Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 145 din 20 iunie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

2. LEGE nr. 147 din 20 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

3. LEGE nr. 146 din 20 iunie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

4. DECRET nr. 486 din 19 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

5. DECRET nr. 488 din 19 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

6. DECRET nr. 487 din 19 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 39 din 18 iunie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 iunie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase COM(2018) 233

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 iunie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM(2018) 321

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

10. ORDIN nr. 2.340 din 18 iuniei 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

11. ORDIN nr. 627 din 13 iunie 2018
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

12. ORDIN nr. 3.915 din 7 iunie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

13. ORDIN nr. 397 din 5 iunie 2018
privind încetarea aplicabilităţii Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

14. ORDIN nr. 1.742 din 5 iunie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

15. NORMĂ nr. 10 din 5 iunie 2018
pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

16. ORDIN nr. 1.947/C din 29 mai 2018
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

17. ORDIN nr. 604 din 22 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

18. ORDIN nr. 1.263 din 17 mai 2018
pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 11 din 11 mai 2018
privind modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 mai 2018
privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 2/2014

EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

Ultimele căutări generale efectuate