Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 24 din 19 septembrie 1996
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 24 septembrie 1996Data intrării în vigoare 24-09-1996


    Ioan Muraru - preşedinteCostica Bulai - judecător Mihai Constantinescu - judecătorIoan Deleanu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorSorin Marinescu - procurorConstantin Burada - magistrat-asistent
    Pe rol soluţionarea contestaţiei privind înregistrarea candidaturilor domnilor Tudor Mohora şi Corneliu Vadim Tudor pentru funcţia de Preşedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996, depusa de domnul Rai I. Mircea la Biroul Electoral Central, cu nr. 180 din 16 septembrie 1996.Contestaţia a fost înaintată Curţii Constituţionale şi formează obiectul Dosarului nr. 209D/1996.Curtea a dispus soluţionarea contestaţiei fără citarea părţilor, având în vedere cerinţa legală a rezolvarii ei în maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) şi (3) şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea nr. 68/1992 şi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă.Magistratul-asistent prezintă obiectul contestaţiei.În motivarea contestaţiei se arata ca ambii candidaţi au fost "propulsati" de Partidul Socialist al Muncii, ulterior Partidul Socialist, şi, respectiv, Partidul România Mare, care, după alegerile din anul 1992, au sprijinit alianta cu Partidul Democraţiei Sociale din România şi Partidul Unităţii Naţionale Române, în vederea creării unei majorităţi parlamentare pentru guvernarea tarii. Se susţine ca pe parcursul celor patru ani nu s-a reuşit să se stopeze declinul economic, care s-a accentuat în perioada guvernarii Roman-Stolojan, "sub supravegherea atenta şi impusa din exterior, prin intermediul Preşedintelui Ion Iliescu", iar ambii candidaţi, deşi au luat poziţii critice faţă de unele neajunsuri, acestea au avut numai un caracter demagogic. Se mai arata ca cei doi candidaţi, în campania electorală pentru alegerile din anul 1992, nu au dezvaluit adevărul despre evenimentele din decembrie 1989 şi rolul decisiv al Preşedintelui Ion Iliescu în "dirijarea ostilităţilor", iar prin înregistrarea candidaturilor se urmăreşte numai mărirea timpului afectat campaniei electorale în favoarea partidelor pe care le reprezintă "pe cheltuiala cetăţeanului". În consecinţa, considera ca domnii Tudor Mohora şi Corneliu Vadim Tudor nu îndeplinesc "condiţiile de moralitate" necesare înscrierii lor pe lista candidaţilor pentru alegerile preşedinţiale din anul 1996.Procurorul, având cuvintul în fond, apreciază ca neîntemeiată contestaţia, motivele invocate nefiind cauze legale de neeligibilitate, ci simple consideratiuni politice.CURTEA,luând în dezbatere contestaţia înaintată de Biroul Electoral Central, constata ca este competenţa sa o soluţioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituţie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 şi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.Analizînd contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi vazind concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea retine următoarele:Motivele invocate în contestaţie nu reprezintă impedimente juridice pentru ca o persoană să poată candida la funcţia de Preşedinte al României, în sensul art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35 alin. (2) şi art. 81 alin. (4) din Constituţie, astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrării de către Biroul Electoral Central a candidaturilor domnilor Tudor Mohora şi Corneliu Vadim Tudor la alegerile preşedinţiale din 3 noiembrie 1996. În acest sens, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin mai multe hotărâri, cu prilejul alegerilor din anul 1992 şi al alegerilor din acest an, neexistand temeiuri pentru a se reveni asupra celor statuate.Prin natura lor, aceste motive exced atribuţiile Curţii Constituţionale, definite de Constituţie şi de Legea nr. 69/1992, putind fi, eventual, apreciate numai de corpul electoral cu prilejul exprimarii votului. În consecinţa, contestaţia ce face obiectul judecaţii de faţa urmează a fi respinsă.Pentru considerentele arătate şi vazind dispoziţiile art. 144 lit. d) din Constituţie, ale art. 13 alin. (1) lit. B.a), ale art. 27 şi 28 din Legea nr. 47/1992, precum şi pe cele ale art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEAÎn numele legiiHOTĂRĂŞTE:Respinge ca neîntemeiată contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnilor Tudor Mohora şi Corneliu Vadim Tudor la funcţia de Preşedinte al României, formulată de domnul Rai I. Mircea.Hotărârea este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN MURARU
    Magistrat-asistent,Constantin Burada ---------------