Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 118 din 20 februarie 2019
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea direct în retragere, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 20.02.2019

2. DECRET nr. 117 din 19 februarie 2019
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

3. ORDIN nr. 99 din 19 februarie 2019
privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 75 din 15 februarie 2019
privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 76 din 15 februarie 2019
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 77 din 15 februarie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 78 din 15 februarie 2019
privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 79 din 15 februarie 2019
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

9. DECIZIA nr. 64 din 23 ianuarie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 20.02.2019

10. DECIZIA nr. 697 din 8 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 21.02.2019

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/270 al Consiliului din 18 februarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/270 al Consiliului din 18 februarie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1686 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

2. Decizia (UE) 2019/269 a Consiliului din 12 februarie 2019
Decizia (UE) 2019/269 a Consiliului din 12 februarie 2019 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

3. Decizia (PESC) 2019/271 a Consiliului din 18 februarie 2019
Decizia (PESC) 2019/271 a Consiliului din 18 februarie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

4. Regulamentul (UE) 2019/268 al Comisiei din 15 februarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/268 al Comisiei din 15 februarie 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 200/2010, (UE) nr. 517/2011, (UE) nr. 200/2012 și (UE) nr. 1190/2012 în ceea ce privește anumite metode de testare și de eșantionare pentru depistarea salmonelei la păsările de curte (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Decizia (UE) 2019/267 a Consiliului din 12 februarie 2019
Decizia (UE) 2019/267 a Consiliului din 12 februarie 2019 privind încheierea Acordului privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

6. Acord privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania
Acord privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Pactul european privind finanțele și clima (aviz din proprie inițiativă)

8. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţiiText cu relevanță pentru SEE.

9. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Evoluțiile strategice în politica industrială în perspectiva anului 2030, cu scopul de a consolida competitivitatea și diversitatea bazei industriale în Europa și de a concentra eforturile pe obținerea de performanțe pe termen lung în cadrul lanțurilor valorice globale (aviz exploratoriu solicitat de Președinția austriacă)

10. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9083
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9083 – Saba Portugal/Egis Portugal/Viseu Car Park Assets) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

11. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind (a) Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare [COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)] și (b) Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)]

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 [COM(2018) 441 final – 2018/0231 (COD)]

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Provocări și mutații industriale în sectorul aerospațial al UE

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Vamă pentru cooperare în domeniul vamal [COM(2018) 442 final – 2018/0232 (COD)]

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind (a) Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială [COM(2018) 378 final – 2018/203 (COD)] și (b) Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) [COM(2018) 379 final – 2018/204 (COD)]

16. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9259 – Investindustrial/Natra)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9259 – Investindustrial/Natra) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE [COM(2018) 447 final – 2018/0236 (COD)]

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind (a) propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale [COM(2018) 239 final – 2018/0113 (COD)] și privind (b) propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere [COM(2018) 241 final – 2018/0114 (COD)]

19. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţiiText cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat.

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă [COM(2018) 386 final – 2018/0211 (COD)]

21. Decizia nr. 1/2018 a Comitetului pentru comerț din 13 decembrie 2018
Decizia nr. 1/2018 a Comitetului pentru comerț din 13 decembrie 2018 de modificare a apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte [2019/179]

22. Regulamentul (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/125 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

23. Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

24. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului [COM(2016) 531 final – 2016/0256 (COD)], privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului [COM(2016) 532 final – 2016/0257 (COD)] și privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 [COM(2016) 528 final – 2016/0254 (COD)]

25. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

26. Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei
Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

Ultimele căutări generale efectuate