Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 350 din 10 mai 1996privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex administrativ-cultural, primărie şi casa de cultura Sebis, judeţul Arad"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 20 mai 1996Data intrării în vigoare 20-05-1996


    Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex administrativ-cultural, primărie şi casa de cultura Sebis, judeţul Arad", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.
    Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii se face astfel:- pentru valorile aferente realizării construcţiei pentru sediile Primăriei Oraşului Sebis, Casei de cultura Sebis şi adapostului de apărare civilă, din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii;- pentru valorile aferente circumscripţiei financiare şi trezoreriei oraşului Sebis, din fondurile Ministerului Finanţelor, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.---------------- *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu
    -----------------