Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 126 din 7 iunie 2006privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din ţări terţe, astfel cum a fost modificat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 124/2006
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 7 iunie 2006Data intrării în vigoare 07-06-2006

    Văzând Referatul de aprobare nr. 85.592 din 6 iunie 2006, întocmit de Direcţia igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul I
    Alineatul (3) al articolului 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 5 mai 2006, astfel cum a fost modificat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 124/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 2 iunie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 8 iunie 2006, importurile în România de carne de pasăre din ţări terţe se acceptă în baza certificatelor de sănătate prevăzute în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară şi a mărcii de sănătate prevăzute în anexa nr. 3 la aceeaşi normă."
    Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 7 iunie 2006.Nr. 126.----------