Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 313 din 9 iulie 2004pentru completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 279/2004
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004Data intrării în vigoare 23-07-2004

  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;- art. 13 şi 15 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;- Referatul de aprobare al medicului-şef nr. IV/D/130 din 28 iunie 2004, prin care se notifică faptul că, datorită unor erori tehnice, din Lista cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, a fost omis un număr de 5 produse medicamentoase, precum şi faptul că introducerea acestor produse nu modifică preţul de referinţă al celorlalte produse din listă,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:
  Articolul IDecizia preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 279/2004 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 5 iulie 2004, se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 conţinând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripţie medicală, fără contribuţie personală, se completează cu medicamentele prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.2. Anexa nr. 2 conţinând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripţie medicală, cu contribuţie personală (cu preţ de referinţă), se completează cu medicamentele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.Articolul IIPreşedinţii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a pune în aplicare şi de a respecta prevederile prezentei decizii.Articolul IIIPrezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Cristian Celea,secretar de stat
  Bucureşti, 9 iulie 2004.Nr. 313.
  Anexa 1 LISTAdenumirilor comune internaţionale aleproduselor medicamentoase de care beneficiază asiguraţiiîn tratamentul ambulatoriu fără contribuţie personalăSECŢIUNEA A - MEDICAMENTE DE BAZĂ, OPŢIUNEA TERAPEUTICĂ 1ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M.PÂNĂ LA 31 MARTIE 2004SECŢIUNEA A - MEDICAMENTE DE BAZĂ, OPŢIUNEA TERAPEUTICĂ 1 ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PÂNĂ LA 31 MARTIE 2004
    25. STĂRI POSTTRANSPLANT
    COD ATCD.C.I.DENUMIREFORMĂCONCENTRAŢIEFIRMAŢARAAMBALAJ
        COMERCIALĂ          
    J02AC01FLUCONAZOLUMMYCOSYSTCAPS.200 mgGEDEONUNGARIACutie x 1 blist. x
        200 mg     RICHTER Ltd.   7 caps.; (2 ani)
  Anexa 2
    LISTA  medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu contribuţie personală
    SECŢIUNEA A - MEDICAMENTE DE BAZĂ OPŢIUNE TERAPEUTICĂ 1 ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PÂNĂ LA 31 MARTIE 2004
    ATCD.C.I.DENUMIRE COMERCIALĂFORMĂCONCENTRAŢIEFIRMA-DEŢŢARA-DEŢAMBALAJPRESCRIPT PREŢ REF.
    A02BA02RANITIDINUMRANITIN 150COMPR. FILM.150 mgLABORMED PHARMA S.A. - TORRENT PHARMACEUTICALS LTDROMÂNIACutie x 2 folii x 10 compr. film.; (4 ani)P-6L 1.515
    A02BA02RANITIDINUMRANITIN 300COMPR. FILM.300 mgLABORMED PHARMA S.A. - TORRENT PHARMACEUTICALS LTDROMÂNIACutie x 2 folii x 10 compr. film.; (4 ani)P-6L 2.061
    J02AC01FLUCONAZOLUMMYCOSYST 200 mgCAPS.200 mgGEDEON RICHTER Ltd.UNGARIACutie x 1 blist. x 7 caps. (2 ani)P-RF 175.481
    LISTA medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu contribuţie personală
    SECŢIUNEA B - MEDICAMENTE CU RESTRICŢIE LA PRESCRIERE - OPŢIUNE TERAPEUTICĂ 2 ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE  DE A.N.M. PÂNĂ LA 31 MARTIE 2004
    ATCD.C.I.DENUMIRE COMFORMA FARMCONCFIRMA-DEŢŢARA-DEŢAMBALAJPRESCRIPTPREŢ REF.
    C04AE02NICERGOLINUMNICERIUM 15CAPS. ELIB. MODIF.15 mgHEXAL AGGERMANIACutie x 3 blist. x 10 caps.P-6L3.794
    C04AE02NICERGOLINUMNICERIUM         elib. mod.; (3 ani)    
        30 UNOCAPS. ELIB. MODIF.30 mgHEXAL AGGERMANIACutie x 3 blist. x 10 caps. elib. mod.; (3 ani)P-6L7.320
  ---------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!