Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 484 din 5 decembrie 2019
privind eliberarea domnului Ionuţ Barbu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

2. DECIZIE nr. 485 din 5 decembrie 2019
pentru numirea domnului Costel Barbu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

3. DECIZIE nr. 486 din 5 decembrie 2019
privind numirea domnului Nini Săpunaru în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

4. DECIZIE nr. 487 din 5 decembrie 2019
privind numirea domnului Virgil Guran în funcţia de consilier de stat pentru ordine publică şi siguranţa cetăţeanului în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

5. ORDIN nr. 215 din 5 decembrie 2019
privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

6. DECIZIE nr. 1.331 din 5 decembrie 2019
pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 06.12.2019

7. PROCEDURĂ din 5 decembrie 2019
de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 06.12.2019

8. ORDIN nr. 1.113 din 3 decembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

9. ORDIN nr. 1.801 din 2 decembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

10. RECTIFICARE nr. 980 din 28 noiembrie 2019
referitoare la Decretul nr. 980/2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

11. RECTIFICARE nr. 978 din 28 noiembrie 2019
referitoare la Decretul nr. 978/2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

12. RECTIFICARE nr. 979 din 28 noiembrie 2019
referitoare la Decretul nr. 979/2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

13. NORMĂ nr. 27 din 26 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 06.12.2019

14. DECIZIE nr. 1.415 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

15. DECIZIE nr. 1.416 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

16. DECIZIE nr. 1.417 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

17. DECIZIE nr. 1.418 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii HELMET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

18. DECIZIE nr. 1.424 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EWO INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 06.12.2019

19. DECIZIE nr. 1.425 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 06.12.2019

20. DECIZIE nr. 1.426 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CORPORATE INSURANCE SERVICES - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 06.12.2019

21. DECIZIE nr. 1.427 din 19 noiembrie 2019
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 06.12.2019

22. DECIZIA nr. 21 din 29 octombrie 2019
referitoare la interpretarea art. 1 alin. (2) raportat la art. 10 alin. (2), art. 102 alin. (2) şi (3) şi art. 281 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 05.12.2019

23. DECIZIA nr. 609 din 10 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 06.12.2019

24. DECIZIA nr. 588 din 8 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 06.12.2019

25. DECIZIA nr. 446 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 05.12.2019

26. RECTIFICARE din 3 mai 2019
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private - Partidul Naţional Liberal

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 06.12.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 222488 04.12.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt

Monitor: 213 din 04-12-2019

2. PPF 222483 04.12.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Piatra-Neamt

Monitor: 213 din 04-12-2019

3. CPF 222490 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Ofertant: Muftiatul Cultului Musulman

Monitor: 213 din 04-12-2019

4. PCNS222485 03.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Tutora

Monitor: 213 din 04-12-2019

5. PCON222484 03.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 213 din 04-12-2019

6. PCON222489 03.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 213 din 04-12-2019

7. CCON222487 03.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tuzla

Ofertant: EXPERT AVANTAJ MARKET - S.R.L.

Monitor: 213 din 04-12-2019

8. CCON222488 03.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tuzla

Ofertant: GEOTECH PLAY - S.R.L.

Monitor: 213 din 04-12-2019

9. RPF 222493 05.12.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipului Constanta

Monitor: 214 din 05-12-2019

10. PCBS222504 04.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Caineni

Monitor: 214 din 05-12-2019

11. PCBS222499 04.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul local al orasului Costesti

Monitor: 214 din 05-12-2019

12. PCBS222508 04.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Auseu

Monitor: 214 din 05-12-2019

13. PCBS222505 04.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Caineni

Monitor: 214 din 05-12-2019

14. PCBS222498 04.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Sasciori

Monitor: 214 din 05-12-2019

15. CCBS222503 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Caineni

Ofertant: Olar Petru-Ioan

Monitor: 214 din 05-12-2019

16. PCON222492 04.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. comuna Radovanu

Monitor: 214 din 05-12-2019

17. PCON222495 04.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Militara 02574

Monitor: 214 din 05-12-2019

18. CCON222507 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Gaiceana

Ofertant: S.C. CIF AGROINVEST - S.R.L.

Monitor: 214 din 05-12-2019

19. CCON222491 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Faget

Ofertant: TSA FAMILY FUN - S.R.L.

Monitor: 214 din 05-12-2019

20. PAP 222494 04.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Liesti

Monitor: 214 din 05-12-2019

21. PAP 222506 05.12.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 214 din 05-12-2019

22. CAP 222496 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Patrauti

Ofertant: Puiu Gheorghe

Monitor: 214 din 05-12-2019

23. CAP 222502 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Caineni

Ofertant: Popescu Adrian-Nicolae

Monitor: 214 din 05-12-2019

24. CAP 222501 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Caineni

Ofertant: S.C. DEZIPO - S.R.L.

Monitor: 214 din 05-12-2019

25. CAP 222500 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Caineni

Ofertant: Coman Anica

Monitor: 214 din 05-12-2019

26. CAP 222497 04.12.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Patrauti

Ofertant: Timisag Ioan

Monitor: 214 din 05-12-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului din 21 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește livrările de bunuri sau prestările de servicii facilitate de interfețe electronice și regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2027 al Comisiei din 28 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2027 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006 și (CE) nr. 1067/2008, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2015/2081 și (UE) 2017/2200, de la Regulamentul (CE) nr. 1964/2006, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012 și de la Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 în ceea ce privește datele de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import în 2020 în cadrul contingentelor tarifare privind cerealele, orezul și uleiul de măsline

3. Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/2011 a Comisiei din 28 noiembrie 2019
Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/2011 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2009 de aprobare a programelor de vaccinare împotriva dermatozei nodulare contagioase, prezentate de statele membre, prin prelungirea perioadei sale de aplicare [notificată cu numărul C(2019) 8580] (Numai textele în limbile bulgară, croată și greacă sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor [notificată cu numărul C(2019) 7987] (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2012 a Comisiei din 29 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2012 a Comisiei din 29 noiembrie 2019 privind derogările acordate în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2007 al Comisiei din 18 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2007 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia (UE) 2019/2008 a Consiliului din 28 noiembrie 2019
Decizia (UE) 2019/2008 a Consiliului din 28 noiembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 31-a sesiuni a adunării acesteia, privind adoptarea amendamentelor la Rezoluția A.658 (16) referitoare la utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare și privind adoptarea unei rezoluții referitoare la Orientările pentru inspecții din cadrul Sistemului armonizat de inspecții și de certificare (HSSC)

8. Decizia (PESC) 2019/2009 a Consiliului din 2 decembrie 2019
Decizia (PESC) 2019/2009 a Consiliului din 2 decembrie 2019 de sprijinire a eforturilor Ucrainei de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, în cooperare cu OSCE

9. Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2019/2003 a Comisiei din 28 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2019/2003 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind autorizarea Irlandei de a continua să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul resurselor proprii bazate pe TVA în ceea ce privește transportul de pasageri până la sfârșitul anului 2023 [notificată cu numărul C(2019) 8593] (Numai textul în limba engleză este autentic)

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2000 a Comisiei din 28 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2000 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unui format pentru raportarea datelor privind deșeurile alimentare și pentru transmiterea raportului de control al calității în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 8577] (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2005 a Comisiei din 29 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2005 a Comisiei din 29 noiembrie 2019 privind emisiile de gaze cu efect de seră reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului aferente anului 2017 pentru fiecare stat membru

12. Decizia (UE, Euratom) 2019/1961 a Comisiei din 17 octombrie 2019
Decizia (UE, Euratom) 2019/1961 a Comisiei din 17 octombrie 2019 privind normele de punere în aplicare pentru gestionarea informațiilor CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL și SECRET UE/EU SECRET

13. Decizia (UE, Euratom) 2019/1963 a Comisiei din 17 octombrie 2019
Decizia (UE, Euratom) 2019/1963 a Comisiei din 17 octombrie 2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind securitatea industrială în ceea ce privește contractele de achiziții publice clasificate

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2001 a Comisiei din 28 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2001 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele punctelor de control la frontieră și ale unităților veterinare din cadrul sistemului TRACES [notificată cu numărul C(2019) 8579] (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2019/2002 a Comisiei din 28 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2019/2002 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind autorizarea Bulgariei de a continua să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul resurselor proprii bazate pe TVA în ceea ce privește transportul internațional de pasageri până la sfârșitul anului 2023 [notificată cu numărul C(2019) 8590] (Numai textul în limba bulgară este autentic)

16. Decizia (UE, Euratom) 2019/1962 a Comisiei din 17 octombrie 2019
Decizia (UE, Euratom) 2019/1962 a Comisiei din 17 octombrie 2019 privind normele de punere în aplicare pentru gestionarea informațiilor RESTREINT UE/EU RESTRICTED

17. Decizia (UE) 2019/2006 a Comisiei din 29 noiembrie 2019
Decizia (UE) 2019/2006 a Comisiei din 29 noiembrie 2019 privind participarea Irlandei la Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

18. Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2019/2004 a Comisiei din 28 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2019/2004 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei 2005/872/CE, Euratom de autorizare a Republicii Cehe să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul resurselor proprii bazate pe TVA în ceea ce privește transportul de pasageri [notificată cu numărul C(2019) 8595] (Numai textul în limba cehă este autentic)

19. Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 91 din 27 martie 2014)

Ultimele căutări generale efectuate