Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 981 din 15 septembrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

2. HOTĂRÂRE nr. 982 din 15 septembrie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Alexandru Ioan Cuza» în cazarma 3607 Constanţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

3. HOTĂRÂRE nr. 983 din 15 septembrie 2021
privind acordarea cetăţeniei române doamnei W. K.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 984 din 15 septembrie 2021
privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 21.09.2021

5. ORDIN nr. 1.777 din 7 septembrie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.887/2020 pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 21.09.2021

6. ORDIN nr. 1.772 din 6 septembrie 2021
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 21.09.2021

7. ORDIN nr. 1.234 din 2 septembrie 2021
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 21.09.2021

8. ORDIN nr. 1.235 din 2 septembrie 2021
privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 21.09.2021

9. ORDIN nr. 3.417 din 1 septembrie 2021
privind declasarea parţială a monumentului istoric Casa Diculescu, situat la adresa poştală str. Săvineşti nr. 3, municipiul Craiova, judeţul Dolj, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI DJ-II-m-B-08112, respectiv declasarea anexei corpului C1 şi a construcţiilor C2, C3, C4

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

10. ORDIN nr. 5.161 din 31 august 2021
privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială nr. 1" din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

11. ORDIN nr. 5.162 din 31 august 2021
privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială Gheorghe Vernescu" din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

12. ORDIN nr. 5.163 din 31 august 2021
privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru "Şcoala Gimnazială Româno-Finlandeză" din municipiul Sibiu

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

13. ORDIN nr. 5.073 din 26 august 2021
privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ din municipiul Oradea

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

14. ORDIN nr. 5.074 din 26 august 2021
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" şi "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Agora" din municipiul Oradea

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

15. ORDIN nr. 5.078 din 26 august 2021
privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maryland" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

16. ORDIN nr. 5.079 din 26 august 2021
privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

17. ORDIN nr. 5.120 din 26 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă" din municipiul Târgu Mureş pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Vasile Dan" din comuna Ceuaşu de Câmpie, satul Câmpeniţa, judeţul Mureş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

18. ORDIN nr. 5.121 din 26 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Bergman Timişoara" din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bergman Nature Kindergarden" din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

19. ORDIN nr. 5.070 din 26 august 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională din municipiul Baia Mare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 21.09.2021

20. ORDIN nr. 5.071 din 26 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei "Grădiniţa Speranţei" din municipiul Arad pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "John Huenergardt" din municipiul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 21.09.2021

21. ORDIN nr. 5.083 din 26 august 2021
privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori Schule" din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

22. ORDIN nr. 5.058 din 25 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 21.09.2021

23. ORDIN nr. 4.997 din 23 august 2021
privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal "Roboţel" din municipiul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 21.09.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 235010 20.09.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Tritenii de Jos

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Unirea Tritenii

Monitor: 181 din 20-09-2021

2. PCON235012 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Cucerdea

Monitor: 181 din 20-09-2021

3. PCON235008 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Baile Herculane

Monitor: 181 din 20-09-2021

4. CCON235015 17.09.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Ofertant: S.C. ARHITECTURAL DESIGN PROIECT - S.R.L.

Monitor: 181 din 20-09-2021

5. PINC235007 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Ibanesti

Monitor: 181 din 20-09-2021

6. PINC235009 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Gura Padinii

Monitor: 181 din 20-09-2021

7. PINC235003 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Simian

Monitor: 181 din 20-09-2021

8. CINC235013 17.09.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Gura Padinii

Ofertant: S.C. TYTY TOR - S.R.L.

Monitor: 181 din 20-09-2021

9. CINC235011 17.09.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Gura Padinii

Ofertant: S.C. Lekok Brothers - S.R.L.

Monitor: 181 din 20-09-2021

10. PVNZ235005 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Albesti

Monitor: 181 din 20-09-2021

11. PVNZ235006 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 181 din 20-09-2021

12. PVNZ235004 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Albesti

Monitor: 181 din 20-09-2021

13. PVNZ235014 17.09.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Fratautii Vechi

Monitor: 181 din 20-09-2021

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 550 din 14 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.055 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Lumina, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.054 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Costineşti, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.053 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Agigea, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.059 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Medgidia, judeţul Constanţa
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020
Adeverință angajator
DECLARAŢIE din 9 noiembrie 2020
pe proprie răspundere
ORDIN nr. 4.659.886 din 11 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituită pentru comuna Recea, judeţul Maramureş
ORDIN nr. 4.659.851 din 7 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Petrova, judeţul Maramureş