Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 107 din 25 mai 2004privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit AJUTORUL RUPEA
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 1 iulie 2004Data intrării în vigoare 01-07-2004

    Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit AJUTORUL RUPEA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit,În temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuţa a patra din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr.200/2002,Banca Naţională a României hotărăşte:Articolul 1Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0122 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit AJUTORUL RUPEA, cu sediul în Rupea, Str. Republicii, Nr. 171, judeţul Braşov, număr de ordine în Registrul comerţului J/08/962/1993, urmare aprobării Băncii Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Făgăraşul Făgăraş, Ajutorul Rupea, Crăiţa Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila, pentru următoarele motive:
    Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit AJUTORUL RUPEA a formulat cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de credit Făgăraşul Făgăraş, Ajutorul Rupea, Crăiţa Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila.Urmare fuziunii, Cooperativa de credit AJUTORUL RUPEA este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit Făgăraşul Făgăraş. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta activitatea.
    Articolul 2Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISĂRESCUBucureşti, 25 mai 2004.Nr. 107._______________

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!