Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 6 din 20 august 2018
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 20.08.2018

2. ORDIN nr. 1.300 din 8 august 2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 20.08.2018

3. ORDIN nr. 1.237 din 7 august 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 20.08.2018

4. ORDIN nr. 793 din 1 august 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 930/2014 privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 20.08.2018

5. ORDIN nr. 945 din 25 iulie 2018
privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR1-2018 - "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 20.08.2018

6. PRESCRIPȚIE TEHNICĂ din 25 iulie 2018
PT CR1-2018 - "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 20.08.2018

7. DECIZIA nr. 380 din 31 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 20.08.2018

8. DECIZIA nr. 173 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (3) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 20.08.2018

9. DECIZIA nr. 169 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său şi, în special, a celor ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 20.08.2018

Ultimele căutări generale efectuate