Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 692 din 23 aprilie 2007privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 692 din 23 aprilie 2007
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 119 din 15 mai 2007
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 446 din 4 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 8 iunie 2007Data intrării în vigoare 08-06-2007


  În temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu completările şi modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 4.170 din 20 aprilie 2007 din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa XV la norme "Criterii specifice de puritate pentru colorantul Galben-portocaliu FCF E 110 şi dioxid de titan E 171" se modifică şi va avea următorul cuprins:    "E 110 - GALBEN PORTOCALIU FCF Sinonime │ Colorant alimentar Galben CI 3, Galben-portocaliu S                          │ Definiţie │ Galben-portocaliu FCF conţine în principal disodiu                          │ 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-                          │ sulfonat şi coloranţi auxiliari, precum şi cu                          │ clorura de sodiu şi/sau sulfat de sodiu sub formă                          │ de componente incolore principale.                          │                          │ Galben-portocaliu FCF este descris sub formă de                          │ sare de sodiu.                          │ Prezenţa sărurilor de calciu şi potasiu este, de                          │ asemenea, permisă.                          │ Clasa │ Monoazoici                          │
   Index culoare nr. │ 15985                          │ EINECS │ 220-491-7                          │ Denumire chimică │ Disodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo)                          │ naftalen-6-sulfonat                          │ Formula chimică │ C(16)H(10)N(2)Na(2)O(7)S(2)                          │ Masa moleculară │ 452,37                          │ Compoziţie │ Conţinut minim 85% total coloranţi calculaţi                          │ sub formă de sare sodică                          │ E(1 cm) 1%555 la circa 485 nm în soluţie                          │ apoasă la pH(7)                          │ Descriere │ Pudră sau granule de culoare roşu-portocaliu                          │ Identificare │                          │
   A. Spectrometrie │ Absorbţie maximă în apă la circa 485 nm la pH(7)                          │ B. Soluţie apoasă │    portocalie │                          │ Puritate │                          │ Substanţe insolubile │ în apă │ Maxim 0,2%                          │ Coloranţi auxiliari │ Maxim 5,0%                          │ 1-(Fenilazo)-2 │ naftalenol (Sudan I) │ Maxim 0,5 mg/kg                          │ Alţi compuşi organici │ decât coloranţii: │                          │ Acid 4-aminobenzen- │ ──┐ 1-sulfonic │ │
   Acid 3-hidroxinaftalen │ │ Total maxim 0,5% -2,7-disulfonic │ │ Acid 6-hidroxinaftalen │ │ -2-sulfonic │ │ Acid 7-hidroxinaftalen-1,│ │ 3-disulfonic │ │ Acid 4,4'-diazoaminodi │ │ (benzen sulfonic) │ │ Acid 6,6'-oxidi(naftalen-│ │ 2-sulfonic) │ ──┘                          │ Amine aromatice primare │ nesulfonatate │ Maxim 0,01% (calculate sub formă de anilină)                          │ Substanţă solubilă │ în eter │ Maxim 0,2% în mediu neutru                          │ Arsen │ Maxim 3 mg/kg                          │ Plumb │ Maxim 2 mg/kg
                            │ Mercur │ Maxim 1 mg/kg                          │ Cadmiu │ Maxim 1 mg/kg E 171 - DIOXID DE TITAN Sinonime │ Pigment alb CI 6                          │ Definiţie │ Dioxidul de titan constă în principal din dioxid                          │ de titan natural de titan anatas şi/sau rutil                          │ care poate fi acoperit cu cantităţi mici de                          │ alumină şi/sau silice pentru a îmbunătăţi                          │ proprietăţile tehnologice ale produsului.                          │ Clasa │ Anorganic                          │ Index culoare nr. │ 77891
                            │ EINECS │ 236-675-5                          │ Denumire chimică │ Dioxid de titan                          │ Formula chimică │ TiO(2)                          │ Masa moleculară │ 79,88                          │ Compoziţie │ Conţine minim 99% raportat la substanţa fără                          │ alumină şi silice                          │ Descriere │ Pudră albă până la uşor colorată                          │ Identificare │                          │ Solubilitate │ Insolubil în apă şi solvenţi organici. Se dizolvă                          │ uşor în acid fluorhidric şi în acid sulfuric                          │ concentrat fierbinte                          │
   Puritate │                          │ Pierdere la uscare │ Maxim 0,5% (105°C, 3 ore)                          │ Pierdere la ardere │ Maxim 1,0% raportat la produsul fără substanţă                          │ volatilă (800°C)                          │ Oxid de aluminiu şi/sau │ dioxid de siliciu │ Total maxim 2,0%                          │ Substanţă solubilă │ Maxim 0,5% raportat la substanţa fără alumină şi în HCl 0,5N │ silice şi, în plus, pentru produsele care conţin                          │ alumină şi/sau silice, maxim 1,5% raportat la                          │ produsul vândut ca atare                          │ Substanţă solubilă în apă│ Maxim 0,5%                          │ Cadmiu │ Maxim 1 mg/kg                          │ Stibiu │ Maxim 50 mg/kg prin dizolvare totală                          │ Arsen │ Maxim 3 mg/kg prin dizolvare totală                          │ Plumb │ Maxim 10 mg/kg prin dizolvare totală                          │ Mercur │ Maxim 1 mg/kg prin dizolvare totală                          │ Zinc │ Maxim 50 mg/kg prin dizolvare totală"
  Articolul IIAutoritatea de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi inspecţiile sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin transpune Directiva 2006/33/CE care amendează Directiva 95/45/CE privind coloranţii galben-portocaliu FCF (E110) şi dioxid de titan (E171), publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 82 din 31 martie 2006.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Radu Cheţan RoatişMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian Remeş_________