Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 349 din 21 octombrie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 21.10.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 octombrie 2020
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 46 din 20 octombrie 2020
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 47 din 20 octombrie 2020
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 48 din 20 octombrie 2020
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 49 din 20 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 - COM (2020)152

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 50 din 20 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Turism şi transport în 2020 şi ulterior - COM (2020)550

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 51 din 20 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European şi Consiliu - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - JOIN (2020)4

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

9. ORDIN nr. 1.798 din 20 octombrie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

10. ORDIN nr. 1.790 din 19 octombrie 2020
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 21.10.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 872 din 14 octombrie 2020
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii turistice a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru perioada 2020-2025

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 21.10.2020

12. ORDIN nr. 3.980/C din 13 octombrie 2020
privind acordarea recompenselor poliţiştilor de penitenciare şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 21.10.2020

13. ORDIN nr. 1.071 din 12 octombrie 2020
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 21.10.2020

14. DECIZIA nr. 682 din 30 septembrie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi 2 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

15. DECIZIA nr. 558 din 7 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 21.10.2020

16. DECIZIA nr. 542 din 2 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 şi 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 21.10.2020

17. DECIZIA nr. 527 din 30 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a celor cuprinse în tabelul de la lit. f) punctul I litera A capitolul I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 21.10.2020

18. DECIZIA nr. 439 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 21.10.2020

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
ORDIN nr. 4.659.570 din 7 octombrie 2020
privind instituirea carantinei zonale în comuna Cuca, judeţul Galaţi
ORDIN nr. 4.659.303 din 9 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în satul Greci, comuna Schitu, judeţul Olt
ORDIN nr. 4.659.692 din 20 octombrie 2020
privind instituirea carantinei zonale în comuna Tarcău din judeţul Neamţ
ORDIN nr. 4.659.693 din 20 octombrie 2020
privind instituirea carantinei zonale în comuna Taşca din judeţul Neamţ
HOTĂRÂRE nr. 856 din 14 octombrie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 4.659.600 din 12 octombrie 2020
privind instituirea carantinei zonale în comuna Iveşti, judeţul Galaţi
ORDIN nr. 4.659.587 din 9 octombrie 2020
privind instituirea carantinei zonale în satul Dobra, comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa
HOTĂRÂRE nr. 782 din 14 septembrie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020
privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
ORDIN nr. 573 din 5 august 2008
privind încetarea stării de alertă în unele localităţi din judeţul Bacău
ORDIN nr. 574 din 5 august 2008
privind încetarea stării de alertă în judeţul Iaşi
ORDIN nr. 575 din 5 august 2008
privind încetarea stării de alertă în judeţul Neamţ
HOTĂRÂRE nr. 4 din 14 aprilie 2006
privind declararea stării de alertă în judeţele riverane fluviului Dunărea
ORDIN nr. 553 din 27 iulie 2008
privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Iaşi
ORDIN nr. 554 din 27 iulie 2008
privind declararea stării de alertă la nivelul judeţului Neamţ
ORDIN nr. 556 din 28 iulie 2008
privind declararea stării de alertă în unele localităţi din judeţul Bacău
HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 ianuarie 2014
privind declararea stării de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea
HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 ianuarie 2014
privind declararea stării de alertă în judeţele Brăila, Buzău şi Vrancea
HOTĂRÂRE nr. 668 din 14 august 2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19