Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 635 din 27 septembrie 2004privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii de inspecţie fiscală
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 octombrie 2004Data intrării în vigoare 04-10-2004

  În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale, având în vedere dispoziţiile art. 91 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se vor elibera sigilii personalizate personalului cu atribuţii de inspecţie financiar-fiscală, conform modelelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Personalul cu atribuţii de inspecţie financiar-fiscală cuprinde funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale de inspecţie fiscală din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, desemnaţi de conducătorul instituţiei să efectueze inspecţia fiscală.Articolul 3Sigiliile aparţinând autorităţilor fiscale competente vor fi înseriate şi vor purta în mod obligatoriu însemnele acestora.Articolul 4(1) Eliberarea sigiliilor se face la propunerea conducătorului organelor de inspecţie fiscală în cadrul cărora sunt salariate persoanele care au atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza unei evidenţe nominale în care se vor menţiona numărul sigiliului, numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală, funcţia titularului, instituţia, data eliberării, data predării şi semnătura de primire.
  (2) Pierderea sau furtul sigiliului se publică în presă şi se anunţă direcţiei emitente în termen de 48 de ore, în vederea consemnării în evidenţă.(3) La data încetării activităţii, titularul sigiliului va depune sigiliul la organul care l-a eliberat, în vederea anulării şi consemnării în evidenţă.
  Articolul 5Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în efectuarea inspecţiei fiscale, personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală va utiliza sigiliile emise de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale teritoriale.Articolul 6Direcţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia economică şi administrativă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Neculae Eugeniu PlăiaşuBucureşti, 27 septembrie 2004.Nr. 635.Anexă
               Modelul 1 de sigiliu
              Modelul 2 de sigiliu-----------