Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 673 din 15 martie 2018
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 20.03.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 110 din 15 martie 2018
pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria - gazoduct Podişor-Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

3. DECIZIE nr. 27 din 12 martie 2018
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 5 martie 2018 şi a Opiniei separate la Hotărârea arbitrală nr. 2 din 5 martie 2018 pronunţate în Dosarul arbitral nr. 1/2014

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 20.03.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 34 din 12 martie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării şi inovării din UE - COM (2018) 2 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 35 din 12 martie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg - COM (2017) 673 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 36 din 12 martie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi - COM (2017) 678 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 martie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme şi proceduri pentru respectarea şi asigurarea aplicării legislaţiei de armonizare a Uniunii privind produsele şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 şi (UE) 2017/1.369 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE şi 2014/90/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM (2017) 795 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 38 din 12 martie 2018
referitoare la Pachetul de toamnă din cadrul Semestrului european: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2018 - COM (2017) 690 final - Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2018 - COM (2017) 771 final - Proiectul de raport comun al Comisiei şi al Consiliului privind ocuparea forţei de muncă care însoţeşte Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creşterii 2018 - COM (2017) 674 final - Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2017) 770 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

9. ORDIN nr. 217 din 6 martie 2018
pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 20.03.2018

10. HOTĂRÂRE ARBITRALĂ nr. 2 din 5 martie 2018
pronunţate în Dosarul arbitral nr. 1/2014

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 20.03.2018

11. ORDIN nr. 2.264 din 28 februarie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19.03.2018

12. PROCEDURĂ din 28 februarie 2018
privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19.03.2018

13. RECTIFICARE nr. 83 din 23 februarie 2018
referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

14. DECIZIA nr. 46 din 1 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216483 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Galda de Jos

Monitor: 51 din 19-03-2018

2. PPF 216480 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: CONSILIUL LOCAL SIMAND

Monitor: 51 din 19-03-2018

3. PPF 216484 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racu

Monitor: 51 din 19-03-2018

4. PPF 216479 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Dofteana

Monitor: 51 din 19-03-2018

5. PPF 216482 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Monitor: 51 din 19-03-2018

6. PPF 216485 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sangeorgiu de Mures

Monitor: 51 din 19-03-2018

7. PPF 216478 19.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Aiud

Monitor: 51 din 19-03-2018

8. PPF 216487 19.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Maramures

Monitor: 51 din 19-03-2018

9. PPF 216481 19.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov

Monitor: 51 din 19-03-2018

Ultimele căutări generale efectuate


Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii