Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.09.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 7 aprilie 1994Data intrării în vigoare 07-04-1994
  Formă consolidată valabilă la data 13-10-2005Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-10-2005 până la data de 12-06-2011

  Abrogat de Articolul 230, Capitolul X din LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 la data 13-06-2011  ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 7 aprilie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 13 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 58 din 17 iunie 1995; LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 7 noiembrie 2002; LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; LEGEA nr. 276 din 5 octombrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.
  Articolul 1(1) Bunurile agricole pot fi arendate în condiţiile legii.(2) Prin bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi -, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.Articolul 2Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinata şi la un preţ stabilite de părţi.-------------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!