Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 10 mai 2021
privind aplicarea termenului de prescripţie de 10 ani în ceea ce priveşte prescripţia dreptului de a obţine executarea silită a unui contract de ipotecă, încheiat sub regimul vechiului Cod Civil

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 10.05.2021

2. COMUNICAT din 7 mai 2021
privind tipicitatea infracţiunii de violare a vieţii private

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 07.05.2021

3. ORDIN nr. 662 din 5 mai 2021
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

4. ORDIN nr. 3.770 din 5 mai 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 11.05.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 502 din 28 aprilie 2021
privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 503 din 28 aprilie 2021
privind aprobarea stemei comunei Checea, judeţul Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 504 din 28 aprilie 2021
privind aprobarea stemei comunei Mădăras, judeţul Bihor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

8. HOTĂRÂRE nr. 505 din 28 aprilie 2021
privind aprobarea steagului oraşului Covasna, judeţul Covasna

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 506 din 28 aprilie 2021
privind aprobarea steagului comunei Chichiş, judeţul Covasna

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

10. HOTĂRÂRE nr. 507 din 28 aprilie 2021
privind aprobarea steagului comunei Bărbăteşti, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 500 din 28 aprilie 2021
privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie şi a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 11.05.2021

12. HOTĂRÂRE nr. 490 din 21 aprilie 2021
privind aprobarea stemei comunei Dobârlău, judeţul Covasna

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

13. ORDIN nr. 578 din 20 aprilie 2021
privind stoparea şi/sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate prin intermediul schemei de ajutor de minimis stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România - Ungaria şi prin intermediul schemei de ajutor de stat stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul Interreg V-A România - Ungaria

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 11.05.2021

14. DECIZIA nr. 137 din 3 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 11.05.2021

15. HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 11.05.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 231557 10.05.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Darmanesti

Monitor: 88 din 10-05-2021

2. PPF 231543 10.05.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Avrig

Monitor: 88 din 10-05-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 6 mai 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 6 mai 2021

2. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

3. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/751 a Consiliului din 6 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/751 a Consiliului din 6 mai 2021 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

4. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/743 al Consiliului din 6 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/743 al Consiliului din 6 mai 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

6. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 173/03

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/734 al Comisiei din 5 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/734 al Comisiei din 5 mai 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/521 de stabilire a unor dispoziții specifice privind mecanismul de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse

8. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/735 a Comisiei din 4 mai 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/735 a Comisiei din 4 mai 2021 privind prelungirea măsurii luate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Mediului Marin din Irlanda, prin care se autorizează punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid Biobor JF, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2021) 3026] (Numai textul în limba engleză este autentic)

10. Decizia nr. 5/2020 a Consiliului de administrație din 21 octombrie 2020
Decizia nr. 5/2020 a Consiliului de administrație din 21 octombrie 2020 privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/733 al Comisiei din 5 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/733 al Comisiei din 5 mai 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 887/2011 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/961 în ceea ce privește numele titularului autorizației pentru Enterococcus faecium CECT 4515 ca aditiv pentru hrana animalelor și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1395 în ceea ce privește numele titularului autorizației pentru Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ca aditiv pentru hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul delegat (UE) 2021/732 al Comisiei din 26 ianuarie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/732 al Comisiei din 26 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 667/2014 în ceea ce privește conținutul dosarului care trebuie prezentat Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe de către anchetator, dreptul de a fi audiat în legătură cu deciziile provizorii și depunerea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul delegat (UE) 2021/731 al Comisiei din 26 ianuarie 2021
Regulamentul delegat (UE) 2021/731 al Comisiei din 26 ianuarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la sancțiunile impuse contrapărților centrale din țări terțe sau părților terțe conexe de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Concurs PE/AD/260/2021
Concurs PE/AD/260/2021 – Specialist în domeniul intercultural și lingvistic (AD 5)

15. Concurs PE/AD/261/2021
Concurs PE/AD/261/2021 – Specialist în domeniul intercultural și lingvistic pentru limba engleză (AD 5)

16. Decizia (UE) 2021/729 a Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021
Decizia (UE) 2021/729 a Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021 de modificare a Deciziei (UE) 2017/2098 privind aspecte procedurale referitoare la impunerea de măsuri corective pentru neconformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2021/18)

17. Decizia (UE) 2021/730 a Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021
Decizia (UE) 2021/730 a Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1349 privind procedura și condițiile de exercitare de către o autoritate competentă a anumitor competențe în legătură cu monitorizarea sistemelor de plăți de importanță sistemică (BCE/2021/19)

18. Regulamentul (UE) 2021/728 al Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021
Regulamentul (UE) 2021/728 al Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2021/17)

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/726 al Comisiei din 4 mai 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/726 al Comisiei din 4 mai 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește perioadele de aprobare a substanțelor active Adoxophyes orana granulovirus și flutriafol (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Decizia Parlamentului European din 17 iulie 2019
Decizia Parlamentului European din 17 iulie 2019 privind componența numerică a delegațiilor interparlamentare (2019/2719(RSO))

21. Poziția în primă lectură (UE) nr. 13/2021 a Consiliului
Poziția în primă lectură (UE) nr. 13/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Justiție și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1382/2013 Adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021

22. Poziția în primă lectură (UE) nr. 12/2021 a Consiliului
Poziția în primă lectură (UE) nr. 12/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Cetățeni, egalitate, drepturi și valori și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului Adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021

23. Expunerea de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 12/2021
Expunerea de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 12/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Cetățeni, egalitate, drepturi și valori și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului

24. Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 13/2021
Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 13/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Justiție și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1382/2013

25. Poziția în primă lectură (UE) nr. 11/2021 a Consiliului
Poziția în primă lectură (UE) nr. 11/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE Adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021

26. Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 11/2021 a Consiliului
Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 11/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE

27. Decizia Parlamentului European din 17 aprilie 2019
Decizia Parlamentului European din 17 aprilie 2019 privind numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la adunările parlamentare multilaterale (2019/2698(RSO))

28. P8_TA(2019)0402 Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene
P8_TA(2019)0402 Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) P8_TC1-COD(2018)0236 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2007 al Comisiei din 8 decembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2007 al Comisiei din 8 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 1-decanol, 1,4- dimetilnaftalină, 6-benziladenină, acequinocil, Adoxophyes orana granulovirus, sulfat de aluminiu, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (tulpinile DSM 14940 și DSM 14941), azadiractină, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxil-M, bixafen, bupirimat, Candida oleophila tulpina O, clorantraniliprol, fosfonat de disodiu, ditianon, dodină, emamectin, flubendiamidă, fluometuron, fluxapiroxad, flutriafol, hexitiazox, imazamox, ipconazol, isoxaben, acid L-ascorbic, polisulfură de calciu, ulei de portocale, Paecilomyces fumosoroseus tulpina FE 9901, pendimetalin, penflufen, pentiopirad, fosfonați de potasiu, prosulfuron, Pseudomonas sp. tulpina DSMZ 13134, piridalil, piriofenonă, piroxsulam, chinmerac, acid S-abscisic, sedaxan, sintofen, tiosulfat de sodiu și argint, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus tulpina WYEC 108, taufluvalinat, tebufenozid, tembotrionă, tiencarbazon, valifenalat, fosfit de zinc

30. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1740 al Comisiei din 20 noiembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1740 al Comisiei din 20 noiembrie 2020 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

31. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 iunie 2018 privind stabilirea unui program de lucru pentru evaluarea cererilor de reînnoire a aprobărilor substanțelor active care expiră în 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

32. Directiva 2013/36/UE (consolidată la 29 decembrie 2020)
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 29 decembrie 2020)

Ultimele căutări generale efectuate
Acte privind starea de urgență si starea de alertă
ORDIN nr. 4.660.051 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mogoşoaia, cu satul aparţinător Mogoşoaia, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.049 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Măgurele, cu localităţile componente Alunişu, Dumitrana, Măgurele, Pruni şi Vârteju, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.048 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.062 din 21 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.052 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaş, judeţul Ilfov
ORDIN nr. 4.660.058 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.057 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Techirghiol, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.056 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.055 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Lumina, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.054 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Costineşti, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.053 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Agigea, judeţul Constanţa
ORDIN nr. 4.660.059 din 21 noiembrie 2020
privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Medgidia, judeţul Constanţa
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020
Adeverință angajator
DECLARAŢIE din 9 noiembrie 2020
pe proprie răspundere
ORDIN nr. 4.659.886 din 11 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituită pentru comuna Recea, judeţul Maramureş
ORDIN nr. 4.659.851 din 7 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Petrova, judeţul Maramureş
ORDIN nr. 4.659.857 din 7 noiembrie 2020
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Vişeu de Jos, judeţul Maramureş