Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 677 din 24 mai 2006privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 7 iunie 2006Data intrării în vigoare 07-06-2006


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 26 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 10.000 mii lei (RON) la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".
    (2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 10.000 mii lei (RON) la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul IX "Alte cheltuieli", articolul 59.18 "Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor".(3) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se suplimentează Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului cu suma de 20.000 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.(4) Fondurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se utilizează pentru măsuri de delimitare a difuzării bolii influenţei aviare în teritoriu, pentru intensificarea supravegherii prin examene serologice şi virusologice la păsările domestice şi sălbatice, precum şi pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor pentru animalele ucise sau altfel afectate.
    Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul şi în structura bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006.Articolul 3
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian Avramp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 24 mai 2006.Nr. 677.---------