Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 272 din 7 iulie 2020
privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 07.07.2020

2. DECIZIE nr. 273 din 7 iulie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 07.07.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 93 din 7 iulie 2020
privind vacantarea unui mandat de senator

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 07.07.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 94 din 7 iulie 2020
privind validarea unui mandat de senator

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 07.07.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 95 din 7 iulie 2020
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 07.07.2020

6. ORDIN nr. 2.090 din 7 iulie 2020
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 3,3 miliarde dolari americani, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 10 ani sau mai mult şi 30 de ani sau mai mult în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 07.07.2020

7. ORDIN nr. 105 din 6 iulie 2020
privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 07.07.2020

8. METODOLOGIE din 6 iulie 2020
privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 07.07.2020

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 1 iulie 2020
pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 07.07.2020

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 1 iulie 2020
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 07.07.2020

11. RECTIFICARE nr. 21 din 30 iunie 2020
referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 07.07.2020

12. ORDIN nr. 224 din 29 iunie 2020
privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 07.07.2020

13. LEGE nr. 90 din 25 iunie 2020
pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 07.07.2020

14. DECRET nr. 324 din 24 iunie 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 07.07.2020

15. RECTIFICARE nr. 1.165 din 24 iunie 2020
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 07.07.2020

16. ORDIN nr. 176 din 23 iunie 2020
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum şi pentru aprobarea unor măsuri excepţionale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieţei, provocată de pandemia de COVID-19

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 07.07.2020

17. ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT din 13 august 2018
între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 07.07.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/957 al Comisiei din 26 iunie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/957 al Comisiei din 26 iunie 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/959 al Comisiei din 2 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/959 al Comisiei din 2 iulie 2020 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor, aplicabile de la 3 iulie 2020

3. Decizia (Euratom) 2020/960 a Consiliului din 29 iunie 2020
Decizia (Euratom) 2020/960 a Consiliului din 29 iunie 2020 privind adoptarea programului suplimentar de cercetare pentru 2020-2023 referitor la reactorul de mare flux din Petten care va fi implementat de Centrul Comun de Cercetare pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

4. Decizia (UE) 2020/948 a Consiliului din 26 iunie 2020
Decizia (UE) 2020/948 a Consiliului din 26 iunie 2020 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/956 al Comisiei din 26 iunie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/956 al Comisiei din 26 iunie 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/962 a Comisiei din 2 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/962 a Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/450 în ceea ce privește publicarea referințelor documentelor de evaluare europene pentru anumite produse pentru construcții (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia (UE) 2020/947 a Consiliului din 26 iunie 2020
Decizia (UE) 2020/947 a Consiliului din 26 iunie 2020 privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a Protocolului de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

8. Decizia (UE) 2020/949 a Consiliului din 26 iunie 2020
Decizia (UE) 2020/949 a Consiliului din 26 iunie 2020 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/958 al Comisiei din 26 iunie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/958 al Comisiei din 26 iunie 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

10. Decizia (UE) 2020/961 a Consiliului din 29 iunie 2020
Decizia (UE) 2020/961 a Consiliului din 29 iunie 2020 privind autorizarea accesului domnului Jeppe Tranholm-Mikkelsen la informații clasificate până la nivelul TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/917 al Comisiei din 1 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/917 al Comisiei din 1 iulie 2020 de autorizare a introducerii pe piață a infuziei din frunze de cafea din speciile Coffea arabica L. și/sau Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ca aliment tradițional provenit dintr-o țară terță, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/916 al Comisiei din 1 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/916 al Comisiei din 1 iulie 2020 de autorizare a extinderii utilizării xilo-oligozaharidelor ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/918 al Comisiei din 1 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/918 al Comisiei din 1 iulie 2020 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea în Uniune a lemnului de frasin originar din sau prelucrat în Canada

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/913 al Comisiei din 25 iunie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/913 al Comisiei din 25 iunie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mojama de Barbate (IGP)]

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/915 al Comisiei din 25 iunie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/915 al Comisiei din 25 iunie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Riso Nano Vialone Veronese (IGP)]

16. Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/914 al Comisiei din 25 iunie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/914 al Comisiei din 25 iunie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Brie de Meaux (DOP)]

18. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/919 a Comisiei din 30 iunie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/919 a Comisiei din 30 iunie 2020 de modificare a anexei la Decizia 2007/453/CE în ceea ce privește statutul privind ESB al Serbiei [notificată cu numărul C(2020) 4236] (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Retragerea notificării unei concentrări (Cazul M.9677 – DIC/BASF Colors & Effects)
Retragerea notificării unei concentrări (Cazul M.9677 – DIC/BASF Colors & Effects) (Text cu relevanță pentru SEE)

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
ORDIN nr. 874 din 22 mai 2020
privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
ORDIN nr. 903 din 25 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică
HOTĂRÂRE nr. 476 din 16 iunie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 12 din 13 mai 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE din 15 mai 2020
pentru perioada Stării de Alertă
HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020
privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
ORDIN nr. 4.220 din 8 mai 2020
pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 11 din 11 mai 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDIN nr. 743 din 31 martie 2020
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
DECLARAȚIE din 26 martie 2020
pe propria răspundere
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020
Adeverință angajator
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 6 din 30 martie 2020
privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020
privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori