Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. CUANTUM TOTAL din 15 aprilie 2021
privind finanțarea Partidului Națiunea Română (PNRO) în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

2. ORDIN nr. 6.995 din 14 aprilie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Lumina, judeţul Constanţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 15.04.2021

3. ORDIN nr. 513 din 13 aprilie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

4. ORDIN nr. 511 din 13 aprilie 2021
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 15.04.2021

5. ORDIN nr. 253 din 8 aprilie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS)

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 15.04.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 410 din 7 aprilie 2021
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale - Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu" şi Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 411 din 7 aprilie 2021
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

8. ORDIN nr. 247 din 6 aprilie 2021
pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

9. ORDIN nr. 245 din 6 aprilie 2021
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 15.04.2021

10. ORDIN nr. 25 din 31 martie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 15.04.2021

11. ORDIN nr. 516 din 23 martie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 923/2018 privind aprobarea Metodologiei privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române"

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

12. DECIZIA nr. 15 din 15 martie 2021
privind interpretarea dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 raportat la dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 15.04.2021

13. RAPORT nr. 5.670 din 4 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vecerdea Marius-Daniel, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

14. RAPORT nr. 5.673 din 4 martie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Trăscăian Petru-Vasile, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

15. RAPORT nr. 4.762 din 24 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţional Liberal, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

16. RAPORT nr. 4.764 din 24 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

17. RAPORT nr. 4.430 din 19 februarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Blocului Unităţii Naţionale, cu ocazia alegerii Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

18. RECTIFICARE din 20 octombrie 2020
prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 15.04.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2021/590 al Comisiei din 12 aprilie 2021
Regulamentul (UE) 2021/590 al Comisiei din 12 aprilie 2021 de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aclonifen, boscalid, lapte de vacă, etofenprox, pirofosfat feric, L-cisteină, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică, mefentriconazol, 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu, p-nitrofenolat de sodiu și triclopir din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/586 a Comisiei din 12 aprilie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/586 a Comisiei din 12 aprilie 2021 de modificare a Deciziei 2007/330/CE de ridicare a interdicțiilor privind circulația anumitor produse de origine animală în insula Cipru în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului și de stabilire a condițiilor privind circulația produselor respective cu privire la Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim (DOP) [notificată cu numărul C(2021) 2386] (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/588 al Comisiei din 6 aprilie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/588 al Comisiei din 6 aprilie 2021 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Stelvio/Stilfser (DOP)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/589 al Comisiei din 9 aprilie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/589 al Comisiei din 9 aprilie 2021 de modificare pentru a 320-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da’esh) și Al-Qaida

5. Decizia (UE) 2021/593 a Consiliului din 9 aprilie 2021
Decizia (UE) 2021/593 a Consiliului din 9 aprilie 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind serviciile de informații fluviale armonizate

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/587 al Consiliului din 12 aprilie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/587 al Consiliului din 12 aprilie 2021 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

7. Decizia (UE) 2021/592 a Consiliului din 7 aprilie 2021
Decizia (UE) 2021/592 a Consiliului din 7 aprilie 2021 privind prezentarea, în numele Uniunii Europene, a unei propuneri de includere a clorpirifosului pe lista din anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/591 al Comisiei din 12 aprilie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/591 al Comisiei din 12 aprilie 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Χαλλούμι (Halloumi)/Hellim (DOP)]

9. Decizia (PESC) 2021/595 a Consiliului din 12 aprilie 2021
Decizia (PESC) 2021/595 a Consiliului din 12 aprilie 2021 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

10. Decizia (UE) 2021/594 a Consiliului din 9 aprilie 2021
Decizia (UE) 2021/594 a Consiliului din 9 aprilie 2021 privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind calificările profesionale în domeniul navigației interioare

11. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii [COM(2020) 830 final – 2020/0366 COD]

12. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 [COM (2020) 652 final – 2020/0300 (COD)]

13. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță [COM(2020) 569 final – 2020/260 NLE]

14. Rata de schimb a monedei euro - 8 aprilie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 8 aprilie 2021

15. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor [COM(2020) 562 final]

16. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea unei economii neutre climatic: o strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic [COM(2020) 299 final]

17. Comunicare a Comisiei Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor
Comunicare a Comisiei Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese în temeiul Regulamentului financiar

18. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane după încheierea perioadei de tranziție menționate în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice [COM(2020) 826 final – 2020/0362 (COD)]

19. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la un nou Pact privind migrația și azilul [COM(2020) 609 final]

20. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic [COM(2020) 301 final]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor pe perioade de referință ulterioare celor menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 [COM(2021) 25 final – 2021/0012 (COD)]

22. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește reducerea temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare ca urmare a pandemiei de COVID-19 [COM(2020) 818 final – 2020/0358 (COD)]

23. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 640/2010 [COM(2020) 670 final – 2020/0302 (COD)]

24. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare) [COM(2020) 739 final – 2020/0329 (COD)]

25. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2019 [COM(2020) 302 final]

26. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziilor 2003/17/CE și 2005/834/CE ale Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile conservative de plante agricole efectuate în Regatul Unit [COM(2020) 853 final – 2020/0379 (COD)]

27. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere încheierea perioadei de tranziție menționate în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice [COM(2020) 828 final – 2020/0364 (COD)]

28. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit cu un astfel de material produs în Uniune [COM(2020) 852 final – 2020/0378 (COD)]

29. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului [COM(2020) 642 final – 2020/0289 (COD)]

30. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Recomandare
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Recomandare de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro [COM(2020) 746 final]

31. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic – Planul de acțiune pentru Atlantic 2.0 – Un plan de acțiune actualizat pentru o economie albastră sustenabilă, rezilientă și competitivă în zona Uniunii Europene a Oceanului Atlantic [COM(2020) 329]

32. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului aerian ca urmare a încheierii perioadei tranziție menționate în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice [COM(2020) 827 final – 2020/0363 (COD)]

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.055 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Lumina, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.054 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Costineşti, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.053 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Agigea, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.059 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Medgidia, judeţul Constanţa
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020
Adeverință angajator
DECLARAŢIE din 9 noiembrie 2020
pe proprie răspundere
ORDIN nr. 4.659.886 din 11 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituită pentru comuna Recea, judeţul Maramureş
ORDIN nr. 4.659.851 din 7 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Petrova, judeţul Maramureş
ORDIN nr. 4.659.857 din 7 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Vişeu de Jos, judeţul Maramureş