Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.973 din 16 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 ianuarie 2005Data intrării în vigoare 21-01-2005

  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţie, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:Articolul IHotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 şi 671 bis din 10 septembrie 2002 se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Bihor":a) se abrogă următoarele poziţii: IX.710, XV.717, XV.718, XVI.719, XVI.720, XVIII.722;b) se modifică următoarele poziţii:- poziţia 696, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa- loc. Tileagd, str. Unirii nr. 38; Supraf. constr. Sc-2.333 mp.; Regim de înălţime P, P+1; Vecinătăţi: grădini, str. Unirii";- poziţia 698, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "1.217.908.942";- poziţia 701, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa- loc. Oradea, str. T. Lalescu nr. 1, Supraf. constr. Sc -1.546 mp., Supraf. de teren aferent - 5.106 mp., Regim de înălţime - S+P+1E; P, Nr. topo 25/1, 27/1, 28/1 Oradea, Vecinătăţi: Stadion F. C. Bihor, Anul constr. 1750";- poziţia 702, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "53.601.307";- poziţia 721, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa: Nucet, str. Pescăruşului nr. 5, Folosinţa actuală- spital de psihiatrie, Supraf. constr. Sc.- 5.630 mp., Supraf. desf. Sd.-12.785 mp., Supraf. teren aferent - 50.000 mp., Regim de înălţime P-Dm+P+3E, Nr. topo 678 Nucet, Vecinătăţi: particulare, str. Pescăruşului." iar la coloana 5 va avea următorul cuprins: "17.972.209";- poziţia 724, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa: str. 1 Decembrie nr. 3, Aleşd, Folosinţă actuală: serviciu de ambulanţă, Supraf. constr. Sc.- 530 mp., Regim de înălţime P, Nr. topo 47/2 Aleşd, Vecinătăţi: clădirea se află în incinta Spitalului Orăşenesc Aleşd";- poziţia 726, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa: str. Republicii nr. 29, Marghita, Folosinţa actuală: serviciu de ambulanţă, Suprafaţă construită Sc.- 817 mp., Suprafaţă teren aferent - 1600 mp., Regim de înălţime P, Nr. topo - 409, 410 Marghita, C.F. 753, Vecinătăţi: locuinţe particulare";- poziţia 727, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa: str. Spitalului nr. 2, Salonta, Folosinţa actuală: serviciu de ambulanţă, Supraf. constr. Sc.- 550 mp., Supraf. teren aferent - 1.100 mp., Regim de înălţime P, Nr. topo. 4451 Salonta, C.F. nr. 8780, Vecinătăţi: Clădirea se află în incinta Spitalului Orăşenesc";- poziţia 728, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa: str. Nicolae Jiga nr. 30, Stei, Folosinţa actuală: serviciu de ambulanţă, Supraf. constr. Sc-76 mp., Supraf. teren aferent - 270 mp., Regim de înălţime P, Serv. de ambulanţă îşi desfăşoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulţi";- poziţia 729, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa-Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3, Supraf. Constr. Sc.-3560 mp., Nr. topo. 5015/2 CF nr. 3761, Vecinătăţi - proprietăti particulare, stadion FC Bihor, Regim de înălţime: P+1, P+3P;- poziţia 732, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa-Beiuş, Calea Bihorului nr. 14, Supraf. constr. Sc.-1995 mp., Supraf. de teren aferent; Nr. topo. 736, 737, CF 907 Beiuş, Vecinătăţi: DN 76, str. Aurel Vlaicu, locuinţe part.";- poziţia 734, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa-Bratca nr. 325, Supraf. constr. Sc.-319 mp., Nr. topo 300/2 CF 1203.";- poziţia 735, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa-Tinca, str. Armatei Române nr. 13, Supraf. constr. Sc.-836 mp., Supraf. de teren aferent, Nr. topo. 8, 9, 10, Vecinătăţi: str. Armatei Române, locuinţe part.";
  - poziţia 740, coloana 2, care va avea următorul cuprins: "Centru de plasament Tileagd (internat+bloc alimentar+spălătorie, lenjerie, centrală termică şi teren aferent în indiviziune cu Şc. Ajutătoare Tileagd)" iar la (coloana 3) va avea următorul cuprins: "Adresa- loc. Tileagd, str. Unirii nr. 38, Supraf. desf. Sd.-2.657 mp., Supraf. de teren aferent-12.949 mp. Regim de înălţime S+P+1E, P, Nr. topo: 515, 519/2, Vecinătăţi: şosea, grădini.";- poziţia 742, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa- loc. Bratca, Suprat. Constr. Sc.- 1.474 mp., Supraf. de teren aferent- 12.031 mp., Regim de înălţime S+P, Nr. topo. 279(pentru CF 1.348) şi 300/2, 276, 337/1, 1.572/23, 1514/1 (pentru CF 1.203), Vecinătăţi: grădini, Spitalul adulţi Bratca.";- poziţia 743, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Adresa- Oradea, str. Ion Buşiţia nr. 1, Supraf. constr. Sc.-100 mp., Supraf. de teren aferent- 109 mp., Nr. topo. 7583, CF 30.574 Oradea, Vecinătăţi: Curţi, grădini, strada";- poziţia 747, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "326.822";- poziţia 752, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "1.097.143";- poziţia 755, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "179.338.278";- poziţia 770, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "234.127.751";- poziţiile 696 - 773, coloana 5, la care capul de tabel va avea următorul cuprins "Valoarea de inventar -lei";c) se completează cu poziţiile: 776 - 798 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.2. La anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Oradea":a) se abrogă următoarele poziţii: VIII.2.6330, VIII.2.6334, VIII.6.6583, VII.6.2.6588, VIII.6.2.6589, VIII.6.3.6591, XIV.7117, XIV.7216, XIV.7221, XIV.7222;b) se completează cu poziţiile: 7243-7252 conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.3. La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Aleşd":a)
  se abrogă următoarele poziţii: VI.266, VI.267, VI.268, VI.269;
  b) se completează cu poziţia 362 conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Beiuş" se abrogă următoarele poziţii: VII.4.117, VII.4.118, VII.4.120, VII.4.121, VII.4.122.5. Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Marghita" se completează cu poziţia 428 conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.6. La anexa nr. 10 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Vaşcău" se următoarele poziţii: VII.86, VII.87, VII.88, VII.89, VII.90, VII.91, VII.92, VII.93.7. La anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Abram":a) se abrogă următoarele pozitii: V.30, V.31, V.32, V.33, V.34, V.35, V.36, V.37, V.38, V.39, V.40, V.41;b) se completează cu poziţiile 101 - 119 conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.8. Anexa nr. 12 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Abrămuţ" se completează cu poziţiile 27 - 30 conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.9. La anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aştileu":a) se abrogă următoarele poziţii: 201, 202, 203, 204, 205, 207;
  b) se completează cu poziţiile 233 - 240 conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.10. Anexa nr. 14- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Auşeu" se completează cu poziţiile 171 - 175 conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.11. La anexa nr. 15 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Avram Iancu" se modifică următoarele poziţii:- poziţia nr. 1, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Nr. 292 din DN 79 către satul Ant 6,5 km pietruit";- poziţia nr. 2, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Nr. 290 din DN 79 către satul Tamasda 5 km pietruit";- poziţia nr. 5, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Pe DC 292 la 2 km din DN cu tub beton";- poziţia nr. 6, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Pe DC 292 la km 3,5 din DN cu tub beton."12. La anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Biharia" se abrogă următoarele poziţii; 1, 2, 3, 5, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 79, 80, 81/82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 103, 106, 113, 114, 115, 117, 118, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 155, 156.13. La anexa nr. 19- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Boianu-Mare se abrogă următoarele poziţii: V.32, V.33, V.34, V.35, V.36, V.37, V.38.14. La anexa nr. 20 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Borod"a) se abrogă următoarele poziţii: 27, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 172, 173;b) se completează cu poziţiile 176 - 179 conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre;c) se modifică poziţia nr. 1 (coloana 2) care va avea următorul cuprins: "DC 162".
  15. La anexa nr. 22 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bratca":a) se completează cu poziţiile 177 - 221 conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre;b) se modifică următoarele poziţii:- poziţia nr. 159, coloana 2, care va avea următorul cuprins: "Dispensar uman Bratca plus 1 apartament";- poziţia nr. 168. coloana 2, care va avea următorul cuprins: "Scoală SOS Beznea plus 1 apartament".16. La anexa nr. 23 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brusturi" se abrogă următoarele poziţii: 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98.17. La anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Budureasa" se abrogă următoarele poziţii: 67, 68, 69, 71, 72.18. Anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bulz" se completează cu poziţiile 52, 53, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.19. La anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bunteşti":a) se abrogă următoarele poziţii: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;b) se modifică poziţia nr. 80 (coloana 3), care va avea următorul cuprins: "Teritoriu Leleşti: 363, Teritoriu Bunteşti: 1970, 1971, 1973; Teritoriu Brădet: 1619/5, 1619/1, 1619/2, 1619/3; Teritoriu Săud: 1092, 1093, 1094, 1095; Teritoriu Ferice: 1125, 1139/4L, 1572, 1589, 1739, 1796, 1797, 1921, 1925, 2009, 1092, 2180, 2181, 1792, 1606, 1573, 1525, 1473, 1128, 1139/3; Teritoriu Poieni de Sus: 1711, 1946, 1801."
  20. La anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căbeşti" se abrogă următoarele poziţii: IV.30, IV.31, IV.32, IV.33, IV.34.21. La anexa nr. 31 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cefa":a) se abrogă următoarele poziţii: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103,104,105;b) se modifică următoarele poziţii:- poziţia nr. 50, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Cefa - 4 buc.";- poziţia nr. 73, coloana 2, va avea următorul cuprins "Indicatoare de circulaţie 13 buc.";- se completează cu poziţiile 106-108 conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.22. La anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ceica":a) se completează cu poziţiile 125 - 128 conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.b) se modifică următoarele poziţii:- poziţia nr. 89, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "172";- poziţia nr. 118, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Supraf. 1381 mp., nr. top. 7".
  23. La anexa nr. 33 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cetariu"a) se abrogă următoarele poziţii: 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 71;b) se modifică următoarele poziţii:- poziţia nr. 42, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Intravilan 800 mp., Teren aferent 20 mp."- poziţia nr. 44, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Intravilan 55 mp. Teren aferent 30 mp.";- poziţia nr. 45, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Intravilan 1400 mp., Teren aferent 50 mp."- poziţia nr. 45, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "1.000.000.000";- poziţia 46, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Intravilan 50 mp. Teren aferent 20 mp.";- poziţia 47, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Intravilan 35 mp. Teren aferent 20 mp.";- poziţia 48, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Intravilan 300 mp. Teren aferent 40 mp.", iar la coloana 5 "200.000.000".24. La anexa nr. 35 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chişlaz" se abrogă următoarele poziţii: IV.36, IV.37, IV.38, IV.39, IV.40, IV.41, IV.42.25. La anexa nr. 36 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciuhoi" se abrogă următoarele poziţii: V.39, V.40, V.41, V.42.26. La anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciumeghiu"a) se abrogă următoarele poziţii: 25, 26, 27;b) se completează cu poziţia 43 conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.27. La anexa nr. 39 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cociuba Mare" se abrogă următoarele poziţii: V.34, V.35, V.36, V.37, V.38, V.39, V.40, V.41, V.42, V.43, V.44, V.45.28. La anexa nr. 40 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Copăcel" se abrogă următoarele poziţii: V.69, V.70, V.71, V.72, V.73, V.74.29. Anexa nr. 43 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Curtuişeni" se completează cu poziţiile 58 - 63 conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.30. La anexa nr. 44 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Derna":a) se abrogă următoarele poziţii: V.65, V.68, VI.79, VI.80, VI.81, VI.82, VI.83, VI.84, VI.85, VI.86, VI.87, VI.88, VI.89, VI.90, VI.91, VI.92, VI.93, VI.94, VI.95, VI.96, VI.97;b) se completează cu poziţia 109 conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.31. La anexa nr. 45 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Diosig":a) se abrogă următoarele poziţii: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 112, 116, 117;b) se modifică următoarele poziţii:
  - poziţia 39, coloana 2, care va avea următorul cuprins: "Construcţie, Clădire dispensar uman-Diosig Nr. inv. 1046" şi coloana 5, care va avea următorul cuprins: "674.000";- poziţia 97, coloana 5, care va avea următorul cuprins: "713.480"c) se completează cu poziţiile 118-119 conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.32. Anexa nr. 47 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti" se completează cu poziţiile 62 - 64 conform anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.33. La anexa nr. 48 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgeşti" se abrogă poziţiile: 113, 116.34. La anexa nr. 49 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Finiş" se abrogă poziţiile: V.205.35. La anexa nr. 54 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ineu" se abrogă poziţiile: VII.64, VII.65, VII.66, VII.67.36. La anexa nr. 55 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuş"a) se abrogă următoarele poziţii: IV.30, IV.31, IV.32, IV.33, IV.34.;b) se modifică poziţia 54, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "PADIŞ-IZBUC C.F.-Registru parcelar - Nr. top. 3282/1, 3282/3, 3379, 3380, 3381, 3382/1, 3384, 3385. Suprafaţa- 101 ha."37. Anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lăzăreni" se completează cu poziţiile 49, 50 conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.38. La anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lugaşu de Jos" se abrogă poziţiile: IV. 138, IV.139, IV.140, IV.141, IV.142, IV.143, IV.144.39. Anexa nr. 58 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunca" se completează cu poziţia 65 conform anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.40. La anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mădăras"
  a) se abrogă următoarele poziţii: VII.71, VII.72, VII.73, VII.74, VII.75, VII.76;b) se completează cu poziţiile 92 - 99 conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.41. La anexa nr. 60 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgeşti" se abrogă următoarele poziţii: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.42. La anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nojorid" se abrogă următoarele poziţii: VI.59, VI.62, VI.63, VI.64, VI.66,VI.69.43. La anexa nr. 62 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Olcea" se abrogă următoarele poziţii: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.44. La anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oşorhei" se abrogă următoarele poziţii: V.60, V.61, V.62, V.63.45. Anexa nr. 67 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Popeşti" se abrogă următoarele poziţii: 89, 90, 92, 93,94.46. La anexa nr. 68 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Răbăgani":a) se abrogă următoarele poziţii: III. 153, III. 154, III. 155, III. 156, III. 157, III.158.;b) se completează cu poziţia nr. 183 conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.47. La anexa nr. 71 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Roşia" se abrogă următoarele poziţii: E.162, E.163.
  48. La anexa nr. 72 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sacadat" se abrogă următoarele poziţii: IV. 176, IV. 179, IV. 180, IV. 182.49. La anexa nr. 74 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sălacea"a) se abrogă următoarele poziţii: 103, 104;b) se completează cu poziţiile 115 - 124 conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.50. La anexa nr. 77 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sinmartin" se abrogă următoarele poziţii: VII. 108, VII. 112, VII. 115, VII. 117, VII. 118, VII. 119.51. La anexa nr. 81 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău"a) se abrogă următoarele poziţii: IV.36, IV.37, IV.38, IV.40;b) se completează cu poziţiile 80 - 86 conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.52. Anexa nr. 82 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Simian" se completează cu poziţiile 46, 47 conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.53. La anexa nr. 83 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şinteu" se abrogă următoarele poziţii: IV.39, IV.40, IV.41, IV.42.54. Anexa nr. 84 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şoimi" se completează cu poziţiile 127 - 132 conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.55. La anexa nr. 90 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tinca"
  a) se abrogă următoarele poziţii: VI.32, VI.33, VI.34, VI.35, VI.36, VI.37, VI.38, VI.39, VII.40, VII.49, VII.70, VII.72, VII.91, VII.95, SECŢIUNEA II.2;b) se completează cu poziţiile la Secţiunea I.105 şi la Secţiunea II.11, 12 conform anexei nr. 27 la prezenta hotărâre.56. La anexa nr. 93 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuş"a) se abrogă următoarele poziţii: VI.82, VI.84;b) se completează cu poziţiile 98, 99 conform anexei nr. 28 la prezenta hotărâre;c) se modifică poziţia 91, coloana 3, care va avea următorul cuprins: "Forau Nr. 155, Nr. top. 166, S. construită 250 mp., S.aferentă 250 mp."57. Anexa nr. 95 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Viişoara" se completează cu poziţiile 47 - 49 conform anexei nr. 29 la prezenta hotărâre.
  Articolul IISe atestă apartenenţa la domeniul public al comunelor nou înfiinţate în judeţul Bihor, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 30-34, după cum urmează:a) comuna Tămăşeu înfiinţată prin Legea nr. 27/2003;b) comuna Paleu înfiinţată prin Legea nr. 28/2003;c) comuna Sânnicolau Român înfiinţată prin Legea nr. 102/2003;d) comuna Roşiori înfiinţată prin Legea nr. 140/2003;e) comuna Gepiu înfiinţată prin Legea nr. 586/2003.
  Articolul IIIAnexele nr. 1-34*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------ *) Anexele nr. 1-34 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,
  secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 1.973.---------------