Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 393 din 28 mai 1996privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 3 iunie 1996Data intrării în vigoare 03-06-1996

  În temeiul art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată prin Legea nr. 102/1994,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se exceptează de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar de 30 milioane dolari S.U.A., produsele din import prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Administrarea contingentului tarifar se efectuează prin licenţe eliberate de Ministerul Comerţului şi avizate de Ministerul Sănătăţii.Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data de 31 decembrie 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Iulian Mincup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,
  secretar de statp. Ministrul comerţului,Ion Pargaru,secretar de stat
  Anexa LISTAproduselor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
         
    Poziţia tarifarăDenumirea mărfiiValoarea contingentului - mii dolari S.U.A. -
    3002.20.00Vaccinuri pentru medicina umană2.000
    3004.20.10Medicamente conţinând alte antibiotice, condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul1.600
    3004.39.10Medicamente condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul7.200
    3006.60.11Preparate chimice contraceptive pe bază de hormoni, condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul1.900
    4015.11.00Mănuşi pentru chirurgie250
    Ex. 8417.80.90Incineratoare pentru distrugerea seringilor1.000
    9018.31.10Seringi din material plastic, cu sau fără ace10.000
    9018.31.90Ace, sonde (catetere), canule şi instrumente similare5.900
    9018.32.90Ace pentru suturi150
  -------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!