Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.090 din 7 decembrie 2005privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 9 decembrie 2005Data intrării în vigoare 09-12-2005


  Având în vedere prevederile art. 9 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii nr. 13 din 7 decembrie 2005 a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.278 din 30 decembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Punctele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 şi 6.5 vor avea următorul cuprins:
           
    "6.1Planuri şi hărţi digitale pe suport magnetic (informaţii raster alb/negru)fişier plan/hartă40 lei (RON)
    6.2.Planuri şi hărţi digitale pe suport magnetic (informaţii raster color)fişier plan/hartă80 lei (RON)
    6.3.Planuri şi hărţi vectoriale pe suport magneticfişier plan/hartă120 lei (RON)
    6.4.Planuri şi hărţi numerice, pe suport magnetic, obţinute din ridicări topografice în intravilanhectarul300 lei (RON)
    6.5.Planuri şi hărţi numerice, pe suport magnetic, obţinute din ridicări topografice în extravilanhectarul50 lei (RON)"
  2. După punctul 6.5 se introduc punctele 6.6, 6.7, 6.8 şi 6.9, cu următorul cuprins:
           
    "6.6.Ortofotoplanuri alb-negrufişier plan/hartă40 lei (RON)
    6.7.Ortofotoplanuri colorfişier plan/hartă80 lei (RON)
    6.8.Fotograme aeriene alb-negrufotogramă70 lei (RON)
    6.9.Fotograme aeriene colorfotogramă100 lei (RON)"
  3. Punctul 8.11 va avea următorul cuprins:
           
    "8.11.Serviciul de înscriere acte de adjudecare, hotărâri judecătoreşti sau alte acte translative ale dreptului de proprietate şi eliberare extras de carte funciară pentru informareImobil (corp de proprietate)100 lei (RON) + 1% din valoarea din act, dar nu mai puţin decât valoarea de impozitare 100"
  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 7 decembrie 2005.Nr. 1.090.
  -------