Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

3. ORDIN nr. 126 din 17 aprilie 2018
pentru aprobarea cerinţelor şi procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

4. CERINȚE ȘI PROCEDURI din 17 aprilie 2018
privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 217 din 12 aprilie 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2904 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 20.04.2018

6. ORDIN nr. 475 din 12 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

7. REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 20.04.2018

8. ORDIN nr. 3.529 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.472/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

9. DECIZIA nr. 91 din 28 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 348 din 20.04.2018

10. ORDIN nr. 194 din 28 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 20.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216934 19.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Unirea

Monitor: 72 din 19-04-2018

2. PPF 216935 19.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Avramesti

Monitor: 72 din 19-04-2018

3. PPF 216941 19.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bragadiru

Monitor: 72 din 19-04-2018

4. PPF 216940 19.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Zlatna

Monitor: 72 din 19-04-2018

5. PCON216938 18.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Targu Jiu

Monitor: 72 din 19-04-2018

6. PCON216942 18.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 72 din 19-04-2018

7. CCON216937 18.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ocna de Fier

Ofertant: S.C. Ital Kol - S.R.L. satul Sag

Monitor: 72 din 19-04-2018

8. CCON216936 18.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rusii Munti

Ofertant: S.C. CARPATHINA SPRINGS - S.A.

Monitor: 72 din 19-04-2018

9. CSBV216939 19.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj-Napoca

Ofertant: Uniunea Crestina din Romania

Monitor: 72 din 19-04-2018

Ultimele căutări generale efectuate


Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii