Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXĂ nr. 27 din 1 ianuarie 2005COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ŞI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARA MINERALA
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI - DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI COMERCIALE
 • Publicat în  BROŞURA din 1 ianuarie 2005Data intrării în vigoare 01-01-2005

  COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ŞI PRODUSE REZULTATEDIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARA MINERALANote de Capitol1. - Capitolul nu cuprinde:a) produsele organice cu o compozitie chimica definita, prezentate separat; aceasta excludere nu se aplică metanului pur şi propanului pur care sunt clasificate la pozitia 27.11;
  b) medicamentele de la pozitia 30.03 sau 30.04;c) hidrocarburile nesaturate amestecate, de la pozitiile 33.01, 33.02 sau 38.05.2. - Termenii uleiuri petroliere şi uleiuri obtinute din minerale bituminoase folositi la pozitia 27.10 se aplică nu numai uleiurilor petroliere şi uleiurilor obtinute din minerale bituminoase, ci şi uleiurilor similare, ca cele care constau în principal din hidrocarburi nesaturate amestecate, în care constituentii nearomatici predomina în greutate în raport cu constituentii aromatici, oricare ar fi procedeul de obtinere.Totusi, termenii nu se aplică poliolefinelor sintetice lichide care distila la 300°C sub 60% din volum, raportat la 1013 milibari în cazul folosirii unei metode de distilare cu presiune redusa (Capitolul 39).3. - În sensul prevederilor pozitiei 27.10 prin deseuri de uleiuri se înţelege deseurile care conţin în principal uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase (precum cele menţionate la nota 2 a Capitolului) amestecate sau nu cu apa. Aceste deseuri cuprind în principal:a) uleiurile improprii utilizarii lor initiale (de exemplu uleiuri lubrifiante uzate, uleiuri hidraulice uzate, uleiuri uzate pentru transformatoare);b) namoluri care provin de la rezervoarele de produse petroliere, care conţin uleiuri petroliere şi o concentraţie mare de aditivi (de exemplu produse chimice), utilizate la fabricarea produselor primare;c) uleiurile prezentate sub forma de emulsie în apa sau de amestecuri cu apa, precum cele care rezultă de la descarcarea cisternelor şi rezervoarelor, de la spalarea cisternelor sau rezervoarelor de stocare sau de la utilizarea lichidelor de racire pentru functionarea masinilor.Note de subpozitii
  1. - În sensul prevederilor subpozitiei 2701.11, prin antracit se înţelege huila cu un continut-limita de substante volatile (calculat pe produsul uscat, fără substante minerale) de maximum 14%.2. - În sensul prevederilor subpozitiei 2701.12 prin huila bituminoasa se înţelege huila cu un continut-limita de substante volatile (calculat pe produsul uscat, fără substante minerale) de peste 14% şi a carei putere calorica (calculată pe produsul umed, fără substante minerale) este de minimum 5833 Kcal/kg.3. - În sensul prevederilor subpozitiilor 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 şi 2707.60, prin benzol (benzen), toluol (toluen), xilol (xileni), naftalina şi fenoli se înţelege produsele care conţin peste 50% din greutate, respectiv, benzen, toluen, xileni, naftalina sau, respectiv, fenoli.4. - În sensul prevederilor subpozitiei 2710.11, uleiuri usoare şi preparate sunt acele produse care distila în proportie de minimum 90% în volum, inclusiv pierderile, la 210°C, după metoda ASTM D 86.Note complementare*1)-------*1) În afara indicatiilor contrare, prin "metode ASTM" se înţelege metodele elaborate de American Society for Testing and Materials, publicate în editia din 1976, privitoare la definiţiile şi specificatiile standard pentru produse petroliere şi produse lubrifiante.1. - Pentru aplicarea pozitiei 27.10, se considera ca:a) "benzine speciale" (codurile 2710.11.21 şi 2710.11.25), uleiurile usoare definite în nota de subpozitii nr. 4, care nu conţin preparate antidetonante şi a caror diferenţa între temperaturile de distilare a 5% şi 90% din volum (inclusiv pierderile) este de maximum 60° Celsius;b) "white spirit" (codul 2710.11.21), benzinele speciale definite la punctul a) de mai sus al caror punct de inflamabilitate este peste 21° Celsius, determinat prin metoda Abel-Pensky*2);-------*2) Prin "metoda ABEL - Pensky" se înţelege metoda DIN 51775 - Martie 1974 (Deutsche Industrienorm), publicata de Deutsche Normenausschluss (DNA), Berlin 15.c) "uleiuri medii" (codurile de la 2710.19.11 până la 2710.19.29), uleiurile şi preparatele care distila în proportie de sub 90% în volum (inclusiv pierderile) la 210° Celsius şi în proportie de minimum 65% la 250° Celsius, după metoda ASTM D 86;d)
  "uleiuri grele" (codurile de la 2710.19.31 până la 2710.19.99), uleiurile şi preparatele care distila în proportie de sub 65% în volum (inclusiv pierderile) la 250° Celsius, după metoda ASTM D 86, sau pentru care procentajul de distilare la 250° Celsius nu poate fi determinat prin aceasta metoda;
  e) "motorina" (codurile de la 2710.19.31 până la 2710.19.49), uleiurile grele definite la punctul d) de mai sus care distila în proportie de minimum 85% în volum (inclusiv pierderile) la 350° Celsius, după metoda ASTM D 86;f) "pacura" (codurile de la 2710.19.51 până la 2710.19.69), uleiurile grele, definite la punctul d) de mai sus, altele decat motorina, definita la punctul e), care au o vascozitate V, corespunzător cu culoarea lor diluata C;- fie maximum valorile cuprinse în linia I a tabelului de mai jos, dacă conţinutul de cenusa sulfonata este sub 1%, determinata prin metoda ASTM D 874, şi indicele de saponificare este sub valoarea 4, determinat prin metoda ASTM D 939 - 54,- fie peste valorile din linia II, dacă temperatura de curgere este minimum 10° Celsius, determinata prin metoda ASTM D 97,- fie cuprinsa între valorile din liniile I şi II sau egale cu valorile din linia II, dacă distila minimum 25% în volum la 300° Celsius, după metoda ASTM D 86 sau, atunci când distila sub 25% în volum la 300° Celsius, dacă temperatura lor de curgere este peste minus 10° Celsius, determinata prin metoda ASTM D 97. Aceste dispozitii se aplică numai uleiurilor care prezinta o culoare diluata C sub 2.Tabel de corespondenta culoare diluata (C)/vascozitate (V)┌────────────┬─┬───┬─┬───┬─┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬──────┐│ Culoare │0│0,5│1│1,5│2│2,5 │3 │3,5 │4 │4,5│5 │5,5│6 │6,5│7 │7,5 şi││ (C) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │peste │├─────────┬──┼─┼───┼─┼───┼─┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──────┤│ Vascoz. │1 │4│4 │4│5,4│9│15,1│25,3│42,4│71,1│119│200│335│562│943│1580│2650 ││ (V) ├──┼─┼───┼─┼───┼─┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──────┤│ │11│7│7 │7│7 │9│15,1│25,3│42,4│71,1│119│200│335│562│943│1580│2650 │
  └─────────┴──┴─┴───┴─┴───┴─┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴──────┘
  Prin "vascozitate (V)" se înţelege vascozitatea cinematica la 50° Celsius, exprimata în 10^-6 mp●s^-1, determinata prin metoda ASTM D 445.Prin "culoare diluata (C)", se înţelege culoarea produsului, determinata prin metoda ASTM D 1500, după diluarea unei unităţi de volum din produs la 100 unităţi de volum, cu tetraclorura de carbon. Determinarea culorii trebuie să fie efectuata imediat după diluarea produsului.Codurile de la 2710.19.51 până la 2710.19.69 cuprind numai pacura de culoare naturala.Aceste coduri nu cuprind uleiurile grele definite la punctul d) de mai sus, pentru care nu este posibil să se determine:- fie procentul (zero fiind considerat procent) de distilare la 250° Celsius, prin metoda ASTM D 86,- fie vascozitatea cinematica la 50° Celsius, prin metoda ASTM D 445,- fie culoarea diluata C, prin metoda ASTM D 1500.Produsele de acest fel se clasifica la codurile de la 2710.19.71 până la 2710.19.99.2. - Pentru aplicarea pozitiei 27.12, prin expresia "vaselina bruta" (codul 2712.10.10) se înţelege vaselina care prezinta o culoare naturala de minimum 4,5 determinata prin metoda ASTM D 1500.3. - Pentru aplicarea codurilor de la 2712.90.31 până la 2712.90.39, prin expresia "brute" se înţelege produsele care:a) au un continut de ulei de minimum 3.5, determinat prin metoda ASTM D 721, dacă vascozitatea la 100° Celsius este sub 9 x 10^-6 mp●s^-1, determinata prin metoda ASTM D 445,saub) au o culoare naturala peste 3, determinata prin metoda ASTM D 1500, dacă vascozitatea la 100° Celsius este minimum 9 x 10^6 mp●s^-1, determinata prin metoda ASTM D 445.4. - Prin expresia "tratament specific", în sensul pozitiilor de la 27.10 până la 27.12, se înţelege urmatoarele operaţii:
  a) distilare în vid;b) redistilare printr-un procedeu de fractionare avansată;c) cracare;d) reformare;e) extractie cu solventi selectivi;f) prelucrare prin toate operaţiile urmatoare: tratarea cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidrida sulfurica, neutralizare cu agenti alcalini, decolorare şi purificare cu pamant activ natural, pamant activat, carbune activ sau bauxita;g) polimerizare;
  h) alchilare; ij) izomerizare;k) desulfurare cu hidrogen (numai pentru produsele care se clasifica la codurile de la 2710.19.31 până la 2710.19.99) constand dintr-o reducere de minimum 85% a continutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266 - 59 T);l) deparafinarea printr-un procedeu, altul decat filtrarea (numai pentru produsele care se clasifica la pozitia 27.10);m) tratarea cu hidrogen la o presiune peste 20 bari şi o temperatura peste 250° Celsius, cu utilizarea unui catalizator, altul decat pentru desulfurare, când hidrogenul constituie un element activ intr-o reactie chimica (numai pentru produsele clasificate la codurile de la 2710.19.31 până la 2710.19.99). Tratarea suplimentara cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante clasificate la codurile de la 2710.19.71 până la 2710.19.99 (de exemplu hidrofinisarea sau decolorarea), cu scopul de a imbunatati culoarea sau stabilitatea, nu este considerata a fi tratament specific;n) distilarea atmosferica (numai pentru produsele care se clasifica la codurile de la 2710.19.51 până la 2710.19.69) cu condiţia ca sub 30% din volum (inclusiv pierderile) sa distile la 300° Celsius, după metoda ASTM D 86;o)
  tratamentul prin descarcari electrice de înaltă frecventa (numai pentru produsele care se clasifica la codurile de la 2710.19.71 până la 2710.19.99);
  p) dezuleierea prin cristalizare fractionata (numai pentru produsele care se clasifica la codul 2712.90.31).În cazul în care, din considerente tehnologice, este necesar un tratament anterior tratamentelor susmentionate, scutirea respectiva de taxe vamale se aplică numai cantităţilor de produse supuse efectiv tratamentelor definite mai sus şi cărora acele produse le sunt destinate; pierderile cantitative survenite în timpul tratamentelor de pregatire prealabila sunt supuse aceluiasi regim.
  *Font 7*
  ┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──┬────┬─────┬───┬──┬──┬──┬───┬──┬────┬───┐│ Codul │ │ UM │ Taxa │ Taxa │ │ │CEFTA│ │ │ │ │ │ │ │ ││ tarifar │ Denumirea marfii │ supl │vamala│vamala│UE│AELS├──┬──┤AL │BA│CS│IL│MK │TR│SGPC│P16││ │ │ │ │ 2005 │ │ │BG│HR│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──┼────┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼───┼──┼────┼───┤│ 27.01 │Huila; brichete şi combustibili solizi în forme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare obtinuti din huila: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Huila, chiar pulverizata, dar neaglomerata: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2701.11 │-- Antracit: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2701.11.10│--- Cu un continut limita de materii volatile │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(calculat în substanţa uscata, fără materii minerale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de maximum 10% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2701.11.90│--- Altele │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2701.12 │-- Huila bituminoasa: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2701.12.10│--- Huila de cocs │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2701.12.90│--- Altele │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2701.19.00│-- Alta huila │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2701.20.00│- Brichete şi combustibili solizi în forme similare, │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obtinuti din huila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 27.02 │Lignit, chiar aglomerat, cu excepţia gagatului: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2702.10.00│- Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2702.20.00│- Lignit aglomerat │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2703.00.00│Turba (inclusiv turba pentru asternut), chiar │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │aglomerata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2704.00 │Cocs şi semicocs de huila, de lignit sau de turba, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │chiar aglomerate; carbune de retorta: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Cocs şi semicocs de huila: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2704.00.11│-- Pentru fabricarea electrozilor │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2704.00.19│-- Altele │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2704.00.30│- Cocs şi semicocs de lignit │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2704.00.90│- Altele │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2705.00.00│Gaz de huila, gaz de apa, gaz de generator şi gaze │ 1000 │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │similare, excluzand gazul de sonda, şi alte │ mc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrocarburi gazoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 2706.00.00│Gudron de huila, de lignit sau de turba şi alte │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │gudroane minerale, chiar deshidratate sau parţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distilate, inclusiv gudroane reconstituite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 27.07 │Uleiuri şi alte produse rezultate din distilarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gudronului de huila la temperaturi inalte; produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare la care greutatea constituentilor aromatici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │depăşeşte greutatea constituentilor nearomatici: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.10 │- Benzol (benzen): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.10.10│-- Destinati utilizarii drept carburanti sau │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.10.90│-- Destinati altor utilizari │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2707.20 │- Toluol (toluen): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.20.10│-- Destinate utilizarii drept carburanti sau │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.20.90│-- Destinate altor utilizari │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2707.30 │- Xilol (xileni): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.30.10│-- Destinate utilizarii drept carburanti sau │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.30.90│-- Destinate altor utilizari │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2707.40.00│- Naftalina │ - │ 8 │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 2707.50 │- Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │distila în proportie de minimum 65% în volum (inclusiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pierderile) la 250°C, după metoda ASTM D 86: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.50.10│-- Destinate utilizarii drept carburanti sau │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.50.90│-- Destinate altor utilizari │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2707.60.00│- Fenoli │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │- Altele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.91.00│-- Uleiuri de creozot │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2707.99 │-- Altele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │--- Uleiuri brute: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.99.11│---- Uleiuri usoare brute, care distila în proportie │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │de minimum 90% în volum până la temperatura de 200°C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.99.19│---- Altele │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2707.99.30│--- Fractiuni usoare (frunti) sulfurate │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2707.99.50│--- Produse bazice │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2707.99.70│--- Antracen │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │--- Altele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2707.99.91│---- Destinate fabricarii produselor de la pozitia │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │28.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 2707.99.99│---- Altele │ - │ 8 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 27.08 │Smoala şi cocs de smoala, din gudron de huila sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alte gudroane minerale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2708.10.00│- Smoala │ - │ 5 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2708.20.00│- Cocs de smoala │ - │ 5 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2709.00 │Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2709.00.10│- Condensate de gaz natural │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ ex │ ││ 2709.00.90│- Altele │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 27.10 │Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bituminoase, altele decat uleiurile brute; preparatele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nedenumite şi necuprinse în altă parte, conţinând în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │greutate minimum 70% uleiuri din petrol sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minerale bituminoase şi pentu care aceste uleiuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituie elementele de baza; deseuri de uleiuri: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Uleiuri din petrol sau uleiuri din materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bituminoase (altele decat uleiurile brute) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preparate nedenumite şi necuprinse în altă parte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conţinând în greutate minimum 70% uleiuri din petrol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau din materiale bituminoase şi pentru care aceste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │uleiuri constituie elementele de baza, altele decat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │deseurile: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11 │-- Uleiuri usoare şi preparate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.11│--- Destinate a fi supuse unui tratament specific │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│1.2│ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.11.15│--- Destinate a fi supuse unei transformari chimice │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │printr-un tratament altul decat cele specificate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru codul 2710.11.11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │--- Destinate altor utilizari: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │---- Benzine speciale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.21│----- White spirit │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.11.25│----- Altele │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │---- Altele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │----- Benzine pentru motoare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.31│------ Benzine pentru aviatie │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │------ Altele, cu un continut de plumb: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │------- De maximum 0,013 g pe litru: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.41│-------- Cu cifra octanica sub 95 │1000 l│ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │ │ *1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.45│-------- Cu cifra octanica de minimum 95, dar sub 98 │1000 l│ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │ │ *1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.49│-------- Cu cifra octanica de minimum 98 │1000 l│ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ │
  │ │ │ *1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │------- Peste 0,013 g pe litru: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.51│-------- Cu cifra octanica sub 98 │1000 l│ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │ │ *1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.59│-------- Cu cifra octanica de minimum 98 │1000 l│ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │ │ *1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.11.70│----- Benzina tip "jet fuel" │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.11.90│----- Alte uleiuri usoare │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19 │-- Altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │--- Uleiuri medii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.11│---- Destinate a fi supuse unui tratament specific │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.15│---- Destinate a fi supuse unei transformari chimice │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │printr-un tratament, altul decat cele specificate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru codul 2710.19.11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │---- Destinate altor utilizari: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │----- Petrol lampant (inclusiv kerosen): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.21│------ Jet fuel │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.25│------ Altele │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.29│----- Altele │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │--- Uleiuri grele: │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ │
  │ │---- Motorina: │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.31│----- Destinata a fi supusă unui tratament specific │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.35│----- Destinata a fi supusă unei transformari chimice │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │printr-un tratament, altul decat cele specificate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru codul 2710.19.31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │----- Destinata altor utilizari: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.41│------ Cu un continut de sulf de maximum 0,05% în │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │greutate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.45│------ Cu un continut de sulf peste 0,05% dar de │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │maximum 0,2% în greutate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.49│------ Cu un continut de sulf peste 0,2% în greutate │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ ex │ ││ │---- Pacura: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.51│----- Destinata a fi supusă unui tratament specific │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ ex │ ││ 2710.19.55│----- Destinata a fi supusă unei transformari chimice │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ ex │ ││ │printr-un tratament, altul decat cele definite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │codul 2710.19.51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │----- Destinata altor utilizari: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.61│------ Cu un continut de sulf de maximum 1% în │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │greutate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.63│------ Cu un continut de sulf peste 1% în greutate, │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dar de maximum 2% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.65│------ Cu un continut de sulf peste 2% în greutate, │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dar de maximum 2,8% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.69│------ Cu un continut de sulf peste 2,8% în greutate │ - │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │---- Uleiuri lubrifiante; alte uleiuri: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.71│----- Destinate a fi supuse unui tratament specific │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.75│----- Destinate a fi supuse unei transformari chimice │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │printr-un tratament, altul decat cele definite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │codul 2710.19.71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │----- Destinate altor utilizari: │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.81│------ Uleiuri pentru motoare, uleiuri lubrifiante │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │pentru compresoare şi uleiuri lubrifiante pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turbine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.83│------ Lichide pentru transmisii hidraulice │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.85│------ Uleiuri albe, parafine lichide │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.87│------ Uleiuri pentru angrenaje │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.91│------ Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │de scoatere din forme, uleiuri anticorozive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.19.93│------ Uleiuri electroizolante │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 2710.19.99│------ Alte uleiuri lubrifiante şi alte uleiuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Deseuri de uleiuri: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.91.00│-- Care conţin difenili policlorurati (PCB), terfenili│ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ │policlorurati (PCT), sau difenili polibromurati (PBB) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2710.99.00│-- Altele │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│2.3│ex│ │ ││ 27.11 │Gaz de sonda şi alte hidrocarburi gazoase: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Lichefiate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.11.00│-- Gaz natural │ TJ │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ 12 │ ││ 2711.12 │-- Propan: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │--- Propan, cu o puritate de minimum 99%: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.12.11│---- Destinat utilizarii drept carburant sau │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │combustibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.12.19│---- Destinat altor utilizari │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │--- Altele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.12.91│---- Destinate a fi supuse unui tratament specific │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2711.12.93│---- Destinate a fi supuse unei transformari chimice │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │printr-un tratament, altul decat cele definite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │codul 2711.12.91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │---- Destinate altor utilizari: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.12.94│----- De o puritate peste 90%, dar sub 99% │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2711.12.97│----- Altele │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ │
  │ 2711.13 │-- Butani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.13.10│--- Destinat a fi supus unui tratament specific │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2711.13.30│--- Destinat a fi supus unei transformari chimice │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │printr-un tratament, altul decat cele definite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │codul 2711.13.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │--- Destinat altor utilizari: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.13.91│---- De o puritate peste 90%, dar sub 95% │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2711.13.97│---- Altele │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2711.14.00│-- Etilena, propilena, butilena şi butadiena │ - │ 15 │ 0.7 │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2711.19.00│-- Altele │ - │ 15 │ 0.7 │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │- În stare gazoasa: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.21.00│-- Gaz natural │ TJ │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2711.29.00│-- Altele │ - │ 3 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 27.12 │Vaselina; parafina, ceara de petrol microcristalina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ceara din praf de carbune (slack wax), ozocherita, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ceara de lignit, ceara de turba, alte tipuri de ceara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minerala şi produse similare obtinute prin sinteza sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin alte procedee, chiar colorate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.10 │- Vaselina: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.10.10│-- Bruta │ - │ 15 │ 8 │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ │
  │ 2712.10.90│-- Altele │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2712.20 │- Parafina conţinând în greutate sub 0,75% ulei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.20.10│-- Parafina sintetica cu o greutate moleculara de │ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │minimum 460, dar de maximum 1560 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.20.90│-- Altele │ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ex 2712.20.90│--- Altele (parafina rafinata; Parafina L) │ │ │ 3.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.90 │- Altele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │-- Ozocherita, ceara de lignit sau de turba (produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.90.11│--- Brute │ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2712.90.19│--- Altele │ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │-- Altele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │--- Brute: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.90.31│---- Destinate a fi supuse unui tratament specific │ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2712.90.33│---- Destinate a fi supuse unei transformari chimice │ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │printr-un tratament, altul decat cele definite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │codul 2712.90.31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.90.39│---- Destinate altor utilizari │ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │--- Altele: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.90.91│--- Amestec de 1-alchene conţinând în greutate minimum│ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ │
  │ │80% 1-alchene cu catene de minimum 24 atomi de carbon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dar de maximum 28 atomi de carbon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2712.90.99│---- Altele │ - │ 7 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 27.13 │Cocs de petrol, bitum de petrol şi alte reziduuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- Cocs de petrol: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2713.11.00│-- Necalcinat │ - │ 15 │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2713.12.00│-- Calcinat │ - │ 15 │ ex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2713.20.00│- Bitum de petrol │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2713.90 │- Alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minerale bituminoase: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2713.90.10│-- Destinate fabricarii produselor de la pozitia 28.03│ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2713.90.90│-- Altele │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 27.14 │Bitumuri şi asfalturi, naturale; sisturi şi nisipuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bituminoase; asfaltiti şi roci asfaltice: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2714.10.00│- Sisturi şi nisipuri bituminoase │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2714.90.00│- Altele │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ 2715.00.00│Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau │ - │ 15 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mineral sau de smoala de gudron mineral de exemplu: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mastic bituminos, "cut-backs") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2716.00.00│Energie electrica │ 1000 │ 6 │ │ex│ ex │ex│ex│ex │ex│ex│ex│ex │ex│ │ ││ │ │ kWh │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──┴────┴─────┴───┴──┴──┴──┴───┴──┴────┴───┘------    *1) Masurat la temperatura de 15°C
  --------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!