Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 1.348 din 17 septembrie 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 23.09.2019

2. REGULAMENT din 17 septembrie 2019
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 23.09.2019

3. DECIZIA nr. 34 din 24 iunie 2019
privind interpretarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 23.09.2019

4. DECIZIA nr. 35 din 24 iunie 2019
referitoare la interpretarea dispozitivului Deciziei nr. 44 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

5. DECIZIA nr. 388 din 4 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici şi ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23.09.2019

6. RECTIFICĂRI MSC.391(95) din 11 iunie 2015
aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 11 iunie 2018

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 19 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 19 septembrie 2019

2. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9551
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa) (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9514 – Bain Capital Investors/Kantar)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9514 – Bain Capital Investors/Kantar) (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-3/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-3/18 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda [Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de transpunere – Regulamentul (UE) 2015/1051]

6. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-5/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-5/18 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de punere în aplicare – Directiva 2013/11/UE)

7. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-4/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-4/18 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda [Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de transpunere – Regulamentul (UE) nr. 524/2013]

8. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-6/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-6/18 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de transpunere – Directiva 2014/52/UE)

9. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-2/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-2/18 – C/Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein [Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolul 24 – Pensionar cu reședința în afara statului competent – Prestații în natură în locul de reședință – Procedură de rambursare]

10. Decizia (UE) 2018/1402 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1402 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiului financiar 2016

11. Decizia (UE) 2018/1397 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1397 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016

12. Decizia (UE) 2018/1403 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1403 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

13. Rezoluția (UE) 2018/1401 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1401 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016

14. Decizia (UE) 2018/1400 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1400 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016

15. Decizia (UE) 2018/1399 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1399 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016

16. Decizia (UE) 2018/1405 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1405 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016

17. Rezoluția (UE) 2018/1398 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1398 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016

18. Rezoluția (UE) 2018/1404 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1404 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

19. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

20. Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

21. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

22. Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

23. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

24. Agenția Europeană a Căilor Ferate — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016
Agenția Europeană a Căilor Ferate — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

25. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

26. Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor
Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

27. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2

28. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

29. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016

30. Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor
Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016

31. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2016

Ultimele căutări generale efectuate