Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 155 din 3 martie 2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale(actualizata până la data de 10 august 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 martie 2005Data intrării în vigoare 14-03-2005
    Formă consolidată valabilă la data 10-08-2005 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-08-2005 până la data de 24-08-2005

    Abrogat de Articolul 17, Capitolul III din HOTĂRÂRE nr. 385 din 25 aprilie 2007 la data 27-04-2007    --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 martie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 10 august 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 865 din 28 iulie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Capitolul I Dispozitii generaleArticolul 1(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului.(2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplica strategia şi Programul de guvernare în vederea promovarii politicilor în domeniile sale de activitate: agricultura, pescuit, acvacultura, productie alimentara, consolidarea proprietăţii funciare, imbunatatiri funciare, silvicultura, dezvoltare rurala, optimizarea exploatatiilor şi conservarea solurilor.