Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004Data intrării în vigoare 06-02-2004
    Formă consolidată valabilă la data 09-05-2006 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-05-2006 până la data de 31-12-2006

    Abrogat de Articolul 2 din HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 la data 13-01-2016    ----------------
    Notă CTCE *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 mai 2006 cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 84 din 3 februarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 610 din 23 iunie 2005; HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005; RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 580 din 3 mai 2006.----------------**) Aceasta forma actualizata a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se referă la Codul fiscal cu modificari şi completari până la data de 9.05.2006.***) Forma actualizata a HOTĂRÂRII nr. 44 din 22 ianuarie 2004, până la data de 9.05.2006, nu cuprinde Norme metodologice de aplicare pentru urmatoarele articole din Codul fiscal:Titlul I, Cap. I - Art. 1 şi Art. 2;Cap. II - Art. 3-Art. 6;Cap. III - Art. 7 şi Art. 8;Cap. IV - Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 12^1.Titlul II, Cap. I - Art. 14 şi Art. 17;Cap. II - Art. 28;Cap. V - Art. 35;Cap. VI - Art. 36;Cap. VII - Art. 37.Titlul III, Cap. I - Art. 39 şi Art. 40;Cap. II - Art. 53 şi Art. 54;Cap. IV - Art. 63 şi Art. 64;