Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 819 din 19 martie 2019
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 22.03.2019

2. PROCEDURĂ din 19 martie 2019
privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 22.03.2019

3. ORDIN nr. 1.332 din 14 martie 2019
privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 22.03.2019

4. ORDIN nr. 97 din 19 februarie 2019
privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 22.03.2019

5. DECIZIA nr. 861 din 18 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 22.03.2019

6. DECIZIA nr. 838 din 13 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 22.03.2019

7. DECIZIA nr. 839 din 13 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 22.03.2019

8. DECIZIA nr. 840 din 13 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua ultima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 22.03.2019

9. DECIZIA nr. 843 din 13 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013 şi ale art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 22.03.2019

10. DECIZIA nr. 724 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 22.03.2019

Ultimele căutări generale efectuate