Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 266 din 9 august 2007privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de management al proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă"
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 4 septembrie 2007Data intrării în vigoare 04-09-2007

    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Unităţii de management al proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 9 august 2007.Nr. 266.Anexă Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Unităţii de management al proiectului pentru implementareaşi monitorizarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă"