Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 454 din 19 august 2004privind respingerea cererii de aprobare a fuziunii prin absorbţie a cooperativelor de credit "Speranţa" Domneşti şi "Economia" Măgurele de către Cooperativa de credit "Victoria" Bucureşti, în calitate de cooperativă absorbantă
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 7 septembrie 2004Data intrării în vigoare 07-09-2004

    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit, precum şi cererea CREDITCOOP Casa Centrală de aprobare a fuziunii prin absorbţie a cooperativelor de credit "Speranţa" Domneşti şi "Economia" Măgurele de către Cooperativa de credit "Victoria" Bucureşti, în calitate de cooperativă absorbantă, din care a rezultat că documentaţia prezentată este incompletă şi nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare, şi ale reglementărilor în vigoare,în temeiul prevederilor art. 214 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României hotărăşte:Articolul 1Se respinge cererea CREDITCOOP Casa Centrală de aprobare a fuziunii prin absorbţie a cooperativelor de credit "Speranţa" Domneşti şi "Economia" Măgurele de către Cooperativa de credit "Victoria" Bucureşti, în calitate de cooperativă absorbantă, pentru următoarele motive:
    - în cadrul Proiectului de act adiţional la actul constitutiv al Cooperativei de credit "Victoria" Bucureşti nu sunt coroborate modificările propuse a surveni în cadrul art. 15 lit. b) şi art. 16 lit. a), cu privire la cuantumul fondului social;- formularul mod. 4180 "Contul de profit şi pierderi" la data de 31 ianuarie 2004 aferent Cooperativei de credit "Victoria" Bucureşti este incomplet;- opinia contrară a auditorului financiar consemnată în Raportul de audit nr. 1.247 din 29 iunie 2004 şi Raportul de audit nr. 1.262 din 14 iulie 2004, potrivit căreia situaţiile financiare, bilanţul de fuziune şi studiul de fezabilitate, care au făcut obiectul auditului, nu prezintă în mod corect capitalurile proprii ale cooperativei de credit rezultate în urma fuziunii la data de 31 ianuarie 2004 şi rezultatele din fuziune la această dată şi nu sunt în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    Articolul 2Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare.p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARIBucureşti, 19 august 2004.Nr. 454.---------