Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 994 din 9 august 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 21.08.2018

2. ORDIN nr. 5.425 din 3 august 2018
privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR - S.A. şi pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.246/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 20.08.2018

3. ORDIN nr. 106 din 2 august 2018
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 20.08.2018

4. ORDIN nr. 3.032/C din 31 iulie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 21.08.2018

5. ORDIN nr. 936 din 25 iulie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 21.08.2018

6. METODOLOGIE din 25 iulie 2018
privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 21.08.2018

7. DECIZIA nr. 449 din 28 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 299 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 21.08.2018

8. DECIZIA nr. 228 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 20.08.2018

9. DECIZIA nr. 235 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 20.08.2018

10. DECIZIA nr. 230 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 34 alin. (1)-(3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 21.08.2018

11. DECIZIA nr. 232 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) şi ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 21.08.2018

12. ORDIN nr. 3.501 din 29 martie 2018
privind aprobarea programelor şcolare pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a învăţământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 21.08.2018

13. DECIZIA nr. 27 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 20.08.2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1138 al Comisiei din 13 august 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1138 al Comisiei din 13 august 2018 de modificare pentru a 289-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1135 a Comisiei din 10 august 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1135 a Comisiei din 10 august 2018 de instituire a tipului, formatului și periodicității informațiilor care sunt furnizate de către statele membre în scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2018) 5009] (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1130 al Comisiei din 13 august 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1130 al Comisiei din 13 august 2018 de aprobare a cipermetrinului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul delegat (UE) 2018/1127 al Comisiei din 28 mai 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1127 al Comisiei din 28 mai 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1131 al Comisiei din 13 august 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1131 al Comisiei din 13 august 2018 de aprobare a penflufenului ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1129 al Comisiei din 13 august 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1129 al Comisiei din 13 august 2018 de aprobare a acetamipridului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1128 al Comisiei din 9 august 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1128 al Comisiei din 9 august 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 privind deschiderea contingentelor tarifare anuale din Uniune pentru ovine și caprine și pentru carnea de oaie și de capră

8. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 15
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILETITLUL II - DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂArticolul 15 (ex-articolul 255 TCE)

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 154
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL X - POLITICA SOCIALĂArticolul 154 (ex-articolul 138 TCE)

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 210
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A CINCEA - ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNIITITLUL III - COOPERAREA CU ȚĂRILE TERȚE ȘI AJUTORUL UMANITARCAPITOLUL 1 - COOPERAREA PENTRU DEZVOLTAREArticolul 210 (ex-articolul 180 TCE)

11. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 159
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL X - POLITICA SOCIALĂArticolul 159 (ex-articolul 143 TCE)

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 156
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL X - POLITICA SOCIALĂArticolul 156 (ex-articolul 140 TCE)

13. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 171
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XVI - REȚELE TRANSEUROPENEArticolul 171 (ex-articolul 155 TCE)

14. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 160
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL X - POLITICA SOCIALĂArticolul 160 (ex-articolul 144 TCE)

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 181
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XIX - CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI SPAȚIULArticolul 181 (ex-articolul 165 TCE)

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 190
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XIX - CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI SPAȚIULArticolul 190 (ex-articolul 173 TCE)

Ultimele căutări generale efectuate