Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 6.558 din 3 martie 2021
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Moşniţa Nouă, cu localităţile aparţinătoare Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche şi Urseni, judeţul Timiş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 04.03.2021

2. ORDIN nr. 6.559 din 3 martie 2021
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Otelec, localitatea Otelec, judeţul Timiş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 04.03.2021

3. ORDIN nr. 6.560 din 3 martie 2021
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Biled, judeţul Timiş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 04.03.2021

4. ORDIN nr. 12 din 3 martie 2021
pentru completarea Procedurii privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 04.03.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 24 din 3 martie 2021
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 04.03.2021

6. ORDIN nr. 6.561 din 3 martie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 04.03.2021

7. ORDIN nr. 381 din 23 februarie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 04.03.2021

8. ORDIN nr. 379 din 22 februarie 2021
pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 04.03.2021

9. ORDIN nr. 40 din 22 februarie 2021
pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 04.03.2021

10. ORDIN nr. 513 din 16 februarie 2021
privind publicarea textelor unor amendamente la o serie de tratate multilaterale în domeniul circulaţiei rutiere

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 04.03.2021

11. DECIZIA nr. 18 din 14 ianuarie 2021
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 71/2020 pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 04.03.2021

12. DECIZIA nr. 839 din 17 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 04.03.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS229573 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Monitor: 42 din 03-03-2021

2. PCBS229565 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Monitor: 42 din 03-03-2021

3. PCBS229589 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Gropnita

Monitor: 42 din 03-03-2021

4. PCBS229586 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Vistea

Monitor: 42 din 03-03-2021

5. PCBS229585 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Orasul Deta

Monitor: 42 din 03-03-2021

6. PCBS229569 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Monitor: 42 din 03-03-2021

7. PCBS229572 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Monitor: 42 din 03-03-2021

8. PCBS229564 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Hemeius

Monitor: 42 din 03-03-2021

9. PCBS229574 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Monitor: 42 din 03-03-2021

10. CCBS229588 02/03/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Tatarasti

Ofertant: Lupascu Costel

Monitor: 42 din 03-03-2021

11. CCBS229584 02/03/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Ofertant: S.C. DELTA- ROM AGRICULTURE - S.R.L.

Monitor: 42 din 03-03-2021

12. CCBS229583 02/03/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Ofertant: S.C. ANGLO - ROM AGRICULTURE - S.R.L.

Monitor: 42 din 03-03-2021

13. PINC229581 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Bazinala de Apa Arges - Vedea

Monitor: 42 din 03-03-2021

14. PINC229578 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Musenita

Monitor: 42 din 03-03-2021

15. PINC229563 01/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valea Danului

Monitor: 42 din 03-03-2021

16. PINC229566 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 42 din 03-03-2021

17. PINC229568 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 42 din 03-03-2021

18. PINC229580 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Slatina

Monitor: 42 din 03-03-2021

19. PINC229567 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 42 din 03-03-2021

20. PINC229575 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Greaca

Monitor: 42 din 03-03-2021

21. PINC229590 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Domnesti

Monitor: 42 din 03-03-2021

22. PINC229570 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Calinesti

Monitor: 42 din 03-03-2021

23. PINC229587 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Namoloasa

Monitor: 42 din 03-03-2021

24. PINC229577 02/03/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Botesti

Monitor: 42 din 03-03-2021

25. CINC229579 02/03/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Zemes

Ofertant: S.C. XICOM COFFE - S.R.L.

Monitor: 42 din 03-03-2021

26. CINC229582 02/03/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Sambata

Ofertant: S.C. RETETAFARM - S.R.L.

Monitor: 42 din 03-03-2021

27. CINC229571 02/03/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Ofertant: S.C. GASTRO DAILY FOOD AG - S.R.L.

Monitor: 42 din 03-03-2021

28. CINC229576 02/03/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Toboliu

Ofertant: Racovitan Carina-Margareta

Monitor: 42 din 03-03-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/344 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/344 al Comisiei din 25 februarie 2021 privind autorizarea monolauratului de sorbitan ca aditiv destinat hranei pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/347 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/347 al Comisiei din 25 februarie 2021 de aprobare a clorului activ eliberat din acid hipocloros ca substanță activă pentru utilizare în produse biocide aparținând tipurilor de produs 2, 3, 4 și 5 (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia nr. 1/2021 a Consiliului de parteneriat
Decizia nr. 1/2021 a Consiliului de parteneriat instituit prin Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte din 23 februarie 2021 privind data la care urmează să înceteze aplicarea cu titlu provizoriu în temeiul Acordului comercial și de cooperare [2021/356]

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/346 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/346 al Comisiei din 25 februarie 2021 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/345 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/345 al Comisiei din 25 februarie 2021 de aprobare a clorului activ generat din clorură de sodiu prin electroliză ca substanță activă pentru utilizare în produse biocide aparținând tipurilor de produs 2, 3, 4 și 5 (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul delegat (UE) 2021/340 al Comisiei din 17 decembrie 2020
Regulamentul delegat (UE) 2021/340 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 și (UE) 2019/2018 în ceea ce privește cerințele de etichetare energetică pentru afișajele electronice, mașinile de spălat rufe de uz casnic și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic, sursele de lumină, aparatele frigorifice, mașinile de spălat vase de uz casnic și aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/349 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/349 al Comisiei din 25 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

8. Decizia (PESC) 2021/353 a Consiliului din 25 februarie 2021
Decizia (PESC) 2021/353 a Consiliului din 25 februarie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/354 a Comisiei din 25 februarie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/354 a Comisiei din 25 februarie 2021 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței propiconazol destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul (UE) 2021/337 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2021
Regulamentul (UE) 2021/337 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/343 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/343 al Comisiei din 25 februarie 2021 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus buchneri DSM 29026 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Decizia (PESC) 2021/352 a Consiliului din 25 februarie 2021
Decizia (PESC) 2021/352 a Consiliului din 25 februarie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/905 privind prelungirea mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/342 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/342 al Comisiei din 25 februarie 2021 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite tipuri de porumb dulce boabe preparat sau conservat, originare din Regatul Thailandei, în măsura în care se referă la River Kwai International Food Industry Co., Ltd, în urma redeschiderii reexaminării intermediare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/348 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/348 al Comisiei din 25 februarie 2021 de aprobare a carbendazimului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipurilor de produse 7 și 10 (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/350 al Comisiei din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/350 al Comisiei din 25 februarie 2021 de modificare pentru a 318-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

16. Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021
Directiva (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Regulamentul (UE) 2021/341 al Comisiei din 23 februarie 2021
Regulamentul (UE) 2021/341 al Comisiei din 23 februarie 2021 de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 și (UE) 2019/2024 în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile serverelor și produselor pentru stocarea datelor, motoarelor electrice și variatoarelor de viteză, aparatelor frigorifice, surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate, afișajelor electronice, mașinilor de spălat vase de uz casnic, mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, precum și aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Decizia (UE) 2021/355 a Comisiei din 25 februarie 2021
Decizia (UE) 2021/355 a Comisiei din 25 februarie 2021 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2021) 1215] (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Decizia (UE) 2021/351 a Consiliului din 22 februarie 2021
Decizia (UE) 2021/351 a Consiliului din 22 februarie 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul reuniunii părților la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/339 al Consiliului din 25 februarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/339 al Consiliului din 25 februarie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 8a din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

21. Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 (2019/2574(RSP))
Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra Uniunii Europene (2019/2574(RSP))

22. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

23. Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 (2018/2109(INI))
Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia (2018/2109(INI))

24. Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 (2018/2110(INI))
Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (2018/2110(INI))

25. Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 (2019/2573(RSP))
Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))

26. Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 (2018/2114(INI))
Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate (2018/2114(INI))

27. Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 (2018/2882(RSP))
Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la NAIADES II – Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (2018/2882(RSP))

28. Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))
Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.055 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Lumina, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.054 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Costineşti, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.053 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Agigea, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.059 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Medgidia, judeţul Constanţa
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020
Adeverință angajator
DECLARAŢIE din 9 noiembrie 2020
pe proprie răspundere
ORDIN nr. 4.659.886 din 11 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituită pentru comuna Recea, judeţul Maramureş
ORDIN nr. 4.659.851 din 7 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Petrova, judeţul Maramureş
ORDIN nr. 4.659.857 din 7 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Vişeu de Jos, judeţul Maramureş
ORDIN nr. 4.659.877 din 9 noiembrie 2020
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Săcălăşeni, judeţul Maramureş