Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 877 din 20 septembrie 2023
pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi a măsurilor în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale acestui sistem în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 22.09.2023

2. ORDIN nr. 87 din 20 septembrie 2023
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 22.09.2023

3. ORDIN nr. 3.240 din 19 septembrie 2023
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 22.09.2023

4. CIRCULARĂ nr. 42 din 15 septembrie 2023
privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 175 de ani de la adoptarea tricolorului

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 22.09.2023

5. GHID SPECIFIC din 14 septembrie 2023
Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I.1 .C, pentru subinvestiţia I.1.C - Crearea de păduri urbane, investiţia 1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 20.09.2023

6. ORDIN nr. 1.670 din 14 septembrie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului certificatelor de calificare naţională pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 22.09.2023

7. CIRCULARĂ nr. 41 din 14 septembrie 2023
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2023

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 22.09.2023

8. ORDIN nr. 2.403 din 14 septembrie 2023
privind aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.C - Crearea de păduri urbane, investiţia 1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 20.09.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 245 din 13 septembrie 2023
pentru aprobarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, a reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

EMITENT: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 22.09.2023

10. METODOLOGIE din 13 septembrie 2023
de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, a reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

EMITENT: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 22.09.2023

11. ORDIN nr. 6.235 din 6 septembrie 2023
pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 22.09.2023

12. PROCEDURĂ din 6 septembrie 2023
privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 22.09.2023

13. ORDIN nr. 6.224 din 4 septembrie 2023
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 22.09.2023

14. ORDIN nr. 5.525 din 21 august 2023
privind acordarea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din municipiul Bucureşti pentru Colegiul Terţiar Nonuniversitar - USAMVB din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 22.09.2023

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS252496 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Valcau de Jos

Monitor: 177 din 21-09-2023

2. PCBS252493 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Orasul Sacueni

Monitor: 177 din 21-09-2023

3. PCBS252491 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Cauas

Monitor: 177 din 21-09-2023

4. PCBS252477 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Monitor: 177 din 21-09-2023

5. PCBS252478 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Monitor: 177 din 21-09-2023

6. PCBS252492 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Orasul Sacueni

Monitor: 177 din 21-09-2023

7. CCBS252484 20.09.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Rusca Montana

Ofertant: Cibi Elena

Monitor: 177 din 21-09-2023

8. CCBS252488 20.09.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Tasca

Ofertant: S.C. DEN FOREST - S.R.L.

Monitor: 177 din 21-09-2023

9. PCON252473 21.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Balta Alba

Monitor: 177 din 21-09-2023

10. PCON252487 21.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Castelu

Monitor: 177 din 21-09-2023

11. PCON252474 21.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Luciu

Monitor: 177 din 21-09-2023

12. PINC252479 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste

Monitor: 177 din 21-09-2023

13. PINC252475 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Monitor: 177 din 21-09-2023

14. PINC252476 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Monitor: 177 din 21-09-2023

15. PINC252482 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Afumati

Monitor: 177 din 21-09-2023

16. PINC252485 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Bicaz

Monitor: 177 din 21-09-2023

17. PVNZ252497 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Iclod

Monitor: 177 din 21-09-2023

18. PVNZ252495 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Tomesti

Monitor: 177 din 21-09-2023

19. PVNZ252480 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Floresti

Monitor: 177 din 21-09-2023

20. PVNZ252481 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Floresti

Monitor: 177 din 21-09-2023

21. PVNZ252490 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Bata

Monitor: 177 din 21-09-2023

22. PVNZ252483 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Simand

Monitor: 177 din 21-09-2023

23. PVNZ252498 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Ramnicu Sarat

Monitor: 177 din 21-09-2023

24. PVNZ252494 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Tomesti

Monitor: 177 din 21-09-2023

25. PVNZ252486 20.09.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Gavojdia

Monitor: 177 din 21-09-2023

26. CVNZ252489 20.09.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Tasca

Ofertant: Tepes Bobescu Alexandru

Monitor: 177 din 21-09-2023

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 februarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 ianuarie 2022
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 8 decembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 22 octombrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 6 octombrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 932 din 9 septembrie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 990 din 17 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 550 din 14 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa