Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2019
pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

2. LEGE nr. 217 din 14 noiembrie 2019
privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

3. DECIZIE nr. 417 din 14 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Gigi Dragomir din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

4. DECIZIE nr. 418 din 14 noiembrie 2019
privind numirea domnului Nicolae Turdean în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

5. DECIZIE nr. 419 din 14 noiembrie 2019
privind numirea doamnei Cristina-Daria Buzaşu-Enache în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

6. DECIZIE nr. 420 din 14 noiembrie 2019
pentru numirea domnului Cristian Tudor Băcanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

7. ORDIN nr. 1.732 din 14 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

8. ORDIN nr. 203 din 14 noiembrie 2019
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

9. DECIZIE nr. 1.914 din 14 noiembrie 2019
privind desemnarea Societăţii PREMIER ENERGY - S.R.L. ca furnizor de ultimă instanţă care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii preluaţi de la Societatea OTTO GAZ - S.R.L. începând cu data de 2.12.2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

10. ORDIN nr. 3.494 din 14 noiembrie 2019
pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 15.11.2019

11. DECRET nr. 825 din 13 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

12. DECRET nr. 828 din 13 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

13. ORDIN nr. 1.005 din 12 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

14. REGULAMENT nr. 11 din 6 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

15. DECIZIE nr. 1.346 din 5 noiembrie 2019
privind sancţionarea Societăţii ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

16. NORMĂ nr. 26 din 1 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 15.11.2019

17. RAPORT nr. 25.715 din 31 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Democrat

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

18. RAPORT nr. 25.716 din 31 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Dreaptă

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

19. RAPORT nr. 25.630 din 30 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Civic Maghiar

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

20. RAPORT nr. 25.634 din 30 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Botoşănenilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

21. RAPORT nr. 25.683 din 30 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Comunitar din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

22. RAPORT nr. 25.693 din 30 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dreptăţii

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

23. RAPORT nr. 25.092 din 25 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Liberală

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

24. RAPORT nr. 24.901 din 24 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ialomiţenilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

25. RAPORT nr. 24.714 din 23 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Neamul Românesc în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

26. RAPORT nr. 23.357 din 17 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Dreapta Conservatoare în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

27. RAPORT nr. 23.359 din 17 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Revoluţie

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

28. RAPORT nr. 23.360 din 17 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Socialist Român

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

29. RAPORT nr. 22.905 din 14 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Republican Conservator în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

30. DECIZIA nr. 448 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

31. DECIZIA nr. 451 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

32. DECIZIA nr. 452 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 alin. (2) fraza întâi teza finală din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221259 14.11.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Rădăuţi

Monitor: 199 din 14-11-2019

2. CPF 221263 14.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Vrancea

Ofertant: Asociaţia Club Sportiv Inizio

Monitor: 199 din 14-11-2019

3. CPF 221262 14.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT a Municipiului Ramnicu Sarat

Ofertant: Asociaţia KARA DOG SEARCH & RESCUE

Monitor: 199 din 14-11-2019

4. CPF 221268 14.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ileanda

Ofertant: Asociaţia Sportivă Benfica Ileanda

Monitor: 199 din 14-11-2019

5. CPF 221270 14.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati

Ofertant: Asociatia "Un Pas Inainte Alexandra"

Monitor: 199 din 14-11-2019

6. PCON221257 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 199 din 14-11-2019

7. PCON221261 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 199 din 14-11-2019

8. PCON221258 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Iernut

Monitor: 199 din 14-11-2019

9. PCON221266 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 199 din 14-11-2019

10. PCON221265 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Limanu

Monitor: 199 din 14-11-2019

11. PCON221267 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte

Monitor: 199 din 14-11-2019

12. CCON221260 13.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lugoj

Ofertant: PRO CREATIVE TD - S.R.L.

Monitor: 199 din 14-11-2019

13. CCON221269 13.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lugoj

Ofertant: DARK BRU - S.R.L.

Monitor: 199 din 14-11-2019

14. PAP 221264 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Monitor: 199 din 14-11-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2019/1899 a Consiliului din 8 noiembrie 2019
Decizia (UE) 2019/1899 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

2. Decizia (UE, Euratom) 2019/1897 a Consiliului din 8 noiembrie 2019
Decizia (UE, Euratom) 2019/1897 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 de numire a unui membru, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Economic și Social European

3. Rectificare la Decizia (UE) 2018/219 a Consiliului din 23 ianuarie 2018
Rectificare la Decizia (UE) 2018/219 a Consiliului din 23 ianuarie 2018 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 43 din 16 februarie 2018)

4. Decizia (UE, Euratom) 2019/1898 a Consiliului din 8 noiembrie 2019
Decizia (UE, Euratom) 2019/1898 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 de numire a unui membru, propus de Republica Elenă, în cadrul Comitetului Economic și Social European

5. Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/1900 a Comisiei din 12 noiembrie 2019
Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/1900 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 8161] (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rectificare la adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1809 a bugetului rectificativ nr. 2
Rectificare la adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1809 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 5 noiembrie 2019)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1895 a Comisiei din 7 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1895 a Comisiei din 7 noiembrie 2019 de recunoaștere a mai multor insule din Portugalia ca fiind indemne de varrooză și de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2013/503/UE [notificată cu numărul C(2019) 7905] (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019
Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

9. Regulamentul (UE) 2019/1892 al Comisiei din 31 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1892 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru anumite autovehicule echipate cu cabine cu formă alungită, precum și pentru dispozitive și echipamente aerodinamice pentru autovehicule și remorcile acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul (UE) 2019/1889 al Consiliului din 11 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1889 al Consiliului din 11 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

11. Regulamentul (UE) 2019/1890 al Consiliului din 11 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1890 al Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

12. Decizia (Pesc) 2019/1894 a Consiliului din 11 noiembrie 2019
Decizia (Pesc) 2019/1894 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1891 al Consiliului din 11 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1891 al Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

14. Regulamentul delegat (UE) 2019/1822 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1822 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii mierii ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1835 a Comisiei din 30 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1835 a Comisiei din 30 octombrie 2019 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2019) 7815] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, portugheză, română, slovacă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

16. Regulamentul delegat (UE) 2019/1821 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1821 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii prafului de ou ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Directiva (UE) 2019/1833 a Comisiei din 24 octombrie 2019
Directiva (UE) 2019/1833 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, III, V și VI la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la adaptări de natură strict tehnică

18. Regulamentul delegat (UE) 2019/1819 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1819 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii oțetului ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Regulamentul delegat (UE) 2019/1823 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1823 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii D-fructozei ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Regulamentul delegat (UE) 2019/1824 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1824 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii brânzei ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1826 al Comisiei din 25 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1826 al Comisiei din 25 octombrie 2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kaimiškas Jovarų alus (IGP)]

22. Regulamentul delegat (UE) 2019/1829 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1829 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și pentru concursurile de proiecte (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Regulamentul delegat (UE) 2019/1830 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1830 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Regulamentul delegat (UE) 2019/1820 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1820 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii Saccharomyces cerevisiae ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Regulamentul delegat (UE) 2019/1828 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1828 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și pentru concursurile de proiecte (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Directiva (UE) 2019/1832 a Comisiei din 24 octombrie 2019
Directiva (UE) 2019/1832 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, II și III la Directiva 89/656/CEE a Consiliului cu privire la adaptări de natură pur tehnică

27. Regulamentul delegat (UE) 2019/1825 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1825 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii sucului de mere concentrat ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Regulamentul delegat (UE) 2019/1827 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1827 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragul pentru concesiuni (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019
Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Directiva (UE) 2019/1834 a Comisiei din 24 octombrie 2019
Directiva (UE) 2019/1834 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor II și IV la Directiva 92/29/CEE a Consiliului în ceea ce privește adaptări de natură strict tehnică

31. Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014
Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

Ultimele căutări generale efectuate