Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 130 din 19 iunie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 20.06.2019

2. DECIZIE nr. 131 din 19 iunie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Gabriela Andreea Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 20.06.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 399 din 12 iunie 2019
privind aprobarea desfiinţării Stadionului orăşenesc Săveni situat în oraşul Săveni, Str. Independenţei nr. 2, judeţul Botoşani, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Construire Complex Sportiv", Str. Independenţei nr. 2, oraşul Săveni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 20.06.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 400 din 12 iunie 2019
privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 20.06.2019

5. ORDIN nr. 931 din 10 iunie 2019
privind măsurile pentru aplicarea art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 20.06.2019

6. DECIZIA nr. 384 din 29 mai 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 20.06.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 318 din 23 mai 2019
privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 20.06.2019

8. HOTĂRÂREA nr. 1 din 21 mai 2019
asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulate "Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală"

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 20.06.2019

9. DECIZIA nr. 88 din 13 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 20.06.2019

Ultimele căutări generale efectuate