Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere**)(actualizata până la data de 22 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 15 decembrie 2000Data intrării în vigoare 14-01-2001
    Formă consolidată valabilă la data 22-07-2007 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-07-2007 până la data de 22-03-2023


    ---------------
    *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 15 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 11 ianuarie 2001; LEGEA nr. 207 din 20 aprilie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 20 decembrie 2001; LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002; LEGEA nr. 536 din 23 septembrie 2002; LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007.**) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 20 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 20 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 536 din 23 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 27 septembrie 2002.Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 20 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Transportul rutier şi pe calea ferata, comercializarea şi recuperarea produselor: titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere se fac potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.(2) Prin recuperare se înţelege executarea de operaţiuni destinate extragerii acumularilor intamplatoare de titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina şi alte produse petroliere, datorate accidentelor tehnice de pe traseele de transport.(3) Activitatea de recuperare va include şi lucrarile de refacere şi reconstructie a zonelor afectate.------------