Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 28 august 2007privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spitalul Judeţean de Urgenţă", judeţul Călăraşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 3 septembrie 2007Data intrării în vigoare 03-09-2007


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spitalul Judeţean de Urgenţă", judeţul Călăraşi, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.---------- *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganian
    Bucureşti, 28 august 2007.Nr. 1.008.------------