Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 253 din 30 martie 2020
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Bihor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 01.04.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 225 din 26 martie 2020
privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 01.04.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 234 din 26 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 01.04.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 235 din 26 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 01.04.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 249 din 26 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 01.04.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 227 din 26 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 01.04.2020

7. DECIZIA nr. 724 din 5 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) şi ale art. 383 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 31.03.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 30 martie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 30 martie 2020

2. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9614
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9614 — ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH/LTE Logistik- und Transport-GmbH) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (UE) 2020/457 a Consiliului din 27 martie 2020
Decizia (UE) 2020/457 a Consiliului din 27 martie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Internațional al Cerealelor în ceea ce privește aderarea Republicii Serbia la Convenția din 1995 privind comerțul cu cereale

4. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

5. Decizia nr. 485 din 6 august 2019 privind deschiderea unei proceduri de acordare a unei autorizații
Decizia nr. 485 din 6 august 2019 privind deschiderea unei proceduri de acordare a unei autorizații de prospectare și explorare a petrolului și gazelor naturale ca resurse naturale ale subsolului, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Legea resurselor naturale ale subsolului, în Blocul 1-26 Tervel, situat în zona economică exclusivă din Marea Neagră a Republicii Bulgaria, și privind notificarea faptului că autorizația se va acorda în urma unei proceduri de licitație concurențiale 2020/C 102/06

6. Comunicare a Comisiei Orientări privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor
Comunicare a Comisiei Orientări privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19

7. Decizia (UE, Euratom) 2020/456 a Consiliului din 26 martie 2020
Decizia (UE, Euratom) 2020/456 a Consiliului din 26 martie 2020 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în Comitetul Economic și Social European

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/453 a Comisiei din 27 martie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/453 a Comisiei din 27 martie 2020 privind standardele armonizate pentru produse feroviare elaborate în sprijinul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate

9. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/458 a Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

10. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9663
Nonopoziție la o concentrare notificată [Cazul M.9663 — Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Vossloh Rail Maintenance (Railway Switches Repair and Maintenance)] (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Inițierea procedurii (Cazul M.9547 — Johnson & Johnson/Tachosil)
Inițierea procedurii (Cazul M.9547 — Johnson & Johnson/Tachosil) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Recomandarea Băncii Centrale Europene din 27 martie 2020
Recomandarea Băncii Centrale Europene din 27 martie 2020 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/1 (BCE/2020/19)

13. Decizia (PESC) 2020/458 a Consiliului din 27 martie 2020
Decizia (PESC) 2020/458 a Consiliului din 27 martie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/454 a Comisiei din 27 martie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/454 a Comisiei din 27 martie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 2013] (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul (UE) 2020/455 al Consiliului din 26 martie 2020
Regulamentul (UE) 2020/455 al Consiliului din 26 martie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1838 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit pentru anul 2020 în apele Mării Baltice și în alte ape, și a Regulamentului (UE) 2020/123 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit pentru anul 2020 în apele Uniunii și în apele din afara acesteia

16. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9799 – Goldman Sachs/Summa Equity/EcoOnline)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9799 – Goldman Sachs/Summa Equity/EcoOnline) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Aviz în atenția anumitor persoane care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția anumitor persoane care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/458 a Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

18. Comunicare a Comisiei COVID-19 Linii directoare
Comunicare a Comisiei COVID-19 Linii directoare privind punerea în aplicare a restricției temporare a călătoriilor neesențiale către UE, facilitarea modalităților de tranzit pentru repatrierea cetățenilor UE și efectele asupra politicii în domeniul vizelor 2020/C 102 I/02

19. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe (05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

20. P8_TA(2018)0206 Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare
P8_TA(2018)0206 Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)) P8_TC1-COD(2017)0256 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 mai 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/… al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare

21. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

22. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe (05882/2/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))

23. Recomandarea Parlamentului European din 30 mai 2018
Recomandarea Parlamentului European din 30 mai 2018 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Libia (2018/2017(INI))

24. P8_TA(2018)0212 Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului
P8_TA(2018)0212 Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)) P8_TC1-COD(2016)0238 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 mai 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului

25. P8_TA(2018)0205 Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare
P8_TA(2018)0205 Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)) P8_TC1-COD(2017)0348 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 mai 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

26. Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2008/57/CE
Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)Text cu relevanță pentru SEE.

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență
DECLARAȚIE din 26 martie 2020
pe propria răspundere
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020
Adeverință angajator
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 6 din 30 martie 2020
privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020
privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
ORDIN nr. 503 din 26 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020
pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2
ORDIN nr. 497 din 25 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
ORDIN nr. 1.799 din 24 martie 2020
pentru aprobarea modalităţii de amânare la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020
privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDIN nr. 51 din 24 martie 2020
pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDIN nr. 50 din 20 martie 2020
privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării
ORDIN nr. 476 din 20 martie 2020
pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020
privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020
privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri
DECRET nr. 195 din 16 martie 2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României