Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.575 din 8 decembrie 2005privind stabilirea cuantumului contribuţiilor directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.157 din 21 decembrie 2005Data intrării în vigoare 21-12-2005


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 320/2003, şi al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor anuale directe ale titularilor de autorizaţie nucleară şi a termenului de plată a acestora,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aprobă cuantumul contribuţiilor directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2006, datorat Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Eugen Ţapu-Nazare,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 decembrie 2005.Nr. 1.575.
  Anexa CUANTUMULcontribuţiilor directe pentru anul 2006 şi titularii de autorizaţii nucleare
           
    Nr. crt.Titularii de autorizaţii nucleareCuantumul contribuţiei pentru combustibil nuclear uzatCuantumul contribuţiei pentru deşeuri solide slab şi mediu active produse
    1.Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.a., CNE-PROD Cernavodă, F.C.N. PiteştiEchivalentul a 0,120 euro/MWh (e) generat pe anEchivalentul A 220 euro/m3
    2.Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - S.C.N. PiteştiEchivalentul a 0,325 euro/MWh (e) generat pe anEchivalentul a 220 euro/m3
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"-Echivalentul a 220 euro/m3
  NOTĂ:
  Unităţile vor achita contravaloarea în lei a contribuţiilor mai sus precizate la cursul valutar al Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii.---------