Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 255 din 2 iunie 2020
privind eliberarea domnului Mario De Mezzo din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

2. DECRET nr. 283 din 2 iunie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 02.06.2020

3. DECIZIE nr. 256 din 2 iunie 2020
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Lucian Pintea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

4. ORDIN nr. 963 din 29 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

5. ORDIN nr. 706 din 29 mai 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

6. ORDIN nr. 1.005 din 28 mai 2020
pentru stabilirea domeniilor de activitate şi a instrucţiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

8. INSTRUCȚIUNI din 28 mai 2020
privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 433 din 28 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 02.06.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 mai 2020
privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 02.06.2020

11. ORDIN nr. 143 din 28 mai 2020
privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 mai 2020
privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

13. HOTĂRÂRE nr. 426 din 27 mai 2020
privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 02.06.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 420 din 27 mai 2020
privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

15. ORDIN nr. 905 din 26 mai 2020
pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

16. METODOLOGIE din 26 mai 2020
privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

17. HOTĂRÂRE nr. 411 din 21 mai 2020
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomene naturale de risc produse în localitatea Azuga din judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

18. SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

19. DECIZIE nr. 88 din 30 aprilie 2020
privind aprobarea Listei standardelor şi specificaţiilor europene şi internaţionale

EMITENT: Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernică - CERT-RO
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 02.06.2020

20. DECIZIA nr. 138 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 02.06.2020

21. DECIZIA nr. 75 din 18 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII "Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

22. DECIZIA nr. 42 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) şi art. 63 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 12 din 13 mai 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE din 15 mai 2020
pentru perioada Stării de Alertă
HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020
privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
ORDIN nr. 4.220 din 8 mai 2020
pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 11 din 11 mai 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDIN nr. 743 din 31 martie 2020
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
DECLARAȚIE din 26 martie 2020
pe propria răspundere
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020
Adeverință angajator
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 6 din 30 martie 2020
privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020
privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
ORDIN nr. 503 din 26 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020
pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2
ORDIN nr. 497 din 25 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei