Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 8 din 19 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 19.06.2018

2. LEGE nr. 128 din 15 iunie 2018
pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

3. LEGE nr. 130 din 15 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

4. DECRET nr. 469 din 15 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

5. LEGE nr. 131 din 15 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

6. DECRET nr. 470 din 15 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

7. LEGE nr. 132 din 15 iunie 2018
privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

8. DECRET nr. 471 din 15 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

9. ORDIN nr. 117 din 15 iunie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

10. DECRET nr. 467 din 14 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 77 din 13 iunie 2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite şi recuperarea garanţiilor reale - COM (2018) 135 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 78 din 13 iunie 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce priveşte anumite comisioane pentru plăţile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii şi comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 79 din 13 iunie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transparenţa şi durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanţului alimentar şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislaţia alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] şi a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018) 179 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 80 din 13 iunie 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru furnizorii prin servicii de intermediere online - COM (2018) 238 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19.06.2018

15. ORDIN nr. 3.921 din 8 iunie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18.06.2018

16. REGULAMENT din 8 iunie 2018
de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18.06.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 407 din 8 iunie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 19.06.2018

18. ORDIN nr. 2.181 din 7 iunie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18.06.2018

19. ORDIN nr. 738 din 7 iunie 2018
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 19.06.2018

20. REGULAMENT-CADRU din 7 iunie 2018
de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 19.06.2018

21. ORDIN nr. 1.692 din 21 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18.06.2018

22. ORDIN nr. M.81 din 9 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 18.06.2018

Ultimele căutări generale efectuate