Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute

1. DECIZIA nr. 456 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 751 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 752 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 522/1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 756 din 11 octombrie 2017
privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

5. ORDIN nr. 1.310 din 2 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Hălchiu, judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 203 din 6 octombrie 2017
pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-V/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

7. NORMĂ din 6 octombrie 2017
privind "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-V/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 septembrie 2017
pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 26 din 14 septembrie 2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 27 din 6 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

11. DECRET nr. 943 din 17 octombrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

12. DECRET nr. 944 din 17 octombrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

13. DECRET nr. 945 din 17 octombrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

14. DECRET nr. 946 din 17 octombrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

15. DECRET nr. 947 din 17 octombrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

16. DECRET nr. 948 din 17 octombrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

17. DECIZIA nr. 382 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

18. DECIZIE nr. 651 din 17 octombrie 2017
pentru eliberarea domnului Marius Nica din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

19. DECIZIA nr. 22 din 14 septembrie 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 823 din 18.10.2017

20. DECRET nr. 937 din 16 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

21. DECRET nr. 941 din 17 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

22. DECRET nr. 942 din 17 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

23. DECIZIA nr. 151 din 14 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

24. DECIZIA nr. 396 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 758 din 11 octombrie 2017
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

26. DECIZIE nr. 652 din 17 octombrie 2017
privind numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

27. DECIZIE nr. 653 din 17 octombrie 2017
pentru numirea domnului Marian Chivu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

28. DECIZIE nr. 1.396 din 5 octombrie 2017
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERFIDES INTERNATIONAL - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

29. RECTIFICARE din 29 aprilie 2017
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 - Partidul Social Democrat - PS

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

Ultimele căutări generale efectuate

Oug 195/2002 19.10.2017 | 12:12
Căutare exactă în text
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

hg 161/2016 19.10.2017 | 12:12
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

442/2016 19.10.2017 | 12:12
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

442/2010 19.10.2017 | 12:10
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

OUG nr. 51/2008 19.10.2017 | 12:07
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

hotararea 1705/2006 19.10.2017 | 12:06
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

CALAMITATI 19.10.2017 | 12:06
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

CALAMITATI 19.10.2017 | 12:06
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

AJUTOARE FINANCIARE 19.10.2017 | 12:04
Căutare aproximativă în text
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Legea 325 2006 19.10.2017 | 12:04
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii