Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 13 din 22 mai 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: natura juridică a certificatului de urbanism și în ce măsură certificatul de urbanism emis în scop preoperaţional poate fi cenzurat de instanţă, sub aspectul legalităţii, în lipsa unei solicitări exprese a părţii interesate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

2. DECRET nr. 421 din 21 mai 2018
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

3. DECIZIA nr. 11 din 21 mai 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

4. DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018
privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 337 din 16 mai 2018
privind modificarea art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 340 din 16 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

7. ORDIN nr. 2.045 din 14 mai 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice)

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 317 din 10 mai 2018
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

9. ORDIN nr. 606 din 7 mai 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

10. NORME METODOLOGICE din 7 mai 2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

11. ORDIN nr. 725 din 4 mai 2018
cu privire la publicarea unor amendamente la Convenţia privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

12. AMENDAMENTE din 2018
la Convenţia privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

13. ORDIN nr. 348 din 27 aprilie 2018
pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

14. REGULI din 27 aprilie 2018
de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

15. ORDIN nr. 651 din 23 aprilie 2018
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

16. ORDIN nr. 290 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Valea Mare şi Fârtăţeşti din judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

17. ORDIN nr. 292 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Brădeşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Vânjuleţ, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

18. ORDIN nr. 3.500 din 29 martie 2018
privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii şi stagiul de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a învăţământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

19. DECIZIA nr. 9 din din 19 martie 2018
referitoare la recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind "posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară în apel şi limitele acestei cenzuri"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

20. DECIZIA nr. 618 din 10 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217226 21.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Bacau

Monitor: 92 din 21-05-2018

2. PPF 217218 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 92 din 21-05-2018

3. PPF 217223 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsolt

Monitor: 92 din 21-05-2018

4. PPF 217217 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 92 din 21-05-2018

5. PPF 217219 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 92 din 21-05-2018

6. PPF 217220 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 92 din 21-05-2018

7. PPF 217224 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sarateni

Monitor: 92 din 21-05-2018

8. CPF 217222 21.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Parintilor Radu Selejan din Sibiu

Monitor: 92 din 21-05-2018

9. CPF 217221 21.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Baschet Club Sibiu

Monitor: 92 din 21-05-2018

10. CPF 217225 21.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Satu Mare

Ofertant: Asociatia Culturala Kolik

Monitor: 92 din 21-05-2018

Ultimele căutări generale efectuate