Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 595 din 26 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 teza a doua, art. 8 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 16.02.2018

2. DECIZIA nr. 626 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 277 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 16.02.2018

3. DECIZIA nr. 681 din 2 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 16.02.2018

4. DECIZIA nr. 729 din 21 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 16.02.2018

5. DECIZIA nr. 855 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 16.02.2018

6. DECIZIA nr. 672 din 31 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 şi art. 1.010 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

7. DECIZIA nr. 676 din 2 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

8. DECIZIA nr. 801 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 48 din 15 februarie 2018
privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial "Corvetă multifuncţională"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

10. DECIZIE nr. 79 din 16 februarie 2018
privind stabilirea atribuţiilor doamnei Andreea Păstîrnac, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

11. REGULAMENT nr. 1 din 12 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

EMITENT: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

12. DECIZIE nr. 186 din 2 februarie 2018
privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea ATE INSURANCE ROMANIA - S.A., în calitate de cedent, către Societatea EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A., în calitate de cesionar, şi a retragerii, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ATE INSURANCE ROMANIA - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

13. ORDIN nr. 70 din 13 februarie 2018
pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2018

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

14. GHIDUL din 13 februarie 2018
beneficiarului - 2018

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19.02.2018

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018
pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19.02.2018

17. ORDIN nr. M.18 din 3 februarie 2018
privind suspendarea aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19.02.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 51 din 15 februarie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19.02.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 februarie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 19.02.2018

20. ORDIN nr. 103 din 29 ianuarie 2018
privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 19.02.2018

21. ORDIN nr. 212 din 13 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.018/2014 privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 19.02.2018

Ultimele căutări generale efectuate


Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii