Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 58 din 8 februarie 2019
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

2. NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2019
de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 59 din 8 februarie 2019
privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistriţa şi Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 64 din 8 februarie 2019
privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 65 din 8 februarie 2019
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vâlcea, Constanţa, Ilfov, Cluj, Argeş, Braşov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiş, Galaţi, Vrancea şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 67 din 8 februarie 2019
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

7. DECIZIA r. 75 din 30 ianuarie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

8. ORDIN nr. 38 din 15 ianuarie 2019
pentru aprobarea modalităţii de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

9. ORDIN nr. 9 din 7 ianuarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 15.02.2019

10. ORDIN nr. 10 din 7 ianuarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 15.02.2019

11. STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2019

12. STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2019

13. LISTĂ din 3 ianuarie 2019
privind documentele şi evidenţele aferente Standardelor minime de calitate prevăzute la Anexele 1-4

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2019

14. STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de urgenţă, precum şi ca adăposturi de noapte pentru copiii străzii, cod 8790CR-C-III

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2019

15. STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2019

16. ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019
pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 15.02.2019

17. DECIZIA nr. 79 din 12 noiembrie 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă prin raportare la prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 14.02.2019

18. DECIZIA nr. 595 din 27 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 15.02.2019

19. RECTIFICARE nr. 3.060/C din 9 noiembrie 2009
referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.060/C/2009

EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15.02.2019

Ultimele căutări generale efectuate