Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 74 din 16 ianuarie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

2. DECRET nr. 75 din 16 ianuarie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

3. ORDIN nr. 50 din 15 ianuarie 2019
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

4. ORDIN nr. 49 din 11 ianuarie 2019
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 16.01.2019

5. LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

6. DECRET nr. 59 din 10 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 ianuarie 2019
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

8. ORDIN nr. M.6 din 4 ianuarie 2019
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

9. ORDIN nr. 2.643 din 28 decembrie 2018
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 16.01.2019

10. RECTIFICARE nr. 114 din 28 decembrie 2018
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

11. ORDIN nr. 1.524 din 20 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

12. ORDIN nr. 1.502 din 12 decembrie 2018
privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachet a) - porcine şi pachet b) - păsări din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

13. DECIZIA nr. 775 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

14. DECIZIA nr. 658 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 alin. (1) teza a doua şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

15. ORDIN nr. 2.685 din 30 august 2018
privind declasarea din Lista monumentelor istorice a construcţiilor C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, părţi ale imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Spitalul Grecescu, str. Grecescu Dimitrie nr. 1, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, având codul LMI MH-II-m-A-10179.02

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 16.01.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 219140 16.01.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 7 din 16-01-2019

3. CPF 219141 16.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Pojorata

Ofertant: Asociatia Culturala "Plaiurile Pojoratei"

Monitor: 7 din 16-01-2019

4. RPF 219145 16.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 7 din 16-01-2019

5. PCON219142 15.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Roman

Monitor: 7 din 16-01-2019

6. PCON219144 15.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Monitor: 7 din 16-01-2019

7. PCON219143 15.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Monitor: 7 din 16-01-2019

8. PCON219146 15.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 7 din 16-01-2019

Ultimele căutări generale efectuate