Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 302 din 22 martie 2004pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004Data intrării în vigoare 05-04-2004

    Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală nr. O.B. 3.137/2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:Anexa nr. 3 "Proces-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de..." se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.Articolul IIDirecţia generală asistenţă medicală, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 22 martie 2004.Nr. 302.
    Anexă(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 50/2004)PROCES-VERBAL MEDICALpentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de ......Membrii Comisiei medicale de specialitate .........1. ......., preşedintele comisiei;2. ......., membru;3. ......., membru;4. ......., membru;5. ......., membru.În conformitate cu prevederile ........, ne-am întrunit în comisie şi am examinat bolnavul/bolnava ........., având ocupația ........, buletin/carte de identitate seria ...... nr. ......, domiciliat/domiciliată în ......., telefon ........., stabilind următoarele: ........................Concluzii1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.) ........................................................2. Tratamentul efectuat până în prezent în ţară ..........................3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:a) locul .................................................................;b) perioada ..............................................................;
    c) în ce a constat tratamentul ...........................................;d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate .................................................4. Starea actuală a afecţiunii.............................................5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în ţară...........................................................................6. Motivaţia completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în țară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte motivații):...........................................................................7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: intervenție chirurgicală, protezare, continuare tratament etc.)...........................................................................b) clinica recomandată, ţara, oraşul, telefon, fax ........................
    c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ........................d) dacă bolnavul are nevoie de însoţitor - motivare .......................8. Estimarea riscului legat de evoluţia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate ...............................................9. Estimarea beneficiului pentru bolnav privind efectuarea tratamentului recomandat în străinătate ..............................10. Vârsta pacientului ....................................................Semnăturile membrilor comisiei:1. ..............2. ..............3. ..............4. ..............5. ..............Preşedinte,............------