Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.793 din 29 septembrie 2020
privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 30.09.2020

2. ORDIN nr. 1.667 din 28 septembrie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 30.09.2020

3. ORDIN nr. 1.598 din 25 septembrie 2020
privind stabilirea sediului biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 30.09.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 794 din 24 septembrie 2020
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Centura municipiului Rădăuţi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 30.09.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 804 din 24 septembrie 2020
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt (UM 0746 Slatina) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 30.09.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 805 din 24 septembrie 2020
privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 30.09.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 806 din 24 septembrie 2020
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile şi darea acestora în administrarea Muzeului Naţional Brukenthal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 30.09.2020

8. DECIZIE nr. 115 din 21 septembrie 2020
pentru modalitatea de stabilire a personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 30.09.2020

9. ORDIN nr. 156 din 14 septembrie 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 30.09.2020

10. ORDIN nr. 1.723 din 11 septembrie 2020
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună şi floră sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 30.09.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS227706 28/09/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Ostrov

Monitor: 182 din 29-09-2020

2. PCBS227705 28/09/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: COMUNA COSTEIU

Monitor: 182 din 29-09-2020

3. PCON227711 28/09/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Monitor: 182 din 29-09-2020

4. CCON227709 28/09/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Adm. Nat. Apele Romane-Adm. Bazinala de Apa Prut-Barlad

Ofertant: S.C. MANTOVANA - S.R.L.

Monitor: 182 din 29-09-2020

5. PAP 227707 28/09/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 182 din 29-09-2020

6. PAP 227710 28/09/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 182 din 29-09-2020

7. CAP 227708 28/09/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local Bestepe

Ofertant: Pavel Laurentiu

Monitor: 182 din 29-09-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1337 al Comisiei din 21 septembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1337 al Comisiei din 21 septembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Casatella Trevigiana (DOP)]

2. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9900
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9900 – ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1338 al Comisiei din 21 septembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1338 al Comisiei din 21 septembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pecorino Siciliano (DOP)]

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1339 a Comisiei din 23 septembrie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1339 a Comisiei din 23 septembrie 2020 privind aprobarea, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului, a unui sistem eficient de iluminat exterior cu diode luminescente destinat utilizării în vehicule, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de anumite vehicule utilitare ușoare, în legătură cu procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1326 al Comisiei din 15 septembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1326 al Comisiei din 15 septembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Mojama de Isla Cristina (IGP)

6. Iniţierea procedurii (Cazul M.9820 – Danfoss/Eaton Hydraulics)
Iniţierea procedurii (Cazul M.9820 – Danfoss/Eaton Hydraulics) (Text cu relevanţă pentru SEE)

7. Informare privind intrarea în vigoare a Deciziei de punere în aplicare
Informare privind intrarea în vigoare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului prin care Regatul Unit este autorizat să își exprime, în nume propriu, consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul anumitor acorduri internaționale care se aplică în cursul perioadei de tranziție în sfera politicii comune în domeniul pescuitului a Uniunii

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1330 a Comisiei din 24 septembrie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1330 a Comisiei din 24 septembrie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 6672] (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1327 al Comisiei din 18 septembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1327 al Comisiei din 18 septembrie 2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Akasztói szikiponty (DOP)

10. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 august 2020 până la 31 august 2020 [Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului]

11. Decizia (UE) 2020/1324 a Consiliului din 21 septembrie 2020
Decizia (UE) 2020/1324 a Consiliului din 21 septembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Internațional al Cerealelor în ceea ce privește aderarea Regatului Unit la Convenția din 1995 privind comerțul cu cereale

12. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 august 2020 până la 31 august 2020 [Deciziile luate în temeiul articolului 34 din Directiva 2001/83/CE sau al articolului 38 din Directiva 2001/82/CE]

13. Regulamentul (UE) 2020/1323 al Consiliului din 21 septembrie 2020
Regulamentul (UE) 2020/1323 al Consiliului din 21 septembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2020/123 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit pentru anul 2020 în apele Uniunii și în apele din afara acesteia

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1329 al Comisiei din 23 septembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1329 al Comisiei din 23 septembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

15. Decizia (UE) 2020/1325 a Consiliului din 21 septembrie 2020
Decizia (UE) 2020/1325 a Consiliului din 21 septembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est în ceea ce privește cererea de aderare la această convenție prezentată de Regatul Unit, și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/510

16. Raportul special nr. 19/2020 Digitalizarea industriei europene
Raportul special nr. 19/2020 Digitalizarea industriei europene: o inițiativă ambițioasă, al cărei succes depinde de angajamentul de durată al UE, al statelor membre și al întreprinderilor

17. Comunicare a Comisiei Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat
Comunicare a Comisiei Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1328 al Comisiei din 18 septembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1328 al Comisiei din 18 septembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Fraise du Périgord (IGP)]

19. Rectificare la Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului
Rectificare la Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 21 decembrie 2018)

20. Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (consolidată la 1 iulie 2020)
Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (consolidată la 1 iulie 2020)

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
HOTĂRÂRE nr. 782 din 14 septembrie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020
privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
ORDIN nr. 573 din 5 august 2008
privind încetarea stării de alertă în unele localităţi din judeţul Bacău
ORDIN nr. 574 din 5 august 2008
privind încetarea stării de alertă în judeţul Iaşi
ORDIN nr. 575 din 5 august 2008
privind încetarea stării de alertă în judeţul Neamţ
HOTĂRÂRE nr. 4 din 14 aprilie 2006
privind declararea stării de alertă în judeţele riverane fluviului Dunărea
ORDIN nr. 553 din 27 iulie 2008
privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Iaşi
ORDIN nr. 554 din 27 iulie 2008
privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Neamţ
ORDIN nr. 556 din 28 iulie 2008
privind declararea stării de alertă în unele localităţi din judeţul Bacău
HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 ianuarie 2014
privind declararea stării de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea
HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 ianuarie 2014
privind declararea stării de alertă în judeţele Brăila, Buzău şi Vrancea
HOTĂRÂRE nr. 668 din 14 august 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.659.206 din 26 iulie 2020
privind instituirea carantinei zonale în oraşul Făget şi satele aparţinătoare Bichigi, Temereşti şi Colonia Mică din judeţul Timiş
ORDIN nr. 4.659.202 din 22 iulie 2020
privind instituirea carantinei zonale în localitatea Gornet, comuna Gornet, judeţul Prahova
ORDIN nr. 4.659.201 din 22 iulie 2020
privind instituirea carantinei zonale în localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu
LEGE nr. 146 din 23 iulie 2020
privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19
LEGE nr. 136 din 18 iulie 2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
ORDIN nr. 874 din 22 mai 2020
privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
ORDIN nr. 903 din 25 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică