Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 112 din 17 mai 2018
pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

2. LEGE nr. 113 din 17 mai 2018
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

3. LEGE nr. 114 din 17 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

4. LEGE nr. 115 din 17 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

5. LEGE nr. 116 din 17 mai 2018
pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

6. ORDIN nr. 4.857 din 17 mai 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

7. REGULAMENT din 17 mai 2018
de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

8. DECRET nr. 410 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

9. DECRET nr. 411 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

10. DECRET nr. 412 din 16 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

11. DECRET nr. 413 din 16 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

12. DECRET nr. 414 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 338 din 16 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 341 din 16 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 342 din 16 mai 2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

16. ORDIN nr. 540 din 15 mai 2018
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018
privind parteneriatul public-privat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 323 din 10 mai 2018
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 307 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2018

20. ORDIN nr. 3.638 din 4 mai 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfântul Dumitru - Mavrogheni" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 306 din 3 mai 2018
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2018

22. ORDIN nr. 577 din 2 mai 2018
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2018

23. ORDIN nr. 3.499 din 29 martie 2018
privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programelor şcolare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului naţional al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2018

24. ORDIN nr. 450 din 26 martie 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

25. REGULAMENT din 26 martie 2018
de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217203 17.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsolt

Monitor: 90 din 17-05-2018

2. PPF 217201 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Poplaca

Monitor: 90 din 17-05-2018

3. PPF 217204 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 90 din 17-05-2018

4. PPF 217199 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Priboieni

Monitor: 90 din 17-05-2018

5. PPF 217205 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 90 din 17-05-2018

6. CPF 217207 17.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Saveni

Ofertant: Asociatia Sportiva Unirea Saveni

Monitor: 90 din 17-05-2018

7. CPF 217200 17.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Arcus

Ofertant: Asociaţia Sportivă Arcuş

Monitor: 90 din 17-05-2018

8. RPF 217202 17.05.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsolt

Monitor: 90 din 17-05-2018

9. PCON217206 16.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Mihaesti

Monitor: 90 din 17-05-2018

10. PCON217198 16.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Monitor: 90 din 17-05-2018

11. PCON217208 16.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Mogosani

Monitor: 90 din 17-05-2018

12. PPF 217211 18.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sarateni

Monitor: 91 din 18-05-2018

13. PPF 217209 18.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Apata

Monitor: 91 din 18-05-2018

14. PPF 217212 18.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ileanda

Monitor: 91 din 18-05-2018

15. PPF 217213 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Apahida

Monitor: 91 din 18-05-2018

16. CPF 217216 18.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Buzau

Ofertant: Club Sportiv "Viitorul 2010" Buzau

Monitor: 91 din 18-05-2018

17. CPF 217210 18.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sangeorgiu de Mures

Ofertant: Asociatia Culturala "Doruri Muresene"

Monitor: 91 din 18-05-2018

18. CSBV217215 18.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Serviciul Public de Asistenţă Sociala Constanta

Ofertant: Fundatia Giovanni Bosco

Monitor: 91 din 18-05-2018

19. CSBV217214 18.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Serviciul Public de Asistenta Sociala Sebes

Ofertant: Filantropia Ortodoxa Sebes

Monitor: 91 din 18-05-2018

Ultimele căutări generale efectuate