Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 15.10.2018

2. ORDIN nr. 3.868/C din 9 octombrie 2018
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

3. NORME PROPRII din 9 octombrie 2018
de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

4. ORDIN nr. 3.289 din 8 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 16.10.2018

5. ORDIN nr. 2.728 din 25 septembrie 2018
pentru acreditarea Muzeului Vrancei din Focşani, judeţul Vrancea

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 17.10.2018

6. ORDIN nr. 2.346 din 24 septembrie 2018
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 17.10.2018

7. INSTRUCȚIUNI din 24 septembrie 2018
privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 17.10.2018

8. DECIZIA nr. 17 din 17 septembrie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 35 alin. (2) şi art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

9. DECIZIA nr. 55 din 17 septembrie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 118 şi cu art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 16.10.2018

10. ORDIN nr. M.162 din 14 septembrie 2018
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

11. NORME PROPRII din 14 septembrie 2018
de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

12. ORDIN nr. 2.113 din 13 septembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 16.10.2018

13. ORDIN nr. 1.135 din 3 septembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 16.10.2018

14. ORDIN nr. 919 din 26 iulie 2018
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

15. NORME PROPRII din 26 iulie 2018
de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

16. ORDIN nr. 494 din 25 iulie 2018
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

17. NORME PROPRII din 25 iulie 2018
de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

18. ORDIN nr. 280 din 19 iulie 2018
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

19. NORME PROPRII din 19 iulie 2018
de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 16.10.2018

20. DECIZIA nr. 398 din 19 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 16.10.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. CPF 218430 16.10.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov

Ofertant: CS AIKI KARATE - DO Brasov

Monitor: 182 din 16-10-2018

3. PCON218429 15.10.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 182 din 16-10-2018

4. NCON218390 15.10.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Monitor: 182 din 16-10-2018

5. CCON218391 12.10.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Movileni

Ofertant: S.C. SISTEM FARM - S.R.L.

Monitor: 182 din 16-10-2018

6. CCON218389 12.10.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Stefanesti

Ofertant: S.C. CASA PAINII S.R.L. - Botosani

Monitor: 182 din 16-10-2018

7. PSPP218431 15.10.2018

Tip: Participare

Obiect: Selectie publica de proiecte

Contractant: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati

Monitor: 182 din 16-10-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/1518 a Consiliului din 9 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1518 a Consiliului din 9 octombrie 2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Banco de España

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1521 a Comisiei din 10 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1521 a Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a Deciziei 2009/11/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania [notificată cu numărul C(2018) 6507]

3. Decizia nr. 1/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 28 septembrie 2018
Decizia nr. 1/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 28 septembrie 2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiile financiare 2001, 2002 și 2003 [2018/1525]

4. Regulamentul (UE) 2018/1516 al Comisiei din 10 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1516 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de penoxsulam, triflumizol și triflumuron din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1517 al Comisiei din 11 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1517 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) 2018/581 al Consiliului de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri de tipul celor care urmează a fi încorporate în aeronave sau utilizate pentru aeronave

6. Regulamentul (UE) 2018/1513 al Comisiei din 10 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1513 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu privire la anumite substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei din 8 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 42, 17.2.2015)

8. Decizia (UE) 2018/1520 a Comisiei din 9 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1520 a Comisiei din 9 octombrie 2018 de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1522 a Comisiei din 11 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1522 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui format comun pentru programele naționale de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici [notificată cu numărul C(2018) 6549] (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Decizia nr. 3/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 28 septembrie 2018
Decizia nr. 3/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 28 septembrie 2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiile financiare 2007-2016 [2018/1527]

11. Rectificare la Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului
Rectificare la Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008)

12. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1519 a Comisiei din 9 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1519 a Comisiei din 9 octombrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/150/UE a Comisiei privind organizarea unui experiment temporar de stabilire a anumitor derogări pentru comercializarea unor populații de plante din speciile grâu, orz, ovăz și porumb în conformitate cu Directiva 66/402/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 5470] (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1523 a Comisiei din 11 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1523 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui model de declarație privind accesibilitatea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Regulamentul (UE) 2018/1515 al Comisiei din 10 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1515 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de difenilamină și oxadixil din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul (UE) 2018/1514 al Comisiei din 10 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1514 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, acibenzolar-S-metil, clopiralid, emamectin, fenhexamid, fenpirazamină, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B și tebuconazol din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Decizia nr. 2/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 28 septembrie 2018
Decizia nr. 2/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 28 septembrie 2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiile financiare 2004, 2005 și 2006 [2018/1526]

17. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei din 11 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare și a dispozițiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public [notificată cu numărul C(2018) 6560] (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei din 30 iunie 2014
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei din 30 iunie 2014 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

19. 2014/88/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 2 iulie 2018)
2014/88/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 februarie 2014 de suspendare temporară a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care conțin sau constau în frunze de betel ( Piper betle ) [notificată cu numărul C(2014) 794] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 2 iulie 2018)

20. Decizia nr. 529/2013/UE (consolidată la 9 iulie 2018)
Decizia nr. 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (consolidată la 9 iulie 2018)

Ultimele căutări generale efectuate