Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 3 din 23 ianuarie 2020
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 23.01.2020

2. RECTIFICARE din 23 ianuarie 2020
referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 23.01.2020

3. DECIZIE nr. 80 din 23 ianuarie 2020
privind numirea domnului Adrian-Nicolae Enache în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

4. DECIZIE nr. 81 din 23 ianuarie 2020
privind numirea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

5. DECIZIE nr. 82 din 23 ianuarie 2020
privind numirea domnului Adrian Haralambie Bidu în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

6. DECIZIE nr. 83 din 23 ianuarie 2020
privind numirea domnului Filaret Brădăţan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

7. DECIZIE nr. 84 din 23 ianuarie 2020
privind numirea doamnei Oana Maria Sava în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

8. DECIZIE nr. 85 din 23 ianuarie 2020
privind numirea domnului Andrei Baciu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

9. DECRET nr. 47 din 23 ianuarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

10. DECRET nr. 48 din 23 ianuarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

11. DECRET nr. 49 din 23 ianuarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

12. DECIZIE nr. 86 din 23 ianuarie 2020
privind eliberarea domnului Constantin Robu din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

13. DECIZIE nr. 87 din 23 ianuarie 2020
privind numirea domnului Daniel Dragoş Tănăsoiu în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

14. COMUNICAT din 22 ianuarie 2020
privind începutul termenului de 10 zile de la data depunerii cererii la dosarul de insolvenţă al debitorului aflat în procedură sau de la data comunicării acestei cereri administratorului judiciar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 22.01.2020

15. ORDIN nr. 93 din 22 ianuarie 2020
privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

16. ORDIN nr. 8 din 21 ianuarie 2020
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

17. HOTĂRÂRE nr. 46 din 20 ianuarie 2020
pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

18. HOTĂRÂRE nr. 35 din 16 ianuarie 2020
privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

19. HOTĂRÂRE nr. 36 din 16 ianuarie 2020
privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

20. HOTĂRÂRE nr. 37 din 16 ianuarie 2020
privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

21. HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2020
privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

22. HOTĂRÂRE nr. 39 din 16 ianuarie 2020
privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

23. HOTĂRÂRE nr. 40 din 16 ianuarie 2020
privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

24. HOTĂRÂRE nr. 41 din 16 ianuarie 2020
privind aprobarea stemei comunei Breaza, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

25. HOTĂRÂRE nr. 42 din 16 ianuarie 2020
privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

26. ORDIN nr. 7 din 13 ianuarie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

27. ORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

28. ORDIN nr. 3.019 din 10 ianuarie 2020
pentru constituirea grupului de lucru privind elaborarea Normelor metodologice de aplicare a art. III din Legea nr. 221/2019 de modificare şi completare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 23.01.2020

29. DECIZIA nr. 62 din 9 decembrie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

30. DECIZIA nr. 807 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.014 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

31. DECIZIA nr. 742 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 23.01.2020

32. DECIZIA nr. 746 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (2) şi (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 23.01.2020

33. DECIZIA nr. 672 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

34. DECIZIA nr. 605 din 10 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 260 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 23.01.2020

35. DECIZIA nr. 584 din 8 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

36. DECIZIA nr. 541 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 27.01.2020

37. DECIZIA nr. 519 din 24 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 27.01.2020

38. HOTĂRÂREA din 23 iulie 2019
în Cauza Tău împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 23.01.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223035 23.01.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiajna

Monitor: 13 din 23-01-2020

2. RPF 223044 23.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Monitor: 13 din 23-01-2020

3. RPF 223049 23.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Maramures

Monitor: 13 din 23-01-2020

4. RPF 223043 23.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 13 din 23-01-2020

5. RPF 223045 23.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Turia

Monitor: 13 din 23-01-2020

6. RPF 223046 23.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Monitor: 13 din 23-01-2020

7. PCON223037 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Zemes

Monitor: 13 din 23-01-2020

8. PCON223048 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Frumuseni

Monitor: 13 din 23-01-2020

9. CCON223036 22.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Baia Sprie

Ofertant: .C. Maribotwash S.R.L.

Monitor: 13 din 23-01-2020

10. PCON223038 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 13 din 23-01-2020

11. PCON223034 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Moroeni

Monitor: 13 din 23-01-2020

12. PCON223050 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Tribunalul Alba

Monitor: 13 din 23-01-2020

13. PCON223034 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Oradea

Monitor: 13 din 23-01-2020

14. CCON223042 22.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Ofertant: Balasoiu Narcis Marian

Monitor: 13 din 23-01-2020

15. CCON223041 22.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Joseni

Ofertant: Suciu Eugen

Monitor: 13 din 23-01-2020

16. PAP 223047 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Oraşul Negreşti-Oaş

Monitor: 13 din 23-01-2020

17. PAP 223040 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Valiug

Monitor: 13 din 23-01-2020

18. PAP 223040 22.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Valiug

Monitor: 13 din 23-01-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 23 ianuarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 23 ianuarie 2020

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/95 a Comisiei din 22 ianuarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/95 a Comisiei din 22 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8988 – Energizer/Spectrum Brands)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8988 – Energizer/Spectrum Brands) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/94 al Comisiei din 22 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/94 al Comisiei din 22 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2078 în ceea ce privește contingentele tarifare pentru carnea de pasăre originară din Ucraina și de derogare de la respectivul regulament de punere în aplicare pentru anul de aplicare a contingentelor tarifare 2020

5. Rata de schimb a monedei euro - 22 ianuarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 22 ianuarie 2020

6. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9670
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9670 – APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni
Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

8. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9531
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9531 — Assicurazioni Generali/Seguradoras Unidas/AdvanceCare) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9360 — Daimler/Geely/JV)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9360 — Daimler/Geely/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul (UE) 2020/49 al Comisiei din 21 ianuarie 2020
Regulamentul (UE) 2020/49 al Comisiei din 21 ianuarie 2020 de corectare a versiunii în limba germană a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9678 – Keppel Infrastructure/MET Capital/MET)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9678 – Keppel Infrastructure/MET Capital/MET) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Decizia nr. 2/2019 a Comitetului statistic Uniunea Europeană/Elveția din 2 decembrie 2019
Decizia nr. 2/2019 a Comitetului statistic Uniunea Europeană/Elveția din 2 decembrie 2019 de înlocuire a anexei A la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statisticii [2020/51]

13. Raport [în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014]
Raport [în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014] cu privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru exercițiul financiar 2018, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament, însoțit de răspunsurile Comitetului Unic de Rezoluție, ale Comisiei și ale Consiliului

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/50 a Comisiei din 21 ianuarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/50 a Comisiei din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/919 privind standardele armonizate pentru ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice elaborate în sprijinul Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea navelor mici, sistemul de codificare, construcția corpului și eșantionajul pentru nave monococi

15. Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2020/45 al Comisiei din 20 ianuarie 2020
Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2020/45 al Comisiei din 20 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1379 în ceea ce privește extinderea taxei antidumping impuse importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului

16. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 190 din 15 iulie 2016)

17. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2243 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2243 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a modelului fișei de sinteză a contractului care trebuie utilizat de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului în temeiul Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 336 din 30 decembrie 2019)

18. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/46 a Comisiei din 20 ianuarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/46 a Comisiei din 20 ianuarie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 342] (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/44 al Comisiei din 20 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/44 al Comisiei din 20 ianuarie 2020 prin care se supun înregistrării importurile de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă originare din Republica Populară Chineză și Egipt

20. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 a Comisiei din 20 ianuarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 a Comisiei din 20 ianuarie 2020 privind măsuri de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 344] (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Nepalului privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

22. Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

23. Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

24. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Sinteza costurilor și beneficiilor
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Sinteza costurilor și beneficiilor generate de investițiile în securitate și sănătate în muncă (SSM) (aviz exploratoriu la solicitarea președinției finlandeze)

25. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Digitalizare, inteligență artificială
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Digitalizare, inteligență artificială și echitate – Modalități de consolidare a UE în cursa mondială pentru viitoare competențe și educație, asigurând, în același timp, incluziunea socială(aviz exploratoriu la solicitarea Președinției finlandeze)

26. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Mediul profesional
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Mediul profesional în schimbare și longevitatea/îmbătrânirea populației – Condiții prealabile pentru ca lucrătorii în vârstă să rămână activi pe noua piață a muncii(aviz exploratoriu la solicitarea Președinției finlandeze)

27. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Comerțul internațional și turismul
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Comerțul internațional și turismul – o agendă globală privind dezvoltarea durabilă (aviz din proprie inițiativă)

28. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Dimensiunea socială a pescuitului
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Dimensiunea socială a pescuitului (aviz exploratoriu)

29. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.8988
Notificare prealabilă a unei concentrări [Cazul M.8988 – Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)] (Text cu relevanță pentru SEE.)

30. Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016
Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor (Legea privind sănătatea animală) (Text cu relevanță pentru SEE)

31. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sănătatea animalelor [COM(2013) 260 final – 2013/0136 (COD)], propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) [COM(2013) 262 final – 2013/0137 (COD)] şi propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor [COM(2013) 267 final – 2013/0141 (COD)]

32. Directiva Consiliului 2002/60/CE din 27 iunie 2002 de stabil...
Directiva Consiliului 2002/60/CE din 27 iunie 2002 de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a febrei aftoase africane şi de modificare a Directivei 92/119/CEE privind maladia Teschen şi febra aftoasă africană (Text cu relevanţă pentru SEE)

Ultimele căutări generale efectuate