Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.09.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.826 din 28 octombrie 2004pentru suplimentarea bugetului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 5 noiembrie 2004Data intrării în vigoare 05-11-2004

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004 cu suma de 1.500.000 mii lei la capitolul 51.01, titlul 02, alineatul 14.02, pentru asigurarea participării experţilor români la activităţile organizate de Alianţa Nord-Atlantică în perioada noiembrie-decembrie 2004.
    Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat pe anul 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Directorul generalal Oficiului Registrului Naţional alInformaţiilor Secrete de Stat,Marius Petrescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.826.______________


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!