Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 210 din 23 august 2019
pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

2. DECIZIE nr. 211 din 23 august 2019
privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

3. ORDIN nr. 765 din 22 august 2019
pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

4. ORDONANŢĂ nr. 20 din 21 august 2019
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 611 din 21 august 2019
privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Bucovinei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 613 din 21 august 2019
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 614 din 21 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 617 din 21 august 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea şi modernizarea corpului A (Corp Liceu) Colegiul Naţional «Liviu Rebreanu», municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

9. ORDIN nr. 1.283 din 21 august 2019
pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

10. REGULAMENT nr. 9 din 13 august 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

11. ORDIN nr. 2.201 din 12 august 2019
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

12. ORDIN nr. 1.221 din 12 august 2019
pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

13. ORDIN nr. 1.154 din 9 august 2019
privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru drumurile principale din administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

14. RECTIFICARE nr. 2.876/C din 11 iulie 2019
referitoare la Ordinul nr. 2.876/C/2019

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 23.08.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. NCON221362 21.08.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 141 din 22-08-2019

2. PCBS221370 22.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Aroneanu

Monitor: 142 din 23-08-2019

3. PCBS221368 22.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Aroneanu

Monitor: 142 din 23-08-2019

4. PCBS221369 22.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Aroneanu

Monitor: 142 din 23-08-2019

5. NCON221367 22.08.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ghimes-Faget

Monitor: 142 din 23-08-2019

6. PCON221371 22.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Simleu Silvaniei

Monitor: 142 din 23-08-2019

Ultimele căutări generale efectuate