Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute

1. DECIZIA Nr. 488 din 27 iunie 2017 nr. 488 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

2. DECIZIA nr. 698 din 7 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250^1 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 876 din 6 decembrie 2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Bârlad", judeţul Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

4. DECIZIE nr. 717 din 14 decembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

5. DECIZIE nr. 718 din 14 decembrie 2017
privind stabilirea atribuţiilor domnului Şerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

6. ORDIN nr. 111 din 5 decembrie 2017
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

7. REGULAMENT nr. 14 din 7 decembrie 2017
privind abrogarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

8. ORDIN nr. 334 din 16 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

9. ORDIN nr. 1.848 din 23 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

10. ORDIN nr. 3.032 din 21 noiembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

11. DECRET nr. 1.175 din 13 decembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

12. DECRET nr. 1.176 din 13 decembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

13. DECRET nr. 1.177 din 13 decembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 883 din 14 decembrie 2017
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 884 din 14 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru municipiul Oradea, judeţul Bihor, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 885 din 14 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 886 din 14 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapa I

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

18. ORDIN nr. M.159 din 6 decembrie 2017
pentru modificarea pct. II nr. crt. 15 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

19. ORDIN nr. 1.777 din 11 decembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

20. ORDIN nr. 3.480 din 4 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

21. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.233 din 28 noiembrie 2017
la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 14.12.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 880 din 6 decembrie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Stadion Municipal", municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 119, judeţul Teleorman, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 15.12.2017

23. ORDIN nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 15.12.2017

24. ORDIN nr. 1.679 din 20 noiembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 15.12.2017

25. METODOLOGIE din 20 noiembrie 2017
de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 15.12.2017

26. LEGE nr. 253 din 13 decembrie 2017
privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

27. DECRET nr. 1.168 din 12 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

28. LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017
privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

29. DECRET nr. 1.169 din 12 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

30. HOTĂRÂRE nr. 878 din 6 decembrie 2017
privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

31. HOTĂRÂRE nr. 879 din 6 decembrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

32. ORDIN nr. 110 din 12 decembrie 2017
privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

33. ORDIN nr. 111 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

34. ORDIN nr. 112 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

35. ORDIN nr. 113 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

36. ORDIN nr. 114 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

37. ORDIN nr. 115 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

38. ORDIN nr. 116 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

39. ORDIN nr. 117 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

40. ORDIN nr. 118 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

Ultimele căutări generale efectuate

OUG 91/2017 17.12.2017 | 12:55
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

OUG 19/2017 17.12.2017 | 12:55
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

lege 213 2004 17.12.2017 | 12:35
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

codul de procedura civila 17.12.2017 | 11:57
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

153 17.12.2017 | 11:14
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Ordin nr. 1802/2014 17.12.2017 | 11:05
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Ordin nr. 166/2017 17.12.2017 | 11:05
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Ordin nr. 1802/2015 17.12.2017 | 11:04
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Ordin nr. 1802/2016 17.12.2017 | 11:04
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

O nr. 1802/2016 17.12.2017 | 11:03
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii