Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 226 din 20 februarie 2004privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 1 martie 2004Data intrării în vigoare 01-03-2004


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil compus din clădire şi terenul aferent, fost sediu al Direcţiei Sanitare Veterinare Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 20 februarie 2004.Nr. 226.
  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care trece din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor,Apelor şi Mediului în domeniul public almunicipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Localal Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Tulcea, Str. Victoriei nr. 27, judeţul TulceaStatul român - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi MediuluiMunicipiul Tulcea Consiliul Local al Municipiului TulceaSuprafaţa terenului - 1.800 m2
    Suprafaţa construită:
    - corp clădire 1 = 280 m2
      - corp clădire 2 (corp administrativ, beci) = 117 m2
          - Nr. M.F.: 27813; 27817
          - Codul de clasificare: 8.29.06
  -------