Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.974 din 27 aprilie 2005privind aprobarea Manualului de scriere a unităţilor de competenţă, elaborat în cadrul Programului PHARE 2001 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 7 iunie 2005Data intrării în vigoare 07-06-2005


    În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Manualul de scriere a unităţilor de competenţă, elaborat în cadrul Programului PHARE 2001 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    Articolul 2Manualul de scriere a unităţilor de competenţă, aprobat prin prezentul ordin, se află la baza elaborării standardelor de pregătire profesională pentru calificările corespunzătoare nivelurilor 1, 2 şi 3.Articolul 3Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaBucureşti, 27 aprilie 2005.Nr. 3.974.Anexă Deschideți MANUALde scriere a unităţilor de competenţă