Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 24 din 21 august 1992privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 august 1992Data intrării în vigoare 12-09-1992
    Formă consolidată valabilă la data 21-08-1996 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-08-1996 până la data de 13-03-1997


    ----------
    Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 August 1996 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 10 din 4 august 1993; LEGEA nr. 89 din 23 decembrie 1993; ORDONANŢA nr. 43 din 12 august 1994; ORDONANŢA nr. 33 din 16 august 1996.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
    Guvernul României emite următoarea ordonanţă:Articolul 1Serviciile supuse taxelor consulare şi cuantumul acestor taxe sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă, cu excepţia cazurilor când, pe baza înţelegerilor internaţionale la care România este parte, se stabileşte astfel.Articolul 2Taxele consulare se plătesc, anticipat, în ţara în lei, iar în străinătate în valută.