Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind solutionarea conflictelor de muncă(actualizata până la data de 2 mai 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 29 noiembrie 1999Data intrării în vigoare 01-01-2000
    Formă consolidată valabilă la data 02-05-2001 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-05-2001 până la data de 26-07-2007


    -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 29 noiembrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 2 mai 2001, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 14 septembrie 2000**).NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:**) Potrivit art. 9 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 14 septembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 2 octombrie 2000, initial acest act normativ trebuia să între în vigoare la 3 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României.Ulterior, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 290 din 29 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000 a prorogat termenul de intrare în vigoare a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 138 din 14 septembrie 2000 pentru luna mai 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul I Dispozitii generaleArticolul 1(1) Raporturile de muncă stabilite între salariati şi unitatile la care acestia sunt incadrati se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale, precum şi în condiţiile negociate prin contractele colective şi individuale de muncă.(2) Incalcarea de către una dintre părţi a obligaţiilor care îi revin potrivit alin. (1) atrage raspunderea juridica a acesteia.