Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 2 din 27 ianuarie 2020
privind modificarea Deciziei preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 1/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 27.01.2020

2. ORDIN nr. 8 din 21 ianuarie 2020
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

3. ORDIN nr. 3.067 din 20 ianuarie 2020
privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 28.01.2020

4. NORME METODOLOGICE din 20 ianuarie 2020
pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 28.01.2020

5. ORDIN nr. 60 din 16 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 27.01.2020

6. NORMĂ nr. 1 din 16 ianuarie 2020
privind aplicarea unor măsuri în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 27.01.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 43 din 16 ianuarie 2020
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 28.01.2020

8. ORDIN nr. 57 din 13 ianuarie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 28.01.2020

9. ORDIN nr. 14 din 13 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 28.01.2020

10. ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 28.01.2020

11. DECIZIA nr. 712 din 5 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (1) şi ale art. 292 alin. (1) şi (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 27.01.2020

12. DECIZIA nr. 698 din 31 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), precum şi ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 28.01.2020

13. DECIZIA nr. 668 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (7) şi ale art. 215^1 alin. (7) şi (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 28.01.2020

14. DECIZIA nr. 670 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 28.01.2020

15. DECIZIA nr. 591 din 8 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1), (2) şi (3) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, precum şi a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în forma republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 28.01.2020

16. DECIZIA nr. 529 din 24 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 27.01.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 223065 27.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Monitor: 14 din 27-01-2020

2. RPF 223070 27.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 14 din 27-01-2020

3. RPF 223063 27.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Monitor: 14 din 27-01-2020

4. RPF 223066 27.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Vaslui

Monitor: 14 din 27-01-2020

5. RPF 223053 27.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Pecica

Monitor: 14 din 27-01-2020

6. RPF 223064 27.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Monitor: 14 din 27-01-2020

7. PCBS223062 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Silistea

Monitor: 14 din 27-01-2020

8. PCBS223057 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Directia Administrare Patrimoniu

Monitor: 14 din 27-01-2020

9. PCBS223055 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Directia Administrare Patrimoniu

Monitor: 14 din 27-01-2020

10. PCBS223056 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Directia Administrare Patrimoniu

Monitor: 14 din 27-01-2020

11. PCBS223060 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Schela

Monitor: 14 din 27-01-2020

12. PCBS223059 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Schela

Monitor: 14 din 27-01-2020

13. CCBS223067 23.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Paltinis

Ofertant: Agafitei Fanica

Monitor: 14 din 27-01-2020

14. CCBS223061 23.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Petrosani

Ofertant: Mihu Delia-Florentina

Monitor: 14 din 27-01-2020

15. PCON223068 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Campina

Monitor: 14 din 27-01-2020

16. PCON223054 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Breaza

Monitor: 14 din 27-01-2020

17. PCON223052 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Campina

Monitor: 14 din 27-01-2020

18. PCON223051 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Campina

Monitor: 14 din 27-01-2020

19. CCON223069 23.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Militara 02574

Ofertant: S.C. MILITARY SHOP - S.R.L.

Monitor: 14 din 27-01-2020

20. PAP 223058 23.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Mahmudia

Monitor: 14 din 27-01-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2020/103 al Comisiei din 17 ianuarie 2020
Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2020/103 al Comisiei din 17 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei în ceea ce privește clasificarea armonizată a substanțelor active (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/107 al Comisiei din 23 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/107 al Comisiei din 23 ianuarie 2020 privind autorizarea substanței ponceau 4R ca aditiv pentru hrana câinilor, a pisicilor și a peștilor ornamentali (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/104 al Comisiei din 23 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/104 al Comisiei din 23 ianuarie 2020 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite foi și rulouri din oțel inoxidabil laminate la cald originare din Republica Populară Chineză, din Taiwan și din Indonezia

4. Rectificare la Directiva (UE) 2019/2121 a Parlamentului European și a Consiliului
Rectificare la Directiva (UE) 2019/2121 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 321 din 12 decembrie 2019)

5. Decizia (UE) 2020/102 a Consiliului din 20 ianuarie 2020
Decizia (UE) 2020/102 a Consiliului din 20 ianuarie 2020 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025

6. Decizia (UE) 2020/101 a Consiliului din 20 ianuarie 2020
Decizia (UE) 2020/101 a Consiliului din 20 ianuarie 2020 de numire a unui membru, propus de Republica Polonă, în cadrul Comitetului Regiunilor

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/106 al Comisiei din 23 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/106 al Comisiei din 23 ianuarie 2020 privind autorizarea formiatului de sodiu ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Lista numirilor efectuate de Consiliu august-decembrie 2019 (domeniul social)
Lista numirilor efectuate de Consiliu august-decembrie 2019 (domeniul social)

9. Comitetul European Al Regiunilor Codul De Conduită A Membrilor Comitetului European Al Regiunilor
Comitetul European Al Regiunilor Codul De Conduită A Membrilor Comitetului European Al Regiunilor

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/105 al Comisiei din 23 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/105 al Comisiei din 23 ianuarie 2020 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite foi și rulouri din oțel inoxidabil laminate la cald originare din Republica Populară Chineză și din Indonezia

11. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1155 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1155 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 188 din 12 iulie 2019)

12. Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice
Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice emis în cadrul reuniunii din 20 februarie 2019 referitor la un proiect preliminar de decizie privind cazul M.8436 – General Electric Company/LM Wind Power Holding [procedură în temeiul articolului 14 alineatul (1)] Raportor: România

13. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 314 din 5 decembrie 2019)

14. Decizia (UE) 2020/109 a Comisiei din 23 ianuarie 2020
Decizia (UE) 2020/109 a Comisiei din 23 ianuarie 2020 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Sfântul Scaun — Statul Cetății Vaticanului

15. Regulamentul nr. 122 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite
Regulamentul nr. 122 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Specificații tehnice uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea ce privește sistemele de încălzire ale acestora [2020/110]

16. Decizia (UE) 2020/108 a Comisiei din 23 ianuarie 2020
Decizia (UE) 2020/108 a Comisiei din 23 ianuarie 2020 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino

17. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9691
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9691 – Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9559
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9559 — Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España) (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9699 – Mitsubishi Corporation/Eneco Groep)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9699 – Mitsubishi Corporation/Eneco Groep) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

20. INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE
INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE Absența unui ajutor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.8283
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8283 – General Electric Company/LM Wind Power Holding) (Text cu relevanță pentru SEE.)

22. Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016
Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor (Legea privind sănătatea animală) (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002
Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africanăText cu relevanță pentru SEE.

Ultimele căutări generale efectuate