Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.421 din 10 august 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din secţiile ATI

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11.08.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 642 din 7 august 2020
privind denumirile titlurilor şi calificărilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 11.08.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 645 din 7 august 2020
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11.08.2020

4. ORDIN nr. 120 din 6 august 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11.08.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 611 din 31 iulie 2020
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11.08.2020

6. DECIZIA nr. 586 din 14 iulie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 11.08.2020

7. DECIZIA nr. 167 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (3) şi ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală, raportat la art. 345 alin. (3) şi la art. 346 alin. (4) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 11.08.2020

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
ORDIN nr. 4.659.206 din 26 iulie 2020
privind instituirea carantinei zonale în oraşul Făget şi satele aparţinătoare Bichigi, Temereşti şi Colonia Mică din judeţul Timiş
ORDIN nr. 4.659.202 din 22 iulie 2020
privind instituirea carantinei zonale în localitatea Gornet, comuna Gornet, judeţul Prahova
ORDIN nr. 4.659.201 din 22 iulie 2020
privind instituirea carantinei zonale în localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu
LEGE nr. 146 din 23 iulie 2020
privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19
LEGE nr. 136 din 18 iulie 2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
ORDIN nr. 874 din 22 mai 2020
privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
ORDIN nr. 903 din 25 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică
HOTĂRÂRE nr. 476 din 16 iunie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 12 din 13 mai 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE din 15 mai 2020
pentru perioada Stării de Alertă
HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020
privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
ORDIN nr. 4.220 din 8 mai 2020
pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 11 din 11 mai 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDIN nr. 743 din 31 martie 2020
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
DECLARAȚIE din 26 martie 2020
pe propria răspundere