Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 114.333 din 31 mai 2006de autorizare a Societăţii Comerciale "BIREX - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. să funcţioneze ca broker de asigurare
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 7 iunie 2006Data intrării în vigoare 07-06-2006


    În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data 18 mai 2006 prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale "BIREX - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:Articolul 1Societatea Comercială "BIREX - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanţa, str. Miron Costin nr. 68, et. 1, ap. Birou, nr. 2, judeţul Constanţa, număr de ordine registrul comerţului J13/1.329/2005, cod unic de înregistrare 17515133, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    Articolul 2Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.Articolul 3Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copiile documentelor privind plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,Nicolae Eugen CrişanBucureşti, 31 mai 2006.Nr. 114.333.__________