22:08
Căutare exactă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Hotărârea nr. 296 din 16.04.2009 21.10.2017 | 22:08
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei . 21.10.2017 | 22:07
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei . 21.10.2017 | 22:07
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei . 21.10.2017 | 22:07
Căutare aproximativă în text
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii