Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 687 din 30 august 1995pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 364/1995 privind organizarea Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 4 septembrie 1995Data intrării în vigoare 04-09-1995

  Guvernul României hotărăşte:Articolul UNICSe modifica bugetul estimativ al Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu", anexa la Hotărârea Guvernului nr. 364/1995, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:---------------Ministrul culturii,Viorel MargineanMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu
  Anexa DEVIZ ESTIMATIV privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu" - Bucureşti - România, 7 - 24 septembrie 1995
           
    I.Venituri   - mii lei -
    1.Din vânzarea biletelor la concerte   105.000
    2.Din vânzarea materialelor publicitare   4.000
    3.Donaţii şi sponsorizări   1.018.000
        Total venituri:1.127.000
    II.Cheltuieli    
    1.Chirie săli spectacole   85.000
    2.Transport internaţional invitaţi străini (din care, în valută: 141.000 $)   887.300
    3.Transporturi interne   42.000
    4.Cazare invitaţi străini şi români   220.000
    5.Plata pe bază de contract şi prestaţii artistice (din care, în valută, pentru invitaţi străini: 726.000 $)   1.533.700
    6.Publicitate   80.000
    7.Producţia şi montarea spectacolelor   179.000
    8.Cheltuieli la dispoziţia Ministerului Culturii ce se vor repartiza în funcţie de necesităţi   200.000
      - din care, cheltuieli în valută: 867.000 $ (curs valutar: 2.053 lei la data de 22.VIII.1995)Total cheltuieli:3.227.000
    III.Diferenţe neacoperite din veniturile realizate ce se vor suporta din prevederile bugetare aprobate Ministerului Culturii pe anul 1995   2.100.000
  -------