Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 40 din 22 martie 2005privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 141/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 5 aprilie 2005Data intrării în vigoare 05-04-2005


    Având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul nr. 40.176 din 13 decembrie 2004, întocmit de Direcţia generală pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul IÎn anexa nr. I la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 141/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 şi 107 bis din 2 februarie 2005, la secţiunea nr. 3 "Metale grele" se modifică titlul din coloana a 2-a "Nivelul maxim (æg/kg sau ppb)" a tabelului, care va avea următorul cuprins:"Nivelul maxim (mg/kg masă umedă)".Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şiPentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 22 martie 2005.Nr. 40.______________