Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.097 din 11 octombrie 2018
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 19.10.2018

2. ORDIN nr. 5.897 din 11 octombrie 2018
privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 19.10.2018

3. ORDIN nr. 5.898 din 11 octombrie 2018
privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 19.10.2018

4. ORDIN nr. 1.179 din 10 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 19.10.2018

5. DECIZIE nr. 480 din 8 octombrie 2018
privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligaţiei de serviciu public, pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2018, ca urmare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 şi în conformitate cu bugetul rectificat al Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2018 aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 63/38.549 din 4 octombrie 2018

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 19.10.2018

6. ORDIN nr. 5.849 din 4 octombrie 2018
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea EURO CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 19.10.2018

7. ORDIN nr. 1.208 din 3 octombrie 2018
privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 19.10.2018

8. INSTRUCȚIUNI din 3 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 19.10.2018

9. DECIZIE nr. 1.176 din 2 octombrie 2018
privind sancţionarea ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ cu retragerea autorizaţiei ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 19.10.2018

10. ORDIN nr. 1.100 din 2 octombrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 51 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 19.10.2018

11. DECIZIA nr. 581 din 20 septembrie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 19.10.2018

12. ORDIN nr. 692 din 20 septembrie 2018
privind aprobarea definirii categoriei "client protejat"

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 19.10.2018

13. ORDIN nr. 1.828 din 19 septembrie 2018
privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 19.10.2018

14. MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE din 26 ianuarie 1982
privind controlul statului portului (text revizuit)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 19.10.2018

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/1549 a Consiliului din 11 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1549 a Consiliului din 11 octombrie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state la Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

2. Regulamentul (UE) 2018/1541 al Consiliului din 2 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1541 al Consiliului din 2 octombrie 2018 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 și (UE) 2017/2454 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată

3. Decizia (PESC) 2018/1546 a Consiliului din 15 octombrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1546 a Consiliului din 15 octombrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1425 privind o acțiune a Uniunii Europene de stabilizare în Mopti și Segou

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1547 a Comisiei din 15 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1547 a Comisiei din 15 octombrie 2018 de stabilire a specificațiilor pentru conectarea punctelor centrale de acces la Sistemul de intrare/ieșire (EES) și pentru identificarea unei soluții tehnice în vederea facilitării colectării de date de către statele membre, în scopul generării statisticilor privind accesul la datele EES în scopul asigurării respectării legii

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1548 a Comisiei din 15 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1548 a Comisiei din 15 octombrie 2018 de stabilire a unor măsuri pentru întocmirea listei persoanelor identificate ca fiind persoane care au depășit durata de ședere autorizată în Sistemul de intrare/ieșire (EES) și procedura de punere la dispoziția statelor membre a listei respective

6. Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului din 15 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului din 15 octombrie 2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

7. Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului din 15 octombrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului din 15 octombrie 2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

8. Decizia (PESC) 2018/1545 a Consiliului din 15 octombrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1545 a Consiliului din 15 octombrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1543 al Comisiei din 15 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1543 al Comisiei din 15 octombrie 2018 privind autorizarea unui preparat de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei din 11 octombrie 2018
Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare și a dispozițiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 256, 12.10.2018)

11. Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1522 a Comisiei din 11 octombrie 2018
Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1522 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui format comun pentru programele naționale de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici (JO L 256, 12.10.2018)

12. Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017)

13. Avizul Comitetului Economic şi Social European
Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată [COM(2018) 20 final – 2018/0005(CNS)]; propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici [COM(2018) 21 final – 2018/0006 (CNS)]; propunerea modificată de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată [COM(2017) 706 final – 2017/0248 (CNS)]; propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime [COM(2017) 783 final – 2017/0349 (CNS)]

14. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 82
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 4 - COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂArticolul 82 (ex-articolul 31 TUE)

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 85
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 4 - COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂArticolul 85 (ex-articolul 31 TUE)

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 88
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 5 - COOPERAREA POLIȚIENEASCĂArticolul 88 (ex-articolul 30 TUE)

17. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 78
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 2 - POLITICI PRIVIND CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ȘI IMIGRAREAArticolul 78 (ex-articolul 63 punctele 1 și 2 și ex-articolul 64 alineatul (2) TCE)

18. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 74
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALEArticolul 74 (ex-articolul 66 TCE)

19. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - PROTOCOLUL (nr. 19)
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaPROTOCOLUL (nr. 19) PRIVIND ACQUIS-UL SCHENGEN INTEGRAT ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE

20. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 87
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 5 - COOPERAREA POLIȚIENEASCĂArticolul 87 (ex-articolul 30 TUE)

21. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - PROTOCOLUL (nr. 19)
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePROTOCOLUL (nr. 19) PRIVIND ACQUIS-UL SCHENGEN INTEGRAT ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE

Ultimele căutări generale efectuate