Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 502 din 1 iunie 2005privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Sălaj şi în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 8 iunie 2005Data intrării în vigoare 08-06-2005


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, situate în oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Sălaj şi în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru înfiinţarea unor elemente ale infrastructurii de tipul "incubator de afaceri şi centru microregional expoziţional".
  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 1 iunie 2005.Nr. 502.Anexa
             
    DATELE DE IDENTIFICARE  a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Sălaj şi în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, judeţul Sălaj
    Adresa imobilelor care se transmitPersoana juridică de la care se transmit imobilelePersoana juridică la care se transmit imobileleCaracteristicile tehnice ale imobilelorPoziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
    Oraşul Cehu Silvaniei, str. Gheorghe Doja Nr. 71, Judeţul SălajStatul român, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelorjudeţul Sălaj, în administrarea Consiliului Judeţean SălajMagazia C, parter:nr. M.F.P.-101.470
    - suprafaţă construită = 747 m2
    - suprafaţă desfăşurată = 747 m2
    Magazia C1, parter:
    - suprafaţă construită = 747 m2
    - suprafaţă desfăşurată = 747 m2
    Depozit D1, parter:
    - suprafaţă construită = 557 m2
    - suprafaţă desfăşurată = 557 m2
    Depozit D2, parter:
    - suprafaţă construită = 588 m2
    - suprafaţă desfăşurată = 588 m2
    Depozit D3, parter:
    - suprafaţă construită = 256 m2
    - suprafaţă desfăşurată = 256 m2
    Suprafaţa terenului aferent = 28.818,68 m2
  ______________