Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 223 din 15 mai 2007privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007Data intrării în vigoare 28-05-2007


  Având în vedere:- art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personala, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;- Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007;- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluarea nr. DGE/954 din 24 aprilie 2007în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă protocolul de practica pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă Referatul de justificare pentru aprobarea iniţierii sau continuarii prescrierii medicamentelor specifice tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocolului prevăzut la art. 1 sta la baza validarii prescrierilor medicale pentru boala Gaucher, în vederea decontarii.
  Articolul 4Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleCasei Naţionale de Asigurari de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 15 mai 2007.Nr. 223Anexa 1 PROTOCOL DE PRACTICApentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului
  în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul deasigurări sociale de sănătateDefiniţie: Boala Gaucher este o boala monogenica autozomal recesiva, cauzata de deficitul unei de enzime numite â-glucocerebrozidaza, deficit datorat unor mutatii la nivelul genei acesteia; enzima este necesară pentru metabolizarea glucocerebrozidului, substanţa de natura lipidica, ce se acumuleaza în celule macrofage din organism, inlocuind celulele sanatoase din ficat, splina şi oase.A. Criterii de eligibilitate pentru includerea în tratamentManifestarile bolii pot fi: anemie, trombocitopenie, splenomegalie, hepatomegalie, afectare osoasa (crize osoase, fracturi patologice) şi retard de crestere, dacă debutul clinic survine în copilarie.Boala Gaucher are 3 forme:1. tip 1 - nonneuronopat;2. tip 2 - forma acuta neuronopată;3. tip 3 - forma cronica neuronopata.La pacientii cu tipul 2 sau tipul 3 de boala, la tabloul clinic mentionat se adauga semne şi simptome care indica suferinta neurologica. Pacientii cu boala Gaucher au o scadere semnificativa a calităţii vietii, abilitatile sociale şi fizice putand fi grav afectate. În absenta tratamentului, boala prezinta consecinte patologice ireversibile.Sunt eligibili pentru includerea în tratament pacientii cu diagnostic cert de boala Gaucher. Criteriile de includere în tratament sunt urmatoarele:I. Criterii de includere în tratament pentru pacientii sub 18 ani - prezenta a cel puţin unuia dintre urmatoarele criterii:1. retard de crestere;2. organomegalie simptomatica sau disconfort mecanic;3. citopenie severa:a) Hb < 10 g/dl (datorata bolii Gaucher);b) trombocite < 60.000/mmc; sau
  c) neutropenie < 500/mmc sau leucopenie simptomatica cu infectie;4. boala osoasa simptomatica;5. prezenta formei neuropate cronice (tipul 3) sau existenta în fratrie a unui pacient cu aceasta forma de boala.II. Criterii de includere în tratament pentru adulti - prezenta a cel puţin unuia dintre urmatoarele criterii:1. cresterea viscerala masiva care conduce la disconfort mecanic sau infarcte;2. citopenie severa:a) Hb < 9g/dl (datorata bolii Gaucher şi nu altor cauze);b) trombocite < 60.000/mmc; sauc) neutropenie < 500/mmc sau leucopenie simptomatica cu infectie;3. boala osoasa activa definita prin episoade osoase recurente: fracturi patologice, crize osoase, necroza avasculara.Tratamentul se aproba numai pentru pacientii la care diagnosticul a fost confirmat specific (valori scazute ale â-glucocerebrozidazi sub 1/3 din valoarea-martor în cadrul testarii).
  B. Stabilirea schemei terapeutice a pacientilor cu boala GaucherTratamentul se face cu medicamentul Imiglucerasum, care se administreaza în perfuzie intravenoasa la fiecare doua saptamani (doua administrari pe luna), în doza de 60 U/kg corp, pentru tipul 1 de boala Gaucher şi 100 U/kg corp pentru tipul 3 de boala Gaucher. Pentru tipul 1 de boala Gaucher, în cazul în care boala are o evolutie mai puţin grava sau în cazul în care a survenit o ameliorare notabila sub tratament cu 60 U/kg corp, doza se poate reduce la 30 U/Kg corp.C. Criterii de excludere a pacientilor din tratament:1. lipsa de complianta la tratament;2. eventuale efecte adverse ale terapiei: prurit şi/sau urticarie (2,5%), dispnee, tahicardie, dureri precordiale, angioedem (excepţional);3. absenta unui răspuns terapeutic semnificativ după 12 luni de tratament (cu 60 U/kg corp la doua saptamani interval) este evidenta din lipsa de ameliorare sau chiar agravarea acelor semne clinice şi parametrii de laborator în baza cărora s-a indicat tratamentul:a) splenomegalia;b) hepatomegalia;c) boala osoasa (clinic, radiografic, DEXA, RMN);d) valoarea hemoglobinei(g/dl);e) valoarea trombocitelor (mii/mmc).
  D. Monitorizarea pacientilor cu boala GaucherÎn monitorizarea bolii Gaucher se vor avea în vedere urmatoarele obiective:D.1. La copii:a) normalizarea hemoglobinei;b) cresterea numarului trombocitelor peste valorile de risc pentru un sindrom hemoragipar;c) regresia splenomegaliei, pacientul devenind asimptomatic;d) regresia hepatomegalie, pacientul devenind asimptomatic;e) boala osoasa: dispariţia crizelor şi fracturilor osoase; atingerea masei osoase normale; cresterea densitatii minerale osoase - cortical şi trabecular;f)
  cresterea: reluarea ritmului de crestere normal; atingerea unei talii normale;
  g) pubertate: normala;h) calitatea vietii: net ameliorata.D.2. La adulti:a) hemoglobina: > 11g/dl (femei); > 12 g/dl (barbati);b) numărul trombocitelor:b.1. la pacientii splenectomizati: normalizare;b.2. la cei nesplenectomizati:b.2.1. în cazul pacientilor cu trombocitopenie moderata: numărul trombocitelor trebuie să creasca de 1,5 - 2 ori în decurs de un an şi să se normalizeze în decurs de 2 ani;b.2.2. în cazul pacientilor cu trombocitopenie severa: numărul trombocitelor trebuie să creasca de 1,5 ori în decurs de un an şi să se normalizeze în decurs de 2 ani;c) splenomegalia: dispariţia disconfortului, durerii şi hipersplenismului hematologic; reducerea cu aproximativ 50% a volumului după 2 ani şi cu 60% la 5 ani;d) hematomegalia: dispariţia disconfortului, reducerea volumului cu 1/3 în primii 2-3 ani şi cu 40% la 5 ani;e) boala osoasa: dispariţia crizelor osoase şi a osteonecrozei în 1-2 ani; dispariţia sau ameliorarea neta a durerilor osoase şi cresterea densitatii minerale osoase la nivel trabecular în 3-5 ani;f) boala pulmonara: prevenirea dependentei de O(2) şi a mortii subite; ameliorarea HTP şi a capacităţii de efort;g) calitatea vietii: net ameliorata.D.3. Monitorizarea pacientilor fără tratament enzimatic1. La interval de 12 luni;1.1. examen fizic;1.2. short form 36 (chestionar de autoevaluare a stării de sănătate a pacientului);1.3. hemoglobina;1.4. trombocite;
  1.5. chitotriozidaza.2. La interval de 24 de luni:2.1. evaluarea visceromegaliei (splina, ficat) CT, RMN, ecografic;2.2. evaluarea bolii osoase: RMN (coronal, T1 şi T2), radiografic, DXA;D.4. Monitorizarea pacientilor sub tratament enzimatic1. Pacienti sub tratament enzimatic cu obiective terapeutice nerealizate:1.1. la interval de 3 luni;1.1.1. examen fizic;1.1.2. hemoglobina;1.1.3. trombocite;1.1.4. chitotriozidaza;1.2. la interval de 12 luni:1.2.1. examen fizic;1.2.2. short form 36 (chestionar de autoevaluare a stării de sănătate a pacientului);1.2.3. evaluarea visceromegaliei (splina, ficat) CT, RMN, ecografic;1.2.4 evaluarea bolii osoase: RMN (coronal, T1 şi T2), radiografic, DXA;2. Pacienti sub tratament enzimatic cu obiective terapeutice realizate la 12-24 luni:2.1. examen fizic;2.2. short form 36 (chestionar de autoevaluare a stării de sănătate a pacientului);2.3. evaluare hematologica: hemoglobina, trombocite;
  2.4. evaluare biochimică: chitotriozidaza;2.5. evaluarea visceromegaliei (splină, ficat): CT, RMN, ecografic;2.6. evaluarea bolii osoase: RMN (coronal, T1 şi T2), radiografic, DXA.3. Pacienţilor sub tratament enzimatic la schimbarea dozei sau în prezenţa unei complicaţii clinice semnificative:3.1. examen fizic;3.2. short form 36 (chestionar de autoevaluare a stării de sănătate a pacientului);3.3. evaluare hematologică: hemoglobina, trombocite;3.4. evaluare biochimică: chitotriozidaza;3.5. evaluarea visceromegaliei (splină, ficat): CT, RMN, ecografic;3.6. evaluarea bolii osoase: RMN (coronal, T1 şi T2), radiografic, DXA.NOTĂ:1. La 12-24 luni se face evaluarea bolii pulmonare la pacienţii cu presiune pulmonară normală, indiferent dacă sunt sau nu sub tratament enzimatic.2. Ecografia trebuie să precizeze, în mod obligatoriu, volumul (în cmc) al ficatului şi al splinei.3. RMN trebuie interpretat de un acelaşi medic, special instruit în această patologie (cu încadrarea în clasa de severitate şi stadii Dusseldorf).4. Aprobarea medicamentelor specifice de către comisia de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se face pentru asigurarea continuităţii tratamentului în intervalul dintre două monitorizări.
  Anexa 2 REFERAT DE JUSTIFICARE
  pentru aprobarea iniţierii sau continuării prescrierii medicamentelorspecifice tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurateîn sistemul de asigurări sociale de sănătateÎn atenţia Comisiei naţionale pentru aprobarea tratamentului în boala GaucherBOALA GAUCHERFO nr. ....................... Aflat în evidenţă din ...........Numărul dosarului ............Data dosarului ...............PacientNume ......................... Prenume .........................Data naşterii ................ CNP .............................Adresa ............................................................Telefon ...........................................................Casa de Asigurări de Sănătate ................................MedicNume ........................ Prenume .........................Parafa şi semnătura ......... CNP .............................Specialitatea ............... Unitatea sanitară ...............1. Solicitare:Iniţială: Nu [] Da []
  În continuare: Nu [] Da [] - dacă "Da", precizaţi data iniţierii terapiei ........doza de imiglucerasum recomandată .............................................2. Date clinice:Talia .........(cm)Greutatea .....(kg)Data debutului clinic ................Data stabilirii diagnosticului .......Metoda de diagnostic utilizată:- dozarea glucocerebrozidazei - valori....../(valorile de referinţă normale ale laboratorului: ........). Se ataşează în copie buletinul de analiză.- analiza ADN: mutaţia identificată ......... . Se ataşează în copie buletinul de analiză.3. Evaluarea hematologică:Data recoltării .................Hemoglobina: ....................g/dlTrombocite: ...................../mm3Leucocite: ....................../mm3Neutrofile: ...................../mm3Sindrom hemoragipar: Nu [] Da [] - dacă "Da" - localizarea ...........Transfuzii: Nu [] Da [] - dacă "Da" - data ultimei transfuzii .........Infecţii în ultimul an: Nu [] Da [] - dacă "Da" - localizare ..........- frecvente ...........
  4. Evaluarea organomegaliei:Ficatul: - examen fizic: ......... cm sub rebordul costal dreptecografie: Nu [] Da [] volumul ....................ccCT: Nu [] Da [] volumul ....................ccRMN: Nu [] Da [] volumul ....................ccAlte constatări:- infarcte hepatice Nu [] Da []- hipertensiune portală Nu [] Da []- alte observaţii...........................Splina: - examen fizic: ........ cm sub rebordul costal stângecografie: Nu [] Da [] volumul ....................ccCT: Nu [] Da [] volumul ....................ccRMN: Nu [] Da [] volumul ...................ccAlte constatări:- infarcte splenice Nu [] Da []- alte observaţii..................................5. Boala pulmonară: Nu [] Da [] - dacă "Da", detaliaţi ............6. Boala osoasă:Infiltrare medulară Nu [] Da []Necroză avasculară Nu [] Da []
  Crize osoase Nu [] Da []Fracturi Nu [] Da []Dureri osoase recidivante Nu [] Da [] - dacă "Da", precizaţi: - uşoare []- moderate []- severe []7. Suferinţa neurologică:Nu [] - dacă "Nu", există fraţi/surori afectaţi/afectate? Nu [] Da []Da [] - dacă "Da", detaliaţi ...........................Data la care s-a observat primul semn de suferinţă neurologică .........Mişcări oculare orizontale dreapta/stânga: - normale []- anormale []- nu se poate preciza []8. Alte aspecte:Dureri abdominale: Nu [] Da []Oboseală: Nu [] Da []Limitarea capacităţii de efort: Nu [] Da []Astenie: Nu [] Da []Falimentul creşterii: Nu [] Da []Influenţarea calităţii vieţii: Nu [] Da []Altele: Nu [] Da [] - dacă "Da", specificaţi ...............
  Alte manifestări ale bolii Gaucher sau existenţa unei/unor boli concomitente care ar putea complica/exacerba evoluţia bolii Gaucher sau în a cărei/căror evoluţie ar putea apărea complicaţii/exacerbări datorate bolii Gaucher: Nu [] Da [] - dacă "Da", precizaţi ....................................................9. Scurtă prezentare de către medic a aspectelor esenţiale din punctul său de vedere privind istoricul şi evoluţia bolii la pacientul respectiv:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Tratament recomandat în boala Gaucher tip ..... :IMIGLUCERASUMDoza recomandată: ............U/kg corpPerioada de tratament recomandată:12 săptămâni [] 24 săptămâni []Nr. total flacoane IMIGLUCERASUM 200 U ...... pentru perioada recomandatăNr. total flacoane IMIGLUCERASUM 400 U ...... pentru perioada recomandatăAlte observaţii referitoare la tratament .................................................................................................................................................................................................................................................................................................Semnătura şi parafa medicului curant....................................--------------