Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 573 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

2. DECRET nr. 574 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

3. DECRET nr. 575 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

4. DECRET nr. 576 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

5. DECRET nr. 577 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

6. DECRET nr. 578 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

7. DECRET nr. 579 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

8. DECRET nr. 580 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

9. DECRET nr. 581 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

10. DECRET nr. 582 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

11. DECRET nr. 583 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

12. DECRET nr. 584 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

13. DECRET nr. 585 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

14. DECRET nr. 586 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

15. LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20.07.2018

16. DECRET nr. 551 din 17 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20.07.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 522 din 12 iulie 2018
pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2018 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 531 din 12 iulie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 20.07.2018

19. DECIZIA nr. 30 din 14 mai 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20.07.2018

20. DECIZIA nr. 264 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 20.07.2018

21. DECIZIA nr. 272 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 şi art. 342 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 20.07.2018

22. DECIZIA nr. 243 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) şi art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

23. DECIZIA nr. 244 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

24. DECIZIA nr. 152 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20.07.2018

25. DECIZIA nr. 113 din 13 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6-art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 631 din 19.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217705 20.07.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Zemes

Monitor: 133 din 20-07-2018

2. PPF 217709 20.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Neamt

Monitor: 133 din 20-07-2018

3. PPF 217706 20.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zetea

Monitor: 133 din 20-07-2018

4. CPF 217707 20.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Satu Mare

Ofertant: Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare

Monitor: 133 din 20-07-2018

5. PCON217710 19.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Siculeni

Monitor: 133 din 20-07-2018

6. PCON217711 20.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 133 din 20-07-2018

7. PCON217708 20.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Monitor: 133 din 20-07-2018

Ultimele căutări generale efectuate