Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 29 septembrie 2005privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 5 octombrie 2005Data intrării în vigoare 05-10-2005


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură, culte şi echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 500 mii lei (RON) pentru judeţul Hunedoara, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, şi alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Ghelari, judeţul Hunedoara, pentru finalizarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii "Alimentarea gravitaţională cu apă a comunei Ghelari, judeţul Hunedoara".
    Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziţiilor legale.Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 septembrie 2005.
    Nr. 1.137.------------