Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 700 din 16 august 1996de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 293/1996 privind stabilirea preţurilor minime garantate de achiziţie şi a primelor ce se acordă de la bugetul de stat la porcine şi păsări vii livrate pentru industrializare şi la laptele de vacă şi de bivoliţă - materie primă -, precum şi de completare a Hotărârii Guvernului nr. 555/1994
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 20 august 1996Data intrării în vigoare 20-08-1996


  Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1996 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  Articolul 2Agenţii economici care industrializează în capacităţi proprii lapte de vacă - materie primă - şi livrează pe piaţa municipiului Bucureşti lapte de consum cu 1,8% grăsime primesc de la bugetul de stat o primă de 50 lei/litru, în măsura în care nu beneficiază, pentru cantităţile respective, de prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/1996.Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 293/1996, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Alexandru Lăpuşan,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,
  secretar de statBucureşti, 16 august 1996.Nr. 700.
  Anexa PREŢURILE MINIME,garantate, de achiziţie şi primele acordate de la bugetul de stat producătoriloragricoli la porcine şi păsări vii livrate pentru industrializare
         
    - lei/kg viu -
      Preţurile minime, garantate, de achiziţie (inclusiv prima)din care:
    prima de la bugetul de stat
    1. Porcine pentru tăiere STAS 12.512-87    
    ▪ porcine de carne    
    - grupa de greutate:    
    90-100 kg viu4.5001.650
    101-110 kg viu4.7001.650
    peste 110 kg viu4.5001.650
    ▪ scroafe reformate, recondiţionate şi vieri reformaţi, castraţi şi recondiţionaţi peste 110 kg viu4.5001.650
    2. Păsări pentru tăiere STAS 6.997-74    
    ▪ pui de găină:    
    - clasa I, peste 1,450 kg viu4.2001.350
    - clasa a II-a, 1,251-1,450 kg viu4.0001.350
    - clasa a III-a, 1,000-1,250 kg viu3.8001.350
    ▪ găini:    
    - clasa I, peste 2,000 kg viu3.8001.350
    - clasa a II-a, 1,700-2,000 kg viu pentru rasele grele şi mixte şi peste 1,300 kg viu pentru rasele ouătoare3.6001.350
    ▪ cocoşi:    
    - clasa I, peste 1,800 kg viu3.8001.350
    - clasa a II-a, 1,600-1,800 kg viu3.6001.350
    ▪ curcani şi curci (broiler, tineret şi adult)    
    a) broiler şi tineret:    
    - clasa I, peste 3,500 kg viu4.2001.350
    - clasa a II-a, 3,000-3,500 kg viu4.0001.350
    b) adulte-curci:    
    - clasa I, peste 4,500 kg viu3.8001.350
    - clasa a II-a, 4,000-4,500 kg viu3.6001.350
    ▪ curcani:    
    - clasa I, peste 6,000 kg viu3.8001.350
    - clasa a II-a, 5,000-6,000 kg viu3.6001.350
  Condiţia de livrare: loco producător, încărcat în mijlocul de transport.------